17 februari 2022
Nd Topics – vijf jaar Marktvisie: waar hebben we het nog steeds niet over?

Publieke bouw- en infraprojecten kunnen alleen tot stand komen door goed samen te werken. Dit klinkt als een enorme open deur, maar in veel projecten blijkt samenwerken nog altijd lastig. Het in balans brengen van de verschillende belangen en behoeftes blijft een grote uitdaging. Dit komt deels doordat niet alles op tafel wordt gelegd. Veel blijft onzichtbaar onder het oppervlak en wordt dus niet besproken. Vijf jaar na de lancering van de Marktvisie maken we tijdens Nd Topics de balans op door samen met de Nd GAS-groepen te onderzoeken waar we het nog steeds niet over hebben. Wil jij er bij zijn op 17 februari in Utrecht? Zet hem dan alvast in je agenda, mogelijkheid tot inschrijven volgt.

In de Nd Groepen Anders Samenwerken – kortweg GAS-groepen – hebben projectmanagers van publieke bouw- en infraprojecten samen met hun counterparts van aannemerszijde de afgelopen jaren met elkaar gereflecteerd op de onderlinge samenwerking. Vier keer per jaar deelden zij hun ervaringen en dilemma’s, maar ook hun ongemakken, twijfels en soms zelfs hun onderlinge spanningen en irritaties. In de veilige leeromgeving die Neerlands diep voor deze groepen bood, was er ruimte om zaken aan de orde te stellen die in de reguliere projectsetting onbesproken blijven.

Als het gaat over de onderlinge samenwerking tussen markt en overheid hebben we het vaak over vertrouwen, elkaars belangen kennen, elkaar beter leren begrijpen, investeren in de relatie, juridificering voorkomen, best for project en ga zo maar door. Onze uitnodiging is om nu eens zaken te benoemen waar we het niet over hebben om vervolgens gezamenlijk te exploreren, waarom deze onbesproken blijven. Wat maakt het zo lastig om het hier over te hebben? Wat is ervoor nodig om dat wel te doen en wat zou dat op kunnen leveren?

Aanmelden en meer informatie

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan het gezamenlijke reflectief onderzoek tijdens Nd Topics op 17 februari van 15:00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur en aansluitend borrel). Wij juichen het enorm toe als je je eigen counterpart van de markt meeneemt.

Deze Nd Topics vindt plaats in de Jaarbeurs Meetup, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht. Je kunt jezelf en je eventuele samenwerkingspartners binnenkort aanmelden.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over Nd Topics? Stuur dan een e-mail naar programmamanager Maarten Kraneveld via maarten@neerlandsdiep.nl.