29 augustus 2019
Nd Zomergast 2019 met Rijksbouwmeester Floris Alkemade

meld je aan ▾
Op donderdag 29 augustus is weer hét zomerevent en de aftrap van het academische jaar van Neerlands diep, Nd Zomergast. Dit jaar is rijksbouwmeester Floris Alkemade onze zomergast. Als mede-initiatiefnemer van Panorama Nederland deelt hij zijn visie op hoe we in de ruimtelijke inrichting van Nederland zouden moeten omgaan met actuele maatschappelijke opgaven. Ook de projectmanager speelt daarbij een rol, zo is zijn opvatting. We nodigen je van harte uit voor een gevarieerd programma en aansluitend een netwerkborrel in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Ontwerpkracht

Floris Alkemade heeft een achtergrond als architect. In zijn functie van rijksbouwmeester adviseert hij over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Maar hij ziet zijn opdracht breder dan dat. Ontwerpers – zoals architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en landschapsarchitecten – kunnen in samenwerking met opdrachtgevers een belangrijke bijdrage leveren aan de grote opgaven waar Nederland voor staat, bijvoorbeeld op het gebied van water, klimaat, mobiliteit en verstedelijking, zo vindt hij. Vanuit die overtuiging ontwikkelde hij, met zijn collega’s van het College van Rijksadviseurs, Panorama Nederland: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Vanuit de praktijk van projecten

Nieuwe projecten, renovatie, beheer, onderhoud, zonder die zaken ontstaat er geen Panorama Nederland. Voor jouw als projectmanager is hierin dus een belangrijke rol weggelegd. Naast de zomergast schuiven verschillende andere gasten aan die hun ervaringen uit de projectpraktijk delen. Samen met hen verkennen we hoe actuele opgaven zich manifesteren in de projectpraktijk, hoe daarmee nu wordt omgegaan, en tot waar de rol en de invloed van de projectmanager reikt.
In een gevarieerd en interactief programma hopen we je aan het denken te zetten over opgavegericht werken en de rol die jij als projectmanager of projectteamlid hierbij speelt.

Praktische informatie

Nd Zomergast met rijksbouwmeester Floris Alkemade is op donderdag 29 augustus in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 in Amsterdam (vlakbij Amsterdam CS). Vanaf 15.00 is de inloop. Het event start om 15.30 en duurt tot 17.00 met aansluitend een borrel (tot 18.30).

Meedoen

Als je erbij wilt zijn, meld je dan nu aan. En schroom niet om ook de rest van je team uit te nodigen voor deze bijeenkomst. Je kunt je aanmelden voor deelname via onderstaand formulier.
Aanmelden Nd Zomergast met Floris Alkemade 29 augustus 2019
Sending