25 juni 2019
Nd Duurzaamheidschallenge Slotmanifestatie

meld je aan ▾
10 teams, 10 uitdagingen, 10 resultaten. Op dinsdag 25 juni a.s. delen alle verbeterteams die deelnemen aan de Nd Duurzaamheidschallenge hun ervaringen, inzichten, lessen en resultaten. Deelname aan deze slotmanifestatie biedt de mogelijkheid om deze uitkomsten uit de eerste hand te vernemen. Daarnaast kun je actief meedenken over dilemma’s en paradoxen die je wellicht in je eigen praktijk ook ervaart en kun je geïnspireerd worden door de wijze waarop de teams hiermee zijn omgegaan of door de visie hierop vanuit het hogere management in de vorm van een panel. Daarnaast geef je door jouw aanwezigheid morele support aan je collega’s die hebben deelgenomen.

 

DE VERBETERTEAMS

De verbeterteams van Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hebben vol energie en enthousiasme gewerkt aan het realiseren van hun ambities op het gebied van het verduurzamen van hun projecten. Deze ambities variëren van het vergroenen van een gevangenis (en de gebruiker daarin mee krijgen) tot het aanpassen van ontwerpkaders van tunnels en wegen die verduurzaming van projecten in de weg staan. Vanuit een systeemgerichte verbeteraanpak hebben de teams belemmeringen die zij in het systeem ervaren grondig onderzocht en zijn ze op zoek gegaan naar bestendige oplossingen daarvoor. Deze delen ze tijdens deze bijeenkomst met jullie.

ACTIEF AAN DE SLAG

Tijdens deze slotmanifestatie ga je in een interactieve setting met een van de teams in gesprek over de dilemma’s en paradoxen die de deelnemers in hun uitdaging zijn tegengekomen. Gezamenlijk maken we een selectie van de meest voorkomende, meest fundamentele en/of meest hardnekkige dilemma’s en paradoxen. Deze leggen we vervolgens voor aan een panel van vertegenwoordigers van het hogere management van de betrokken organisaties met de vraag hoe je hier vanuit hun optiek het beste mee om kunt gaan. Deze slotmanifestatie is tevens het startmoment om zelf aan de slag te gaan met een duurzaamheidsopgave of -uitdaging en het moment om te laten zien dat de verduurzaming van publieke bouw- en infraprojecten ook voor jou belangrijk is.

HET PANEL

Voor het panel hebben wij sleutelfiguren op management-, directie- en bestuurlijk niveau uitgenodigd die een belangrijke rol vervullen in het creëren van goede systeemcondities voor de verduurzaming van publieke bouw- en infraprojecten. Een aantal van hen nam op 10 oktober vorig jaar het manifest Versnelling verduurzaming van bouw- en infraprojecten in ontvangst. Jan Hendrik Dronkers (Loco SG van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Karen te Boome (Manager Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed van ProRail), Reinout Wissenburg (Manager Strategische Duurzaamheid van ProRail) en Marten Klein (Directielid Ingenieursbureau gemeente Amsterdam) hebben hun komst inmiddels bevestigd.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De bijeenkomst is op dinsdag 25 juni 2019 in het LEF Future Center, Rijkswaterstaat Westraven, Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht. De bijeenkomst start om 14.00 en duurt tot 17.00 met aansluitend een netwerkborrel. De inloop is vanaf 13.30.

MEEDOEN

Je kunt je aanmelden voor het deelnemen aan de slotmanifestatie van de Nd Duurzaamheidschallenge via onderstaand formulier.
Aanmelden afsluiting Nd Duurzaamheidschallange 25 juni 2019
Sending