13 februari 2019
Bijeenkomst organisatiedynamiek in het samenspel tussen project en moederorganisatie

Elke projectmanager heeft ermee te maken: de organisatiedynamiek in het samenspel tussen het project en de moederorganisatie in al haar hoedanigheden. Het gaat dan om vaak taaie vraagstukken rond bijvoorbeeld programmamanagement, capaciteitsverdeling en kennisdeling tussen projecten. Hoe hiermee om te gaan is een vraag die breed leeft binnen het netwerk van Neerlands diep, niet alleen aan de kant van de projecten, maar ook binnen de moederorganisaties. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over vraagstukken op het raakvlak van project en moederorganisatie aan de hand van casuïstiek uit het netwerk van Neerlands diep.

ORGANISATIEDYNAMIEK IN DE PRAKTIJK

Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van het blended programma organisatiedynamiek. In deze pilot werkten ‘verbeterteams’ van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Amsterdam een halfjaar aan taaie vraagstukken die zij ervaren in hun praktijk. Deze verbeterteams, met deelnemers vanuit projecten en vanuit de moederorganisaties, presenteren hun bevindingen. Aan de hand daarvan gaan we in gesprek over deze en andere vraagstukken op het gebied van organisatiedynamiek die leven in het netwerk van Neerlands diep.

EEN SYSTEMISCHE BLIK

Jaap Schaveling, hoogleraar Leiderschap en Samenwerking aan de Nyenrode Business Universiteit, leidt de bijeenkomst in en reflecteert op de vraagstukken. Jaap is expert op het gebied van systeemdenken, een methode om zicht te krijgen op functionele en disfunctionele patronen en de onderliggende drijfveren. In het blended programma organisatiedynamiek vormde systeemdenken de grondslag.

INTERESSANT VOOR JOU?

Of je nu in een project werkt of vanuit een moederorganisatie van een bij Neerlands diep aangesloten partner, je bent welkom om je aan te melden voor deze bijeenkomst. We bieden ruimte om vraagstukken op het gebied van organisatiedynamiek verder te verdiepen, aan de hand van de gepresenteerde casuïstiek, maar er is ook ruimte om zelf vraagstukken in te brengen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze bijeenkomst is op woensdag 13 februari van 9.30 tot 12.30 uur, met aansluitend een lunch tot 13.00 uur. De inloop start om 9.00 uur. De locatie is de Winkel van Sinkel, Oudegracht 158 in Utrecht.

AANMELDEN

Helaas is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Vanwege grote belangstelling is er geen plek meer.