25 september 2018
Nd Clinic Veerkracht & Alertheid najaar 2018

Deze Nd Clinic bestaat uit twee dagen met een tussentijd van een maand. We behandelen de eerste dag de signalen van stress en preventie. De tweede dag gaan we vooral aan de slag: hoe creëer je voor jou gunstige condities, je leert vertragen om uiteindelijk te kunnen versnellen en we bespreken onze eigen casuïstiek. Tussen de eerste en de tweede dag organiseren wij een webinar (woensdag 31 oktober). Hieronder lees je het uitgebreide programma van de twee dagen.

Deze Nd Clinic is alleen voor alumni en deelnemers aan programma’s van Neerlands diep.

Dag 1: dinsdag 25 september

9.00: Tanya de Wit – Stresshantering en burn-outpreventie.
In deze workshop leer je aan de hand van basiskennis over stressfysiologie wat er fysiek, mentaal, emotioneel en gedragsmatig gebeurt als je stresssysteem licht of ernstig ontregeld raakt. Maar ook komt aan de orde welke maatregelen en levensstijl kunnen helpen om je vitaliteit op pijl te houden en belemmerende stress te voorkomen. Hoe kun je bij jezelf stress signalen herkennen en wat kun je doen om weer in balans te komen? We doen oefeningen waarin je ervaart hoe lichaam en geest interacteren bij stress en ontspanning. Ter afsluiting krijg je een spoedcursus  Eerste Hulp Bij Stressklachten.

13.30: Petra Keuchenius – Werken met aandacht

We gaan aan de slag met aandachtstraining en focus. Dit is een belangrijk hulpmiddel om veerkracht te vergroten en te behouden. Inzicht in de manier waarop je omgaat met externe impulsen en afleidingen in je dagelijkse werk leidt ertoe dat je je meer bewust wordt van je eigen handelen en de keuzemogelijkheden die je hebt. Aandachttraining heeft veel positieve effecten, zoals:

  • meer focus en betere concentratie
  • vergroten van opmerkzaamheid
  • meer bewust van eigen handelen en keuzemogelijkheden
  • toename van creatief en innovatief vermogen
  • minder stress
  • meer werkplezier

Webinar: woensdag 31 oktober

Van 20.00 tot 21.30 is er een interactief webinar waarin ervaringsdeskundigen hun verhaal delen.

Dag 2: dinsdag 6 november

9.00: Marieke Wilke (ter vervanging van Shirine Moerkerken) – Vertragen om te versnellen
Veel programmamanagers en projectmanagers weten van aanpakken en starten al met hun project, voordat zij met hun opdrachtgever stil hebben gestaan bij de condities waaronder zij het project tot een goed einde kunnen brengen. Vaak levert dit gedurende het project veel stress op, omdat de condities voor succes (gedeeltelijk) afwezig blijken te zijn. In deze ochtend leer je te vertragen om te versnellen bij de start van een project. Je leert hoe je al in de eerste momenten van een project alert en stevig kunt contracteren met je opdrachtgever. Ook leer je hoe je de verleidingen kunt weerstaan om toch maar alvast met een project te starten zonder dat de benodigde condities aanwezig zijn. Tenslotte leer je hoe je tijdens de contractering ook jouw (sociale) steun in het project organiseert, zodat je veerkrachtig kunt blijven werken, ook als het project tegenvalt of lastig wordt.

13.30: Wendy Blankert en Gonnie Kleine– Intervisie over eigen casuïstiek
Aan de slag met elkaar. Het bundelen van de lessen tot nu toe en deze verbinden met onze eigen ervaringen. Wat zijn jouw grote dilemma’s en ervaringen op dit thema en hoe kunnen we hierin met elkaar leren door die te delen. Opbrengst kan zijn dat je voor jezelf meerdere strategieën ontdekt waarbij je goed voor jezelf gaat zorgen, of je meer bewust bent waardoor je verleid wordt.