2 september 2014
Zomeravondgesprek over dienend opdrachtgeverschap

Veel organisaties en projecten op zoek zijn naar manieren om de beheersing van grote bouw- en infraprojecten verder te verbeteren. Soms gaat het om conceptuele gedachten, soms om concrete acties. In het zomeravondgesprek gaan we twee benaderingen verder verkennen en uitdiepen.

Wegwerkzaamheden Ringweg A10 Foto: Ton Borsboom

Wegwerkzaamheden Ringweg A10 Foto: Ton Borsboom

De grootste kostenpost bij overschrijdingen is meestal gerelateerd aan vertragingen. Het is de opdrachtgever èn de opdrachtnemer er dus alles aan gelegen om vertragingen te voorkomen. Helpt het om als opdrachtgever een meer faciliterende houding aan te nemen? En vanuit de inhoud met de opdrachtnemer mee te denken om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen? Hans Ruijter, programmadirecteur SAA, spreekt in dit kader over dienend opdrachtgeverschap, de ontwikkeling van een controlerende naar een meer faciliterende houding jegens de opdrachtnemer.

Een andere benadering is om het aantal verzoeken tot wijzigingen, drastisch te reduceren. Zeker bij kleine wijzigingen zijn de bureaukosten soms hoger dan de kosten van de wijziging zelf. ProRail zet in op het terugdringen van deze VTW’s. Projectmanager Jaap Balkenende wil dit jaar tot 25% reductie komen.

Doel

Doel van het Zomeravondgesprek is het uitwisselen van de hierboven geschetste twee benaderingen die hetzelfde doel dienen, namelijk het verbeteren van de projectbeheersing. Door te verdiepen op de inhoud en de dialoog vanuit verschillende perspectieven te voeren, kunnen ideeën worden verrijkt.

Datum, tijd en locatie

Het Zomeravondgesprek vindt plaats op dinsdag 2 september 2014 in Utrecht. Het gesprek begint om 17:00 uur en zal om ca. 21:00 uur worden beëindigd.