Topprogramma

Het Topprogramma is het ”executive programme” van Neerlands diep. Het programma wordt gemaakt voor project- en programmadirecteuren en lijndirecteuren projectmanagement van bouw- en infraprojecten.

Wat beoogt het Topprogramma te bereiken?

Het programma biedt reflectie op je eigen leiderschap en nieuwe kennis en inzichten rond voor jou in jouw functie relevante thema’s. Zo verruim je het eigen handelingsrepertoire en werk je aan vernieuwing. Het programma zorgt vanuit de thema’s organisatieleiderschap, vakmatig leiderschap, publiek leiderschap en persoonlijk leiderschap voor:

 • Het verruimen van het perspectief op leiderschap rond publieke bouw- en infraprojecten en jouw eigen rol daarin.
 • Het overdraagbaar maken van eigen kennis
 • Het vormen van een stevig netwerk met collega’s van gelijkwaardig niveau binnen het eigen werkveld
 • Reflectie op eigen vraagstukken.

Hoe is het programma opgebouwd?

 “Zinvol vond ik de kennis die naar binnen kwam, zowel vanuit de wetenschap, de politieke praktijk als de uitvoering. De uiteenlopende gasten, onder wie oud-ministers, topondernemers en wetenschappers, belichtten met ons het werkveld en de dilemma’s daarbinnen. De verrassende invalshoeken inspireerden ons om vanuit een ander perspectief naar vraagstukken te kijken. Zo kun je de wijsheid en ervaring uit andere werelden toepassen in jouw eigen omgeving.”

Ronald Nomes, directeur Stations, ProRail

Het Topprogramma heeft acht bijeenkomsten van twee dagen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt een intakegesprek plaats. Doel van dit gesprek is kennismaken, informatie geven over het programma en het verkennen van jouw ontwikkelvraag.

Inhoudelijke thema’s

Rond de thema’s persoonlijk leiderschap, publiek leiderschap, organisatie leiderschap en vakmatig leiderschap nodigen wij prominente spelers uit om in gesprek te gaan met deelnemers. Dit kunnen wetenschappers zijn, politici, bestuurders en specialisten.

Elk Topprogramma is uniek. De rode draad is voor elk programma hetzelfde, de precieze invulling wordt mede bepaald door de thematiek van de deelnemers.

In het Topprogramma 2014-2015 werden de thema’s als volgt ingevuld:

Persoonlijk leiderschap

 • Maatschappelijke thema’s, leiderschapsinzichten en trends die voor leiders in de publieke bouw en infra van belang zijn.
 • Vanuit vier dimensies van leiderschap reflecteren op eigen rol en kompas.

Vakmatig leiderschap

 • Succesvol samenwerken in de keten. 

Organisatie leiderschap

 • Organisaties en teams in beweging zetten.
 • Organisaties, teams en leiders onder druk.

Publiek Leiderschap

 • Beïnvloeding van de politiek/bestuurlijke wereld.
 • Beïnvloeden van de publieke meningsvorming.

Wij ontvingen meer dan 30 gasten, waaronder Hans de Bruijn, Alfons van Marrewijk , Edwin Kaats, Arend Ardon, Herman Wijffels, Marcel Gelauff, Bruno Bruins en Rob Querido.

Reflectie

Naast de inhoudelijke thema’s leren de deelnemers van elkaar. Gedurende de looptijd van het programma worden er vaste drietallen gevormd, die elkaar, tijdens en tussen bijeenkomsten, steunen en uitdagen rond de eigen ontwikkelvraag. Ook in plenaire onderdelen van het programma wordt gewerkt met eigen casuïstiek. Halverwege het programma heb je een tussengesprek met de programmamanagers over waar je staat. Het programma wordt afgesloten met een “reisverslag”, een reflectie op jouw ontwikkeling in het Topprogramma. Dit wordt gedeeld met de groep.

Deelnemersprofiel

“De grootste verrassing was de samenstelling van de groep. Allemaal zeer stevige en ervaren mensen die een enorme gretigheid hebben om te leren. Ik denk dat we ons allemaal enorm aan elkaar op kunnen trekken de komende anderhalf jaar.”

Alex Vermeulen, projectdirecteur Rijksvastgoedbedrijf

Onze deelnemers zijn:

 • project- en programmadirecteuren en lijndirecteuren projectmanagement van bouw- en infraprojecten.
 • toonaangevende spelers in hun organisatie en in het werkveld.
 • in staat het vak projectmanagement en zichzelf te blijven ontwikkelen en hun kennis over te dragen.
 • Zeer ervaren ( minimaal 15 jaar ervaring in een leidinggevende rol) en in vaste dienst bij één van de partners van Neerlands diep.

De groep van het Topprogramma wordt zorgvuldig en evenwichtig samengesteld. De deelnemers zijn van gelijkwaardig niveau maar brengen tegelijkertijd een diversiteit aan kennis en ervaring in. Zij hebben geen hiërarchische relatie tot elkaar.

“Doordat je dit traject niet alleen doet, maar met twaalf collega’s, merk ik dat de nieuwe inzichten die het oplevert ook veel talrijker zijn. Ik doorloop niet alleen mijn eigen programma maar doorleef ook de ontwikkeling van de anderen.”

Jack Amesz, directeur Ingenieursbureau Den Haag 

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering bedraagt circa 175 uur, dit is inclusief de bijeenkomsten. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen, verspreid over anderhalf jaar. Daarbij werk je buiten de bijeenkomsten aan het je eigen maken van de verkregen inzichten. Vanwege de opzet van het programma en de gezamenlijke ontwikkeling vragen we van de deelnemers commitment en 100% aanwezigheid op alle bijeenkomsten.

Locatie en data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op diverse locaties in het land plaats en zijn altijd inclusief een diner en overnachting.

Data in 2017

 • 1 en 2 juni 2017
 • 28 en 29 september 2017

Programmamanagement

Het programma wordt begeleid door Alijd Bunge, programmamanager Neerlands diep, en programmaprofessor Yvonne Burger; hoogleraar aan de Vrije Universiteit (Executive Coaching) en zelfstandig organisatieadviseur en executive coach.

Aanmelden

Het programma is gelimiteerd tot 12 mensen. Contactpersoon voor het Topprogramma is Alijd Bunge, alijd@neerlandsdiep.nl; 06 – 13 26 88 35.