Team- en activiteitenprogramma’s

Parallel aan de individuele programma’s biedt Neerlands diep ook de mogelijkheid om als projectmanagementteam een leerprogramma en -activiteiten te doorlopen. Hierin staan thema’s centraal die voor alle teamleden relevant zijn. In interactie met één of meer andere teams worden deze thema’s uitgediept in relatie tot de dagelijkse praktijk. De activiteiten zijn vrij toegankelijk voor de projecten in ons projectennetwerk zolang het binnen ons jaarbudget past.