19 december 2023
Nd Sociëteit: verbinden van opgaven in de praktijk

meld je aan ▾

In de Nd Duurzaamheidschallenge, als onderdeel van de Werkplaats HWBP-PAGW, hebben het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) samengewerkt aan het verbinden van hun opgaven. In de volgende Nd Sociëteit, op 19 december 2023, spreken we Regina Havinga (adviseur HWBP) en Rob Folkert (adviseur PAGW) over de meerwaarde van samenwerking tussen de beide initiatieven in de Waddenzee en de IJssel-Vechtdelta.

Aanleiding

De twee programma’s klopten eerder dit jaar aan bij Neerlands diep, om werk te maken van een gemeenschappelijke vraag: hoe kunnen onze programma’s elkaar versterken met als doel om waterveiligheid (HWBP) in samenhang met waterkwaliteit en natuurherstel (PAGW) te realiseren?

Een integrale aanpak lijkt logisch, maar is niet vanzelfsprekend. In deze Nd Duurzaamheidschallenge onderzochten en ontwierpen mensen van de Rijksoverheid, waterschappen, provincies, kennis- en natuurorganisaties in de twee onderzoeksgebieden – de Waddenzee en de IJssel-Vechtdelta – de mogelijkheden voor samenwerking in de praktijk. In de Nd Sociëteit spreken we adviseurs Regina Havinga (HWBP) en Rob Folkert (PAGW) over de geboekte resultaten en wat de belangrijkste uitdagingen zijn.

Over de programma’s

PAGW
De PAGW is een programma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma is opgezet om de ecosystemen in de grote wateren te versterken. Dat helpt de omstandigheden te creëren waaronder de ecologische waterkwaliteit verbetert en de natuur robuuster wordt. De PAGW is in 2018 gestart en loopt tot 2050.

HWBP
Het HWBP is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken zij samen de komende dertig jaar in heel Nederland 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.

Algemene informatie

Datum: dinsdag 19 december 2023
Tijd: 16:00 – 17:00 uur
Locatie: Digitaal (Zoom)
Zoomlink: https://us06web.zoom.us/j/81694194438 (vergadering-ID: 816 9419 4438)

Aanmelden

Aanmelden Nd Sociëteit - 19 december 2023