7 november 2017
Working Dinner – Uitbesteden van omgevingsmanagement

Bij Neerlands diep werken we aan betere resultaten van publieke bouw- en infraprojecten, door van elkaar te leren en kennis te delen. We zijn voortdurend op zoek naar vraagstukken die in projecten spelen. Een vraagstuk dat alleen maar urgenter lijkt te worden, gaat over het wel of niet uitbesteden van omgevingsmanagement. Op 7 november a.s. gaan we dit concretiseren met cases van drie van omgevingsmanagers.

Afwegingen aan de voorkant van een project

Het lijkt bijna ondoenlijk om een weloverwogen keuze te maken in de uitbesteding van rollen, taken en verantwoordelijkheden aan een ingenieursbureau of aannemer. Aan de hand van cases van omgevingsmanagers Lukas Meursing (Rijkswaterstaat), Francis Nauman (ProRail) en Harold Topper (gemeente Amsterdam) gaan we op zoek naar de afwegingen die je zou moeten maken aan de voorkant van een project.

Lerend netwerk omgevingsmanagement

Het doel van het Working Dinner op 7 november is om een start te maken met een afwegingskader voor het uitbesteden van omgevingsmanagement. Bovendien willen we onderzoeken of we dit soort concrete veranderimpulsen duurzaam kunnen blijven ontwikkelen in een lerend netwerk over omgevingsmanagement.

Voor wie?

Omgevingsmanagers van de bij Neerlands diep aangesloten projecten zijn van harte welkom. Voor een goede verdeling over de projecten vragen we per project maximaal twee omgevingsmanagers af te vaardigen.

Is jouw project aangesloten bij het projectennetwerk van Neerlands diep en wil je hierbij zijn? Stuur dan een mail naar Guus Pieters via guus@neerlandsdiep.nl

Praktische informatie

Datum:            7 november 2017
Tijd:                 16.00 – 19.00 uur (inclusief diner)
Locatie:           Amstelveen InZicht, Stadsplein 103, 1181 ZM Amstelveen