Team

Ruud Stevers

 “En als we er nu eens op een andere manier naar kijken…”

Wat ik doe

Als programmamanager ben ik vooral betrokken bij de programma’s Nd Teamleren en Nd Brug. Daarnaast organiseer en begeleid ik Nd Spiegels en Nd Ateliers. Juist de afwisseling van langduriger trajecten waarin je bouwt en kortlopende activiteiten waarin je een team verder helpt met een concreet probleem vind ik aantrekkelijk. Steeds zoekend naar een mooie balans tussen leren van elkaar, verder komen met praktijkproblemen, en verdiepen door (wetenschappelijk geïnspireerde) reflectie. En graag af en toe een ontregeling.

Mijn achtergrond

De laatste jaren heb ik vooral gewerkt als procesbegeleider, veranderkundige en teamcoach. Meestal bij ‘ingewikkelde’ trajecten, waar de samenwerking stroef loopt, waar niet helder is welke koers gevaren moet worden of hoe we verder kunnen komen. Daarvoor heb ik een verleden als lijnmanager, strategisch verkenner, projectleider en universitair docent en onderzoeker. Rode draad in mijn werk is complexiteit. Complexe problemen die hun eigen dynamiek hebben, en die je altijd maar deels kunt begrijpen. Hoe neem je die waar, hoe versimpel je (je moet wel), vanuit allerlei verschillende invalshoeken (bestuurskundig, technisch, antropologisch, biologisch), wetend dat het nooit helemaal deugt.  En hoe maak je er met elkaar chocola van, zodat je er iets mee kunt.

Kracht van Neerlands diep

Neerlands diep is een levend netwerk. Betrokken vaklui die van elkaar willen leren, samen puzzelend om verder te komen, om er iets moois van te maken. Daar zit altijd spanning op, want projecten zijn hectisch, met druk erop en veel mensen die meekijken of mee doen. De kracht van Neerlands diep is dat zij vertraging organiseert, zodat er tijd is voor reflectie, voor onderzoek van wat er echt aan de hand is. Maar steeds vanuit het besef dat je er iets mee moet kunnen in de praktijk, op zoek naar een werkbare volgende stap.

Ruud werkt 3 dagen in de week voor Neerlands diep.