Nd Digitaal Leiderschap

De wereld verandert razendsnel door digitale en technologische ontwikkelingen op allerlei gebied die elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze digitale transformatie vraagt wendbaarheid en aanpassingsvermogen van organisaties. Van jou als projectmanager wordt verwacht dat je binnen jouw organisatie en projecten de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering inzet om de stap te maken naar een digitaal georiënteerde en wendbare overheid, die een duurzame bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij. Hoe doe je dat en wat heb jij zelf nodig om een goed digitaal leider van de digitale transformatie te zijn?

Voor wie?

 • Je ervaring hebt met het aansturen van een projectorganisatie/projectteam bij een bouw- of infra, beheer & exploitatie of complex ICT-project.
 • Als je in het bezit bent van een open, gemotiveerde en reflectieve instelling en de waarde inziet van het delen van ervaringen om te leren.
 • Je openstaat voor een andere kijk op je eigen opgave door te sparren met collega’s werkzaam bij een van de partners van Neerlands diep.
 • Je bereid bent om na afloop van het programma de opgedane kennis te delen met je eigen achterban en die van Neerlands diep.
 • Je in dienst bent bij een van de partners van Neerlands diep of bij een andere (semi-) publieke organisatie.

“Ik ben als projectleider de initiator van verschillende innovatieve trajecten voor verkeersmanagement. Smart mobility en data spelen hierin een grote rol, dus ik was mij bij de start van het programma al bewust van de digitale uitdagingen in mijn gemeente. Mijn doel was om de kansen voor het gebruik van data en AI die ik zie te leren vertalen naar producten die aansluiten op deze technologische uitdagingen. Tijdens dit programma heb ik veel gehad aan het sparren met andere deelnemers; dit helpt mij bij mijn eigen digitale transformatie.”

Inhoud

In dit programma versterk je jouw digitaal leiderschap door aan zelf aan de slag met waar de digitale transformatie van betekenis kan zijn binnen jouw project. Centraal staat hoe je (samen-)werkt en invulling geeft aan dit leiderschap en hoe je als projectmanager omgaat met de impact van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, automatisering, data en AI. Inspiratie wordt afgewisseld met het werken met en aan (eigen) praktijkcases.

“Als projectmanager heb ik dagelijks te maken met het aansturen van complexe projecten waarin veiligheid en digitalisering een grote rol spelen. Voor mij was het belangrijk om niet alleen de technische, maar ook de bestuurlijke, organisatorische en financiële consequenties van digitale keuzes te leren overzien. Zo kom ik beslagen ten ijs als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen, vooral doordat ik vooraf beter kan inschatten waar ik op moet letten. Ook als het gaat om weerstand tegen verandering, onzekerheid en de grotere onvoorspelbaarheid van vernieuwende projecten.”

Waarom meedoen?

In dit programma leer je samen met anderen wat de consequenties zijn van de digitale transformatie voor jouw leiderschap en leer je waarde te creëren door inzicht in de impact en inzet van technologie.

Digitaal verplaatst zich van de zijlijn naar het centrum van organisaties, daarin meebewegen is belangrijk om de relevantie van de overheid en jouw project te blijven borgen. Technologie verandert:

 • hoe we kijken: waardoor we in staat zijn maatschappelijke opgaven te herdefiniëren
 • hoe we denken: want nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe antwoorden (die ook ethisch goed onderbouwd zijn)
 • hoe we doen: zodat we effectiever maatschappelijke opgaven oppakken.

De kern van een succesvolle transformatie is dat je deze samen doet met je omgeving: je medewerkers, partners, leveranciers en stakeholders. Zoals dit plaatje laat zien, gaat dit over digitale technologieën, AI en data, maar ook over maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De digitale transformatie kan gezien worden als voor 80% menselijke verandering en slechts 20% technologie.

Wat gaan we doen?

Je maakt op verschillende manieren kennis met de trends en ontwikkelingen in de digitale transformatie in de bouw- en infrastructuur. Deels door inspiratiesessies met sprekers uit de sector en er buiten. Deels door reflectie op de eigen praktijk, met collega’s, met aandacht voor kansen en valkuilen. Ook werk je tijdens het programma aan een eigen vraagstuk welke je bij de start formuleert. Hierdoor kun je opgedane inzichten direct toepassen en wordt je gestimuleerd om na te denken over wat de digitale transformatie betekent voor jouw eigen opgave en leiderschap.

Je maakt tijdens dit programma deel uit van een vaste groep, met deelnemers vanuit verschillende organisaties en projecten. Hierdoor ontstaat vertrouwen en verbinding om samen met en van elkaar te leren. Het levert bovendien een goede uitwisseling op van verdieping op problematiek en verbinding tussen werelden. De resultaten komen in een gezamenlijke ‘toolbox’ over digitaal leiderschap die je blijvend kan toepassen in je werk.

Het is een ‘blended-learning’ programma. Na een uitgebreide kennismaking tijdens de kick-off volgen 3 modules welke worden afgewisseld met online intervisie:

 • Module 1: Digitale en technologische ontwikkelingen. Hoe kun je technologische vernieuwingen inzetten, zoals data, AI, VR, Digital Twin?
 • Module 2: Projectwerk in een veranderende wereld. Hoe leid je projecten als een digitaal leider?
 • Module 3: Het nieuwe netwerken. Hoe bouw je aan jouw netwerk van bestuurders, collega’s, opdrachtnemers en andere betrokkenen en hoe betrek je ze bij jouw projecten?

“Als projectmanager ben ik medeverantwoordelijk voor de IT en IV van de Waterkeringen in mijn regio. Ik vind het belangrijk dat ik de huidige ontwikkelingen op dit gebied zodanig begrijp dat ik deze in mijn eigen projecten kan toepassen. Tijdens dit leerprogramma leerde ik het meest van de praktijkcases die aan bod kwamen. Dit levert mij veel op, bijvoorbeeld in overleggen met in- en externe stakeholders. Doordat mijn achtergrondkennis up-to-date is, is het vertrouwen toegenomen en heb ik meer grip op mijn projecten.”

Wat levert Nd Digitaal Leiderschap op?

 • Maak je kennis met zowel de mens- als technologische kant van digitale vernieuwing en krijg je inzicht in mogelijke politieke en bestuurlijke gevolgen van digitalisering.
 • Weet je hoe je je wendbaarder, transparanter en effectiever kunt zijn, en invloed kunt uitoefenen in verschillende fasen van een project, om zo betere projectresultaten te behalen.
 • Ontwikkel je het vermogen om partners aan je te binden en een cultuur op te bouwen van innovatie en andere vormen van samenwerking.
 • Leer je begrijpen wat transformatiemanagement is en de daarbij horende vernieuwende processen, zoals horizontaal en verticaal verbinden, netwerken, kansen en valkuilen.
 • Zie je door praktijkcases over digitalisering, data, AI en andere aspecten van de digitale transformatie welke toegevoegde waarde dit kan hebben voor jouw eigen besluit- en beleidsvorming.

Facts

 • 7 dagen
 • 6 maanden
 • Circa 90 contacturen
 • 4 online intervisiesessies
 • Werken aan eigen vraagstuk
 • 100 % aanwezigheid vereist
 • Certificaat bij afronding

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over inhoud en achtergrond van Nd Digitaal Leiderschap? Neem dan contact op met programmamanager Guus Pieters via guus@neerlandsdiep.nl of 06-52 46 16 89.

Je meldt je aan via je eigen organisatie. Elke organisatie heeft een Neerlands diep coördinator. Je organisatie bepaalt of je het programma Nd Digitaal leiderschap mag volgen. Heb je belangstelling voor het programma en wil je meer weten over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met het Neerlands diep secretariaat. Mail naar info@neerlandsdiep.nl of bel 088 7971793.

Intake

Aanmelding en selectie voor Nd Digitaal leiderschap verlopen via de eigen organisatie. Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek met programmamanagers Guus Pieters en Janine van Oosten. Samen bespreken jullie je leervragen, achtergrond, projecten en werkervaring door te nemen. Zo zorgen we voor een goede samenstelling van de groep en een programma op maat.

 • Guus Pieters
 • Programmamanager