Nd Top

Je bent een toonaangevende speler in de wereld van de bouw- en infrastructuurprojecten. Toch kun ook jij je nog verder ontwikkelen. En draag je graag je steentje bij aan de ontwikkeling van projectmanagement in brede zin. Binnen Nd Top, het executive programma van Neerlands diep, scheppen we de condities zodat jij deze doelen kunt verwezenlijken.

Voor wie?

 • Je bent projectdirecteur, programmadirecteur of lijndirecteur projectmanagement van bouw- of infraprojecten.
 • Je bent een toonaangevende speler in je eigen organisatie en in het werkveld.
 • Je bent in staat het vak projectmanagement en jezelf te blijven ontwikkelen en je kennis over projectmanagement over te dragen.
 • Je bent zeer ervaren (minimaal 15 jaar relevante ervaring) en in vaste dienst bij een van de partners van Neerlands diep.

Bij Nd Top is er plek voor 12 deelnemers. We stellen de deelnemersgroep zorgvuldig en evenwichtig samen. De deelnemers zijn van gelijkwaardig niveau, maar brengen verschillende kennis en ervaringen in. Ze hebben geen (hiërarchische) werkrelatie tot elkaar.

Ervaring deelnemer

Guido Hagemann van Rijkswaterstaat nam deel aan de tweede editie van Nd Top. Hij maakte in anderhalf jaar tijd een ingrijpende ontwikkeling door. “De casussen zijn verschillend, de werkgevers en de persoonlijkheden eveneens, maar toch loop je tegen vergelijkbare vraagstukken aan. Hoe om te gaan met de markt, hoe pak je belemmeringen in de interne organisatie aan? Binnen het programma trek je in een challengegroepje intensief op met twee andere deelnemers. Ik heb aansluiting gezocht bij Alex Vermeulen van het Rijksvastgoedbedrijf/Neerlands diep en Tjeerd Roozendaal, nu werkzaam bij Rijkswaterstaat. Heel andere persoonlijkheden dan ikzelf, maar juist daardoor heb ik veel van hen geleerd.” Lees hier het hele interview.

“De grootste verrassing was de samenstelling van de groep. Allemaal zeer stevige en ervaren mensen, die enorm gretig zijn om te leren.”

Alex Vermeulen, projectdirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf en interim directeur Neerlands diep

Inhoud

Nd Top bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Binnen de bijeenkomsten komen vier thema’s aan de orde: persoonlijk leiderschap, publiek leiderschap, organisatie leiderschap en vakmatig leiderschap. Vanuit deze thema’s werk je aan:

 • het verruimen van je perspectief op leiderschap bij publieke bouw- en infraprojecten en jouw eigen rol daarin;
 • het verruimen van je handelingsrepertoire;
 • bewustwording over jouw bijdrage aan vernieuwing
 • het overdraagbaar maken van je kennis;
 • reflectie op je persoonlijke vraagstukken;
 • het vormen van een stevig, lerend netwerk met collega’s van gelijkwaardig niveau binnen het eigen werkveld.

“Zinvol vond ik de kennis die naar binnen kwam; vanuit de wetenschap, de politieke praktijk en de uitvoering. De uiteenlopende gasten – onder wie oud-ministers, topondernemers en wetenschappers – belichtten met ons het werkveld en de dilemma’s daarbinnen. De verrassende invalshoeken inspireerden ons om vanuit een ander perspectief naar vraagstukken te kijken. Zo kun je de wijsheid en ervaring uit andere werelden toepassen in jouw eigen omgeving.”

Ronald Nomes, directeur Stations bij ProRail

Prominente sprekers

We nodigen rond de vier thema’s prominente en inspirerende spelers uit. Dit kunnen bijvoorbeeld wetenschappers, bestuurders en experts zijn. Onder andere Hans de Bruijn, Alfons van Marrewijk, Edwin Kaats, Arend Ardon, Oscar David, Herman Wijffels, Marcel Gelauff, Harm Taselaar, Bruno Bruins, Riek Bakker en Rob Querido waren al te gast bij Nd Top.

Programma op maat

Hoewel de rode draad hetzelfde is, is elke Nd Top uniek. We snijden Nd Top toe op de behoeften van jou en de andere deelnemers. De deelnemers aan het programma zijn afkomstig van onze verschillende partnerorganisaties. Dit zorgt voor diversiteit én herkenbaarheid van de vraagstukken.

“Nd Top heeft mij enorm veel gebracht: persoonlijke ontwikkeling, maar ook de ervaringen met de andere deelnemers. Ik zie bij andere deelnemers dat het ook een voor hen een turn-around moment is.”

Jan-Cees Blok, projectdirecteur bij de gemeente Rotterdam

Reflectie

Je leert tijdens Nd Top niet alleen van de inhoudelijke thema’s; je leert ook van de andere deelnemers en zij leren van jou. Bij elke Nd Top formeren we drietallen. De deelnemers aan ieder drietal zien elkaar tijdens en tussen bijeenkomsten en richten zich op de eigen vraagstukken. Halverwege het programma heb je een tussengesprek met de programmabegeleiding van Neerlands diep. We sluiten het programma af met een “reisverslag”: een reflectie op jouw ontwikkeling binnen Nd Top. Dit reisverslag deel je met de groep.

“Doordat je dit traject niet alleen doet, maar met 12 collega’s, merk ik dat de nieuwe inzichten die het oplevert ook veel talrijker zijn. Ik doorloop niet alleen mijn eigen programma, maar doorleef ook de ontwikkeling van de anderen.”

Jack Amesz, directeur Ingenieursbureau Den Haag

Programmamanagers over Nd Top

Alijd Bunge, programmamanager van Neerlands diep, organiseert en begeleidt Nd Top samen met hoogleraar, organisatieadviseur en coach Yvonne Burger: “Tijd maken voor reflectie in een steeds hechtere groep, met elkaar delen van vraagstukken en tot nadenken worden aangezet door mededeelnemers en gasten: dat zijn de belangrijke ingrediënten van het programma.”

Facts

 • 8 bijeenkomsten op diverse locaties in het land; altijd inclusief diner en overnachting
 • 2 dagen per bijeenkomst
 • 18 maanden
 • 250 contacturen
 • 100% aanwezigheid vereist
 • Certificaat bij afronding

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de inhoud en achtergrond van Nd Top? Neem dan contact op met programmamanager Alijd Bunge via alijd@neerlandsdiep.nl of 06–13 26 88 35. De huidige lichting zit vol, in 2020 start een volgende lichting Nd Top.

Intake

Ben je toegelaten tot Nd Top? Dan voeren we voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een intakegesprek met je. Doel van dit gesprek is kennismaken, informatie geven over het programma en verkennen welk eigen vraagstuk jij mee wilt nemen in het programma.

Locatie en data bijeenkomsten Nd Top 2018

De bijeenkomsten vinden op diverse locaties in het land plaats en zijn altijd inclusief een diner en overnachting.

Bijeenkomsten 2018-2019:

 1. 20/21 september 2018
 2. 22/23 november 2018
 3. 24/25 januari 2019
 4. 28/29 maart 2019
 5. 13/14 juni 2019
 6. 19/20 september 2019
 7. 21/22 november 2019
 8. 23/24 januari 2020
 • Alijd Bunge
 • Programmamanager