19 november 2015
Café College project DOEN, meer bereiken met minder regels

Stel je eens voor: Een publieke opdrachtgever en een marktpartij werken samen aan de renovatie van een brug, zónder contract. Zou dat kunnen? En wat zou dat opleveren? Precies dat soort vragen stelt Project DOEN. Project DOEN is een experiment. Het uitgangspunt is: ‘Stel alle regels ter discussie, behalve de wet. Denk vooral niet te veel in bestaande kaders. We kunnen er eindeloos over praten, maar we moeten het gewoon gaan DOEN!’. Tijdens dit Café College delen leden van het Kernteam DOEN hun ervaringen en leggen zij vraagstukken voor waar zij mee worstelen.

De Nijkerkerbrug wordt gerenoveerd door Project DOEN.

De Nijkerkerbrug wordt gerenoveerd door Project DOEN.

Dag dikke contracten

Bij tegenslagen in projecten worden regels ingesteld om zo’n situatie in het vervolg te voorkomen. Een voor de hand liggende oplossing, maar regels stapelen zich op en standaardcontracten worden steeds dikker. Tijdens de uitvoering gaat de focus op het contract ten koste van het gesprek over de inhoud: de werkzaamheden aan de brug, sluis of tunnel. Contracten helpen bovendien niet altijd om discussies te beslechten. Soms leiden ze juist tot onenigheid over hoe de contracttekst moet worden geïnterpreteerd. Zowel vanuit de markt als vanuit Rijkswaterstaat is er daarom vraag naar vernieuwing, naar anders en beter samenwerken.

Onbevangen samenwerken

Project DOEN streeft naar betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en markt. Zonder verspilling door juridificering en overbodige regels wil het project maximale waarde voor de klant realiseren. De klant zijnde de belastingbetaler. Deze denkwijze wordt direct in de praktijk toegepast bij het renoveren van de Nijkerkerbrug. Het project is een samenwerking tussen Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, de Vereniging van Waterbouwers en Rijkswaterstaat.

Échte samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is voor een mooi resultaat voor de klant: dat is waar Project DOEN voor staat. Een open mindset is belangrijk: ongebonden aan regels is niets meer vanzelfsprekend en opent zich een wereld aan keuzes. 

Op dit moment ontwerpt project DOEN samen met de brancheverenigingen het aanbestedingstraject voor de renovatie van de Nijkerkerbrug. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de uitvraag op de markt gezet.

Ervaringen en worstelingen

Tijdens het Café College delen leden van Kernteam DOEN, Marlotte Koster en Machiel Galesloot, enerzijds de ervaringen die ze tot nu toe hebben opgedaan, anderzijds willen ze ook graag zelf leren en worden de deelnemers daarom betrokken bij twee actuele vraagstukken waar het projectteam mee worstelt. Eén vraagstuk gaat over hoe je er in het inkooptraject voor zorgt dat er gedurende de uitvoering van het project optimale samenwerking met de markt wordt gerealiseerd, het andere over hoe je daarmee maximale waarde voor de klant en de stakeholders creëert. Beeld je eens in dat jij daar zonder de bestaande regels vanaf nul mee aan de slag zou mogen gaan, hoe zou jij dat dan doen?

Datum en locatie

Dit Café College is op donderdag 19 november in stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 in Utrecht.

Programma

16.00 Inloop

16.30 Start programma

18.00 Netwerkborrel

Aanmelden

Om het inspirerende verhaal van Marlotte Koster en Machiel Galesloot over Project DOEN te horen, kan je je aanmelden via info@neerlandsdiep.nl.