25 september 2018
Nd Topics Integraal Projectmanagement (IPM)

Projecten worden steeds complexer. Rijkswaterstaat past daarom vanaf 2006 Integraal Projectmanagement (IPM) toe. IPM is sinds de invoering continu in ontwikkeling en steeds meer organisaties nemen deze werkwijze, of delen ervan, over. Freek Wermer, specialist projectmanagement bij Rijkswaterstaat, was een van de mensen die aan de wieg stond van IPM en schreef er dit jaar onder de vlag van Neerlands diep het boek De kracht van een driehoek over. Tijdens de Nd Topics op 25 september a.s. lanceren we het boek, hoor je over verschillende ervaringen die met IPM zijn opgedaan en gaan we met elkaar in gesprek over de kracht van de werkwijze.

Professionalisering van het vak

De introductie van IPM ging volgens Freek hand in hand met de erkenning en professionalisering van het vak projectmanagement: ‘Door binnen heel Rijkswaterstaat te gaan werken met IPM, kreeg het vak projectmanagement een eigen gezicht.’ IPM staat sinds de invoering niet stil. Zo krijgen actuele ontwikkelingen in het vak een plek in de IPM-werkwijze. ‘Het toenemende belang van automatisering en digitalisering in projecten heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er nu soms een zesde rol aan een IPM-team wordt toegevoegd, de manager informatievoorziening.’

Ervaringen van verschillende organisaties

Een belangrijk deel van Freeks werk bestaat uit kennisdeling over projectmanagement binnen en buiten Rijkswaterstaat. Zo wordt hij regelmatig benaderd door andere organisaties die IPM willen implementeren. ‘De context waarin IPM wordt toegepast is daarbij relevant.’ zegt Freek daarover. ‘IPM is niet een tovermiddel dat per definitie succesvolle projecten garandeert. Het draagt wel bij om de ‘I’ van IPM, de integraliteit, te bevorderen.’ Voor deze Nd Topics nodigen we projectmanagers en andere rolhouders uit die in verschillende organisaties ervaringen hebben opgedaan met de toepassing van Integraal Projectmanagement.

Iets voor jou?

Tijdens deze Nd Topics hoor je meer over de achtergronden van IPM, over de praktijkervaringen met implementatie van de IPM-werkwijze en hoe de context van een organisatie of project daarbij van belang is. Aan het einde van de bijeenkomst ontvang je een exemplaar van het boek De kracht van een driehoek.

Praktische informatie

Deze Nd Topics is op dinsdag 25 september 2018 van 15.30 tot 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel tot 18.00 uur. De inloop is vanaf 15.00. De locatie is de Tuinzaal in het Centraal Museum Utrecht, Nicolaasdwarsstraat 14, 3512 XH Utrecht (route).

Aanmelden

Vanwege de grote interesse in deze Nd Topics is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.