Neerlands diepgang

In vertrouwen kunnen sparren op het hoogste niveau: dat is de meerwaarde van de Neerlands diepgang. Deze bijeenkomsten van projectmanagers hebben een besloten karakter. Ze zijn alleen toegankelijk voor de eindverantwoordelijken van de projecten.

“Bij zo’n uniek en ingewikkeld project als dit weet je gewoon niet altijd honderd procent zeker dat je de juiste besluiten neemt. Dan is het prettig om positieve feedback te krijgen. De Diepgangdeelnemers hebben weliswaar andere problemen, maar bezitten dezelfde capaciteiten om tot oplossingen te komen. Dat maakt deze vorm van klankborden zo waardevol.” Remco Hoeboer, voormalig projectdirecteur Spoorzone Delft bij ProRail

Actueel vraagstuk

Vier keer per jaar komen de projectdirecteuren en -managers van de bij Neerlands diep aangesloten projecten bij elkaar. Bij elke sessie treedt een van de leden op als gastheer. Die legt meestal een actueel dilemma of vraagstuk uit de eigen projectpraktijk voor aan zijn of haar collega’s. Dit betekent echter niet dat alleen de gastheer haalt en de andere leden brengen.

“Bij de Neerlands diepgang draait het nadrukkelijk om kennis délen. Ik had me heel ongemakkelijk gevoeld als ik de hele avond overladen was met tips en adviezen van collega’s. Die uitwisseling en het zoeken naar gezamenlijke dilemma’s maakt de bijeenkomsten interessant voor mij.”
Anne-Beth Heijnen, projectmanager A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rijkswaterstaat

Meer informatie?

Meer weten over de Neerlands diepgang? Jaap Verkade helpt je graag verder. Je kunt Jaap bereiken via jaap@neerlandsdiep.nl of 06-55 19 55 91.