11 mei 2023
Masterclass: Strategisch gedrag

meld je aan ▾
Een masterclass met prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof

 

Strategisch gedrag komt overal voor. Niet alleen tijdens grote internationale onderhandelingen, maar ook in nationale en lokale beleidsprocessen, in organisaties en zelfs aan de keukentafel. Strategisch gedrag speelt ook een grote rol in de processen die leiden tot fysieke projecten en infrastructurele werken. Daarbij gaat het om ontwerp en locatie, maar ook om de fasering, de aanbesteding, de kostenallocatie, het risico-management etc. Overal zit strategisch gedrag.

In deze masterclass definiëren we strategisch gedrag en bakenen we het af, maar we zullen zien dat strategisch gedrag toch, per definitie, verrassend blijft en moeilijk grijpbaar. We laten de patronen zien in strategisch gedrag en hoe partijen het ontwikkelen en erop reageren. We gaan in op onze waardering van strategisch gedrag die enigszins ambivalent is. Enerzijds zien we het als unfair en schadelijk voor het vertrouwen tussen de actoren in het proces. Anderzijds beschouwen we het vaak als noodzakelijk om iets voor elkaar te krijgen en hebben we waardering voor de intelligentie die erachter schuil gaat. Het dwingt nu eenmaal bewondering af als je laat zien dat je weet ‘hoe de hazen lopen’ in het proces en dit weet te benutten.

De masterclass strategisch gedrag is een verdieping op de masterclasses Procesmanagement uit het Kernprogramma van Neerlands Diep. In deze masterclass verkennen wij de vraag waar de grens ligt tussen effectief en intelligent gedrag in processen enerzijds en gedragingen die eerder sluw dan slim zijn anderzijds.

Hoe verloopt deze Masterclass?

De masterclass heeft het karakter van een interactief gesprek. De docent presenteert korte casus en ook deelnemers brengen ervaringen in. Collega-deelnemers en de docent reageren hierop. De docent weeft in deze discussies kleine blokjes ‘college’ in, waarin de bovenstaande vragen worden beantwoord. Deze antwoorden worden gelardeerd met vele voorbeelden uit de wereld van het bestuur, de realisatie en exploitatie van infrastructuren en het alledaagse leven. Deelnemers wordt gevraagd in groepjes uiteen te gaan om deel-vragen uit te werken etc. Zo ontstaat een levendige bijeenkomst.

Wat levert deze masterclass op?

Na de masterclass heb je de volgende inzichten en vaardigheden verworven:

  • Meer grip op dat diffuse begrip ‘strategisch gedrag’;
  • Inzicht in de positieve en de negatieve kanten van strategisch gedrag;
  • Meer inzicht in hoe actoren strategisch gedrag ontwikkelen;
  • Meer gevoel voor wat jij en wat anderen acceptabel strategisch gedrag achten;
  • Meer inzicht in hoe je moet omgaan met strategisch gedrag (van anderen).

Het programma

In de ochtend bakenen we mede aan de hand van voorbeelden van deelnemers het begrip strategisch gedrag af. We formuleren ook de vragen die deelnemers graag verkend zien op deze dag. Op het eind van de ochtend en in het begin van de middag gaan we in op de vraag hoe actoren strategisch gedrag ontwikkelen. In het tweede deel van de middag verkennen we de vraag welke vormen van strategisch gedrag we acceptabel achten en welke we zien als minder gewenst.

Voor wie?

Deze Masterclass is bedoeld voor (bijna) alumni (die deze thema’s niet hebben gehad tijdens hun deelname aan het Kernprogramma) en projectmanagers die met hun project lid zijn van het Nd Projectennetwerk.

Algemene informatie

Locatie: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht (inrit met de auto dr. M.A. Tellegenlaan)
Datum: 11 mei 2023
Tijd: 10:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur)
Aanmelden: Niet meer mogelijk. Heb je wel interesse? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier. Bij voldoende interesse herhalen we de masterclass later dit jaar.

Ik wil me nog aanmelden:

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden, de Nd Masterclass is helaas al vol.