Nd Digitaal Leiderschap 1

De toenemende digitalisering van publieke bouw- en infraprojecten wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van de projectmanager, of het nou gaat om de objecten, processen of omgeving. In het vernieuwde programma Nd Digitaal Leiderschap ontdek je wat de digitale transformatie voor jouw werk betekent. Je onderzoekt met je stakeholders hoe je anders samenwerkt en leert hoe je jouw leiderschapsrol hierin kunt vervullen.

Als projectmanager hoef je nieuwe technologie zelf niet volledig te begrijpen, maar is het van belang om de impact van de digitale vernieuwing op jouw project, het werk, de samenwerking met stakeholders en jouw leiderschapsrol te zien om regie te krijgen op digitaliseringsopgaven. Vernieuwing op dit gebied neemt alleen maar toe en daarmee de noodzaak om hier begrip van en grip op te krijgen ook. 

Digitale transformatie
Stap voor stap werken we toe naar de digitale transformatie van de bouw- en infrasector. Het gaat dan niet alleen om implementatie van digitale technologie, maar vooral over het proces van hoe organisaties zich aanpassen aan hun (nieuwe) rol binnen het dynamische ‘ecosysteem’. Dat betekent een andere samenwerking met partners, maar ook een andere werkwijze binnen de organisatie.

NL DIGIbeter, Agenda Digitale Overheid over digitale transformatie
‘In eerste instantie werd digitalisering als iets technisch gezien; iets van bedrijfsvoering dat zich vooral achter de schermen afspeelt. Tegenwoordig is digitalisering een zeer belangrijke kwestie. (…) Digitalisering gaat om veel meer dan het digitaliseren van papieren processen. Het gaat ook om veranderingen in de werkwijze en communicatie van de overheid. Om hoe we onze dienstverlening organiseren en maatschappelijke vraagstukken op- en aanpakken. Dit soort veranderingen noemen we digitale transformatie.’

In Nd Digitaal Leiderschap verken je welk appel digitalisering en digitale transformatie op je doen en versterk je jouw leiderschap door zelf aan de slag met waar ze van betekenis zijn binnen jouw project en organisatie.

“Ik ben als projectleider de initiator van verschillende innovatieve trajecten voor verkeersmanagement. Smart mobility en data spelen hierin een grote rol, dus ik was mij bij de start van het programma al bewust van de digitale uitdagingen in mijn gemeente. Mijn doel was om de kansen voor het gebruik van data en AI die ik zie te leren vertalen naar producten die aansluiten op deze technologische uitdagingen. Tijdens dit programma heb ik veel gehad aan het sparren met andere deelnemers; dit helpt mij bij mijn eigen digitale transformatie.”

 

VOOR WIE?
Dit programma is ontwikkeld voor projectmanagers, technisch managers of andere rolhouders die een projectteam of (een onderdeel van) een projectorganisatie aansturen in de publieke bouw- en infrastructuur. Ook voor portfoliomanagers of aanverwante rollen is dit programma waardevol. Verder verwachten we dat deelnemers:

 • Een praktijkvraagstuk kunnen inbrengen met bredere organisatie-impact, en de daarbij betrokken stakeholders – dat kan het projectteam zijn, maar ook andere stakeholders rondom het vraagstuk – betrekken bij het programma.
 • In het bezit zijn van een open, gemotiveerde en reflectieve instelling en de waarde inzien van het delen van ervaringen om te leren.
 • Openstaan voor een andere kijk op de eigen opgave door te sparren met collega’s werkzaam bij Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail of één van de vier grote gemeenten.
 • Bereid zijn om na afloop van het programma de opgedane kennis te delen met de eigen achterban en die van Neerlands diep.

PROGRAMMA
Het programma omvat vier modules, waarin inspiratie van experts en praktijkdeskundigen wordt afgewisseld met werkvormen die je inzicht en handelingsperspectief bieden:

Module 1: Inspiratie
Welke vernieuwingen op het gebied van technologie en datagedreven werken komen op ons af, hoe kun je deze inzetten en wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons werk? 

Module 2: Transformatie
Wat houdt de digitale transformatie in, waar staan we nu en wat gaat het betekenen voor de processen, organisatie en samenwerking in de bouw en infrastructuur?

Module 3: Netwerk
Hoe betrek je stakeholders, zoals bestuurders, marktpartijen, de lijnorganisatie en je team bij je digitaliseringsvraagstukken? Wat betekent en vraagt het om samen te werken in netwerken?

Module 4: Leiderschap
Wat vraagt digitale transformatie van een leider en hoe verandert het jouw rol? Hoe kun jij beweging organiseren?

“Als projectmanager heb ik dagelijks te maken met het aansturen van complexe projecten waarin veiligheid en digitalisering een grote rol spelen. Voor mij was het belangrijk om niet alleen de technische, maar ook de bestuurlijke, organisatorische en financiële consequenties van digitale keuzes te leren overzien. Zo kom ik beslagen ten ijs als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen, vooral doordat ik vooraf beter kan inschatten waar ik op moet letten. Ook als het gaat om weerstand tegen verandering, onzekerheid en de grotere onvoorspelbaarheid van vernieuwende projecten.”

VERANDEREN IN DE PRAKTIJK
Inspiratie wordt afgewisseld met het werken met en aan een eigen praktijkvraagstuk. 

Bij de start van het programma formuleer je een eigen vraagstuk waarmee je in je praktijk te maken hebt of krijgt. Tussen de bijeenkomsten en online sessies door ga je hiermee aan de slag om samen met je team en/of stakeholders hiermee een betekenisvolle stap voorwaarts te zetten, waar jij, je project en je organisatie profijt van hebben. De resultaten presenteer je tijdens de slotbijeenkomst.

Je wordt begeleid door de programmamanagers van Neerlands diep, krijgt inspiratie van (praktijk)deskundigen en reflectie van je mededeelnemers. Omdat je opgaven rond digitalisering niet alleen kunt organiseren nodig je in de derde module 3 tot 6 stakeholders rond je praktijkvraagstuk uit om mee te doen aan een online sessie en een netwerkdag. 

OPBRENGSTEN

In dit ontwikkelingsprogramma:

 • Word je geïnspireerd met relevante ontwikkelingen van digitalisering in de bouw en infrastructuur en krijg je inzicht in de mogelijke proces-, organisatorische en bestuurlijke gevolgen.
 • Leer je begrijpen wat de digitale transformatie inhoudt en wat het betekent voor het werk.
 • Verdiep en ervaar je in jouw praktijk wat de impact is van digitalisering op de samenwerking, hoe deze verandert en onderzoek je wat dat betekent voor jouw leiderschapsrol binnen je organisatie.
 • Krijg je handvatten om effectiever te worden in het binden van partners, anders samen te werken en beweging te creëren.
 • Bouw je je netwerk uit met professionals die in verschillende organisaties met vergelijkbare opgaven bezig zijn.

PLANNING EN DOORLOOPTIJD
Nd Digitaal Leiderschap is een blended leerprogramma, met fysieke bijeenkomsten en online sessies. In 2024 start er een nieuwe editie van Nd Digitaal Leidersschap. Wil je jouw interesse in deelname kenbaar maken, neem dan contact op programmamanagers Janine van Oosten (janine@neerlandsdiep.nl) of Steven van Luipen (steven@neerlandsdiep.nl).

MEEDOEN
Je maakt tijdens dit programma deel uit van een vaste groep, met deelnemers vanuit verschillende organisaties en projecten. Vanaf de kick-off trek je met deze groep op en heb je tussentijds online reflectiesessies. Hierdoor ontstaat vertrouwen en verbinding om samen met en van elkaar te leren. Het levert bovendien een goede uitwisseling op van verdieping op problematiek en verbinding tussen verschillende organisaties en projecten.

 • Tijdsbesteding: 6 bijeenkomsten en 5 online sessies, verdeeld over 9 maanden. Naast circa 60 contacturen werk je aan je eigen vraagstuk. De tijd die dit vraagt is afhankelijk van het soort vraagstuk en de beschikbare tijd.  
 • Je krijgt toegang tot een online leeromgeving met alle informatie en opbrengsten van het programma. Deze leeromgeving blijft tot 6 maanden na het programma toegankelijk.
 • Je nodigt in dit programma voor module 3, 3 tot 6 stakeholders rond je praktijkvraagstuk uit om mee te doen. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de kick-offbijeenkomst.
 • Je krijgt een certificaat van deelname.

Informatie en aanmelden

Aanmelden gaat via de opleidingscoördinatoren van de bij Neerlands diep aangesloten partners. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure? Mail naar info@neerlandsdiep.nl of bel het Neerlands diep secretariaat (088-7971793).

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op programmamanager Janine van Oosten (janine@neerlandsdiep.nl) of Steven van Luipen (steven@neerlandsdiep.nl).

 • Janine van Oosten
 • Programmamanager