Kennisdelen met Zweden

3-03-2014
Jenny Kamstra

Op 27 februari tekenden de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers en zijn Zweedse counterpart van het rail- en wegenbouwbedrijf Trafikverket, Gunnar Malm een Letter of Intent. Met deze handtekening bekrachtigen ze niet alleen de intentie om van elkaar te leren op het gebied van projectmanagement, met de handtekening wordt ook een belofte van onze kant onderstreept. De belofte om onze Zweedse collega’s te helpen bij het opzetten van een projectacademie. Hoe is dit idee tot stand gekomen en op welke manier gaan onze projectmanagers hier iets van merken?

Jan Hendrik Dronkers, Hans Ruijter en Patrick Buck ondertekenen intentieverklaring met Zweedse collega. Foto : Jorrit 't Hoen.

Jan Hendrik Dronkers, Hans Ruijter en Patrick Buck ondertekenen intentieverklaring met Zweedse collega. Foto : Jorrit ‘t Hoen.

Staand van links naar rechts: Peter Kole (directie Neerlands diep), Hans Ruijter (projectdirecteur SAA, Raad van Advies Neerlands diep), Patrick Buck (directeur projecten ProRail, Raad van Toezicht Neerlands diep)
Zittend: Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat), Gunnar Malm (directeur Trafikverket)

Vorig jaar, tijdens een bijeenkomst van NETLIPSE, het Europese equivalent van Neerlands diep, vertelde Hans Ruijter, projectdirecteur Schiphol-Amsterdam-Almere en voorzitter van de Raad van Advies van Neerlands diep, over de manier waarop wij in Nederland bezig zijn met het uitwisselen van kennis en ervaring en het professionaliseren van ons projectmanagement bij de grote bouw- en infraprojecten van de overheid. In dit gesprek kwam ook de Rijksprojectacademie aan de orde. Interessant, vond een Zweedse collega van Trafikverket, – het Zweedse ProRail en Rijkswaterstaat in één. ‘Op dit soort bijeenkomsten merk je gewoon dat er landen zijn waar je meer overeenkomsten mee hebt dan met anderen’, vertelt Hans Ruijter. ‘En Zweden staat, qua projectcultuur en de problematiek die ze daarin ervaren, dicht bij ons. Tijdens die NETLIPSE bijeenkomsten merkten we dan ook dat we steeds naar elkaar toetrokken.’ Als we zoveel in elkaar herkennen, waarom zullen we dan niet wat structureler met elkaar optrekken? Dat was de gedachte die ongeveer een jaar geleden ontstond en nu dan ook officieel is bekrachtigd.

Drie onderwerpen

De ondertekening van de Letter of Intent was het laatste punt op de drukke agenda die Rijkswaterstaat samen met ProRail voor hun Zweedse collega’s hadden gemaakt. ‘Het was een vol programma,’ zei Jan Hendrik Dronkers vlak voor de ondertekening. Ze hadden nauwelijks de mogelijkheid om het ene onderwerp af te ronden of ze moesten ze alweer door naar het volgende. En dat is alleen maar goed, vindt de directeur-generaal, want dat betekent ook dat ze elkaar veel te vertellen hebben. ‘Maar’, zegt hij vervolgens, ‘laten we nu toch voor de volgende stap proberen om in die veelheid van onderwerpen een focus aan te brengen. We kunnen beter een paar onderwerpen goed uitwerken, dan alles half.’ Inkoop, prestatiegerichte contracten en het ‘lean’ maken van een project, zijn de drie onderwerpen die nu eerst verder uitgewerkt worden. En Dronkers wil daar duidelijk geen gras over laten groeien: ‘Laten we hier afspreken dat we elkaar over twee, hooguit drie weken mailen met onze eerste uitwerking van deze drie onderwerpen.’

Aansluiting op de praktijk

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Patrick Buck, de directeur van ProRail zit namelijk als één van de oprichters van King en RPA (de voorloper an Neerlands diep) ook in de Raad van Toezicht. Vijf jaar geleden stond hij vanuit de Betuweroute aan de wieg van onze eigen Rijksprojectacademie en nu kloppen de Zweden bij ons aan. Had hij dat vijf jaar geleden ooit kunnen denken? ‘Ik heb in mijn leven nog al wat van dit soort goed bedoelde initiatieven een stille dood zien sterven. Maar King en RPA zijn na vijf jaar nog steeds springlevend’, zegt hij. ‘En dat we nu in samenwerking met Zweden iets soortgelijks van de grond mogen tillen, stemt mij zeer vreugdevol.’ Welke tip zou hij de Zweden graag mee willen geven? ‘Het geheim van King/RPA (en nu Neerlands diep) is denk ik dat de thema’s naadloos aansluiten op de dagelijkse praktijk. Geen abstracte theorieën, maar concrete issues waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben en dus ook direct mee aan de slag kunnen. Dat zou ik de Zweden ook mee willen geven: blijf zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de projectmanagers.’

Over de grenzen heen

En hoe zit dat eigenlijk met de aansluiting op de leefwereld van onze projectmanagers? Gaan die ook nog wat van deze samenwerking merken of blijft het bij een afspraak op directieniveau? ‘Ja zeker,’ zegt Hans Ruijter. ‘Daar gaat het hier juíst om. Wij willen op projectmanagementniveau kennis uitwisselen. En concreet betekent dat, dat er binnenkort een aantal van die projectmanagers naar Stockholm afreist om van hun Zweedse collega’s te leren.’ Volgens hem is het eigenlijk niet meer dan logisch dat we dit doen. We kunnen het, vindt hij, in ons kleine landje namelijk niet permitteren om die ingewikkelde projecten die we realiseren steeds weer helemaal zelfstandig uit te vogelen. ‘Iedereen is zich er inmiddels van bewust dat we die ervaring en kennis die we opdoen onderling moeten uitwisselen. Maar in deze tijd van globalisering is het niet meer dan logisch dat we ook over de grenzen heen kijken.’ Bovendien is het ook nog eens gewoon leuk, vindt hij. ‘En waarom zou je iets wat leuk en leerzaam is niet gewoon doén?’

Nd Teams 2018 – Het geheim van een gelukkig huwelijk: het recept voor meervoudig samenwerken?

3-12-2017

Het is steeds gebruikelijker om met meerdere partijen samen te werken om de opdracht voor elkaar te krijgen. Dat is mooi maar ook best ingewikkeld. Elke partij heeft zijn eigen kijk op de wereld, eigen belangen en achterban en toch moet je het samen doen. Net als in een huwelijk. Wat is nu het geheim van een goed huwelijk en wat kunnen wij daar in onze professionele praktijk van leren? Dat gaan we gezamenlijk verkennen tijdens Nd Teams 2018 op donderdag 25 januari.

Update – Ontwerpatelier lerend netwerk Duurzaamheid in Projecten

1-12-2017

Op 13 oktober was de eerste co-creatieve sessie over Duurzaamheid in projecten. Een geslaagde bijeenkomst waar we al eerder verslag van deden. Het doel was om ambities, vraagstukken en praktijkervaringen uit te wisselen en op basis daarvan te onderzoeken of en hoe we binnen een lerend netwerk duurzaamheid in projecten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en samen kunnen bouwen aan een duurzame wereld. Met een kleine vertegenwoordiging van de deelnemers van de co-creatieve sessie hebben we in een ontwerpatelier nagedacht over hoe het vervolg van het lerend netwerk eruit kan zien.

Nd Topics Voorkomen van gedoe in de samenwerking: ‘Contact is belangrijker dan contract’

30-11-2017

‘Gedoe’ en soms ook juridische escalatie in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: er is geen projectmanager die hier geen ervaring mee heeft. Vaak is er veel tijd, energie en geld mee gemoeid. Zeker na juridische escalatie zijn er meestal alleen maar verliezers. Tijdens de Nd Topics van 28 november bespraken we de alternatieven samen met advocaat en mediator Remmert Sluijter en zes projectmanagers en tevens ervaringsdeskundige.