Team

Guus Pieters

“Neerlands diep wil de nieuwsgierigheid naar het onbekende prikkelen en een leeromgeving voor projectmanagers en teams creëren om hun kennis te verdiepen en onderling ervaringen uit te wisselen, waarbij ‘Learning by doing’ een grote rol speelt.”

Wat ik doe

Bij Neerlands diep heb ik een dubbelrol. Enerzijds ben ik lid van het managementteam en verantwoordelijk voor de financiën van het programma, anderzijds heb ik ook de rol van programmamanager. Een van mijn twee speerpunten is omgevingsmanagement. Samen met Aimee Mostert en Jeroen Maas focussen we op rol- en taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Mijn tweede speerpunt is ICT: in projecten met tunnels, sluizen en bruggen wordt de ICT component steeds groter.

Mijn achtergrond

Van origine ben ik een landbouwkundig ingenieur en heb ik in Wageningen milieukunde gestudeerd. Na mijn studie heb ik onder meer bodemsaneringsprojecten begeleid, en van daaruit de overstap gemaakt naar lobby en belangenbehartiging voor de bouw. Na wat omzwervingen ben ik nu terecht gekomen in een baan waar mijn passie ligt: het stimuleren van kennisuitwisseling, omdat er nog zoveel van elkaar te leren is.

Kracht van Neerlands diep

Neerlands diep prikkelt de zintuigen van het individu en team. Als je kritisch blijft op wat je doet, dan doorbreek je vaste leermethoden en oude patronen. Dit verbetert niet alleen de huidige processen en producten, maar levert je ook nieuwe werkwijzen op die anders zijn. Wellicht voelen ze in het begin minder comfortabel, maar na enige tijd merk je de meerwaarde. Vernieuwen vraagt aandacht en tijd en ik vind het mooi dat bij Neerlands diep deze mogelijkheid aanwezig is.

Guus werkt 16 uur per week voor Neerlands diep.