Nd Digitaal Leiderschap

De wereld verandert razendsnel door ontwikkelingen op allerlei gebied die elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze digitale transformatie vraagt wendbaarheid en aanpassingsvermogen van organisaties. Van jou als projectmanager wordt verwacht dat je binnen jouw organisatie en projecten de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering inzet om de stap te maken naar een digitaal georiënteerde en wendbare overheid, die een duurzame bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Voor wie?

Dit programma is specifiek ontwikkeld voor de Bouw- en Infrasector en gericht op de projectmanager die:

 • ervaring heeft met het aansturen van een projectorganisatie/projectteam bij een bouw- of infra, beheer & exploitatie of ICT-project.
 • in het bezit is van een open, gemotiveerde en reflectieve instelling en de waarde inziet van het delen van ervaringen om te leren.
 • openstaat voor een andere kijk op de eigen opgave door te sparren met collega’s werkzaam bij RWS, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail of één van de 4 grote gemeenten.
 • bereid is om na afloop van het programma de opgedane kennis te delen met de eigen achterban en die van Neerlands diep.

“Ik ben als projectleider de initiator van verschillende innovatieve trajecten voor verkeersmanagement. Smart mobility en data spelen hierin een grote rol, dus ik was mij bij de start van het programma al bewust van de digitale uitdagingen in mijn gemeente. Mijn doel was om de kansen voor het gebruik van data en AI die ik zie te leren vertalen naar producten die aansluiten op deze technologische uitdagingen. Tijdens dit programma heb ik veel gehad aan het sparren met andere deelnemers; dit helpt mij bij mijn eigen digitale transformatie.”

In dit programma versterk je jouw digitaal leiderschap door aan zelf aan de slag met waar de digitale transformatie van betekenis kan zijn binnen jouw project. Centraal staat hoe je (samen-)werkt en invulling geeft aan dit leiderschap en hoe je als projectmanager omgaat met de impact van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, automatisering en AI. Inspiratie wordt afgewisseld met het werken met en aan (eigen) praktijkcases.

De kern van een succesvolle transformatie is dat je deze samen doet met je omgeving: je medewerkers, partners, leveranciers en stakeholders. Zoals in dit plaatje te zien is, gaat dit over digitale technologieën, AI en data, maar ook over maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De digitale transformatie kan gezien worden als voor 80% menselijke verandering en slechts 20% technologie.

Waarom meedoen?

Leer in dit programma samen met anderen wat de consequenties zijn van de digitale transformatie voor jouw leiderschap en leer waarde te creëren door inzicht in de impact en inzet van technologie.

Digitaal verplaatst zich van de zijlijn naar het centrum van organisaties, daarin meebewegen is belangrijk om de relevantie van de overheid en jouw project te blijven borgen. Technologie verandert:

 • hoe we kijken: waardoor we in staat zijn maatschappelijke opgaven te herdefiniëren.
 • hoe we denken: want nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe antwoorden (die ook ethisch goed onderbouwd zijn).
 • hoe we doen: zodat we effectiever maatschappelijke opgaven oppakken.

In dit ontwikkelingsprogramma:

 • Maak je kennis met zowel de mens- als technologische kant van digitale vernieuwing en krijg je inzicht in mogelijke proces, organisatorische en bestuurlijke gevolgen van digitalisering.
 • Weet je hoe je dit wendbaarder, transparanter en effectiever kunt inzetten, en invloed uit te oefenen in verschillende fasen van een project, om zo betere projectresultaten te behalen.
 • Ontwikkel je het vermogen om partners aan je te binden en een cultuur op te bouwen van innovatie en andere vormen van samenwerking.
 • Leer je begrijpen wat transformatiemanagement is en de daarbij horende vernieuwende processen, zoals horizontaal en verticaal verbinden, netwerken, kansen en valkuilen.
 • Zie je door praktijkcases over digitalisering, data, AI en andere aspecten van de digitale transformatie welke toegevoegde waarde dit kan hebben voor jouw eigen besluit- en beleidsvorming.
 • Leer je hoe je je boodschap naar je collega’s en omgeving overbrengt en mensen meekrijgt.

Je krijgt:

 • een certificaat van deelname
 • als alumni blijvend toegang tot een groot netwerk van collega’s en hun kennis die werkzaam zijn bij o.a. Rijkswaterstaat, RVB, ProRail, Gemeenten.
 • een jaar lang online toegang tot presentaties, lesmateriaal van modules en verzamelde informatiebronnen (toolbox).

“Als projectmanager heb ik dagelijks te maken met het aansturen van complexe projecten waarin veiligheid en digitalisering een grote rol spelen. Voor mij was het belangrijk om niet alleen de technische, maar ook de bestuurlijke, organisatorische en financiële consequenties van digitale keuzes te leren overzien. Zo kom ik beslagen ten ijs als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen, vooral doordat ik vooraf beter kan inschatten waar ik op moet letten. Ook als het gaat om weerstand tegen verandering, onzekerheid en de grotere onvoorspelbaarheid van vernieuwende projecten.”

Het programma

Je maakt op verschillende manieren kennis met de trends en ontwikkelingen in de digitale transformatie in de bouw- en infrastructuur. Deels door inspiratiesessies met sprekers uit de sector en erbuiten. Daarnaast bieden we reflectie op de eigen praktijk, met aandacht voor kansen en valkuilen. Ook werk je tijdens het programma aan een eigen vraagstuk, hierdoor kun je opgedane inzichten direct toepassen. De resultaten komen in een gezamenlijke ‘toolbox’ over digitaal leiderschap die je blijvend kan toepassen in je werk.

Het is een ‘blended-learning’ programma, waarbij je met elkaar optrekt op technologische hotspots van IT, technologie en digitalisering en online ervaringen en vragen met elkaar deelt. Na een uitgebreide kennismaking tijdens de kick-off volgen 3 modules:

 • Module 1: Digitale en technologisch inspireren
  Hoe kun je technologische vernieuwingen inzetten, zoals data, AI, VR, Digital Twin?
 • Module 2: Slim organiseren
  Hoe leid je projecten als een digitaal leider en organiseer je dit?
 • Module 3: Beweging creëren
  Hoe creëer je beweging in de digitale transformatie en hoe betrek je je stakeholders; bestuurders, collega’s, opdrachtnemers en andere betrokkenen bij jouw project?

Eigen vraagstuk

Bij de start van het programma heb je je eigen vraagstuk geformuleerd, waarmee je aan de slag gaat. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat de digitale transformatie betekent voor jouw eigen opgave en leiderschap.

Werkwijze

Je maakt tijdens dit programma deel uit van een vaste groep, met deelnemers vanuit verschillende organisaties en projecten. Vanaf de kick-off trek je met deze groep op en heb je tussentijds online intervisiesessies. Hierdoor ontstaat vertrouwen en verbinding om samen met en van elkaar te leren. Het levert bovendien een goede uitwisseling op van verdieping op problematiek en verbinding tussen werelden.

Praktische informatie

 • Tijdsbesteding: bijeenkomsten van in totaal 7 dagen, verdeeld over 6 maanden. Naast circa 80 contacturen heb je 4 online intervisiesessies en werk je aan je eigen vraagstuk.
 • Kosten: € 8.000,- per deelnemer, dit is inclusief overnachtingen, maaltijden.
 • Beschikbare data: het eerstvolgende programma start voorjaar 2021.

Informatie en aanmelden

Aanmelden gaat via de opleidingscoördinatoren van de bij Neerlands diep aangesloten partners. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure? Mail naar info@neerlandsdiep.nl of bel Nancy Schade (06 29 02 49 48).

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de programmamanagers: Janine van Oosten (janine@neerlandsdiep.nl) of Guus Pieters (guus@neerlandsdiep.nl).

 • Guus Pieters
 • Programmamanager