17 april 2015
Bijeenkomst Groep Anders Samenwerken

In deze groep begeleidt Neerlands diep diverse gesprekken over hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers anders met elkaar kunnen samenwerken. De groep bestaat uit 6 opdrachtgevende projectmanagers en 5 opdrachtnemende projectmanagers (uit de markt).

Ideeën uitdragen

De deelnemers in deze groep werken nauw samen als opdrachtgever en opdrachtnemer. Die nauwe samenwerking en de gesprekken daarover heeft hen op nieuwe ideeën gebracht. Tijdens deze bijeenkomst zal het gesprek gaan over hoe die ideeën en ervaringen kunnen worden verspreidt binnen de eigen organisaties. Om het gesprek aan te zwengelen is Martin Hetebrij uitgenodigd om mee te denken en vanuit zijn kennis en ervaringen feedback te geven. Martin ontwikkelt ideeën over hoe we, in de context van onze maatschappij, de  ‘Mandela-strategie’ kunnen toepassen. Vechten als het moet, maar er naar streven om van vijandig vechten naar vreedzaam vechten en verbinden te komen.

Meer weten?

Meer weten over de Groep Anders Samenwerken? Neem dan contact op met Jaap Verkade via jaap@neerlandsdiep.nl of 06-55195591.