Nd Programmaleren

Werk jij, met je team, programmatisch aan een uitdagende opgave in de gebouwde omgeving en vraag je je wel eens af of dit anders kan? Vind je het leuk om dit van én samen met andere teams te leren? Geef een boost aan programmatisch werken in jouw team, schrijf je in voor Nd Programmaleren.

Voor wie en wat

Nd Programmaleren is een leerprogramma voor teams die zich willen ontwikkelen in het programmatisch werken. Je krijgt kennis en inspiratie aangereikt, die je direct kunt toepassen in je werk en je brengt een actueel vraagstuk uit de dagelijkse praktijk een stap verder. Dit doe je als team onder begeleiding van Neerlands diep in de periode van een jaar.

Teams van vier tot maximaal acht deelnemers die:

  • samen programmatisch werken aan een publieke opgave in de gebouwde omgeving.
  • samen willen leren en ontwikkelen via inspiratie, reflectie en toepassing in de praktijk.
  • bereid zijn hun ervaringen, dilemma’s en vragen te delen met andere teams.
  • actief willen bijdragen aan de ontwikkeling van programmatisch werken in de publieke sector.

Er is plek voor maximaal 15 teams. We streven naar variatie en diversiteit, met teams vanuit verschillende organisaties en soorten programma’s. In geval van meer aanmeldingen dan plek hanteren wij deze criteria om een selectie te maken.

Inhoud

Het ontwerp van het leerprogramma sluit aan bij de inhoud: de structuur staat, maar de invulling is grotendeels adaptief zodat de inhoud optimaal aansluit op de leerbehoefte van de deelnemende teams.

We geven samen met de deelnemende teams invulling aan het leerprogramma: welke ontwikkelthema’s gaan we uitdiepen? Denk aan politiek-bestuurlijke sensitiviteit, procesmanagement of complexiteitsdenken. Ook kies je als team een actueel vraagstuk, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een sturingsmodel voor programmamanagement in je organisatie of een concrete praktijkcasus, om je gedurende het jaar in te verdiepen. Voor de ontwikkelthema’s vragen we inspiratoren om hierop een (nieuw) perspectief te bieden. De reflectiesessies benutten we om te reflecteren op de ontwikkeling van je eigen team en jullie praktijkvraagstuk en die van andere teams.

Tussen de bijeenkomsten door werk je als team, met hulp van andere teams, aan jullie ontwikkeling. Dit kan via opdrachten vanuit het leerprogramma of door aan de slag te zijn met jullie praktijkvraagstuk. Ter ondersteuning is er een online platform, waarop we voorbereidende opdrachten, informatie en inspiratie delen en jullie elkaars werk kunnen volgen.

Het sluitstuk van het leerprogramma is een bijeenkomst, waarin alle teams hun resultaten delen en we reflecteren op de resultaten.

‘Je ziet dat er in alle lagen van de organisatie wordt gewerkt aan de programmatische aanpak. Er worden nu ook andere vragen gesteld dan tien jaar geleden. Er wordt van je verwacht dat je gebiedsgericht denkt en in de context van projecten naar meerwaarde zoekt.’ – Frans Loman – projectmanager bij Rijkswaterstaat en programmamanager gebiedsaanpak Zuid-Holland, regio Haaglanden.

Wat levert het leerprogramma op?

  • Teamontwikkeling: inzicht in jullie kwaliteiten en verbeterpotentieel en nieuwe vaardigheden waar jullie gedurende het leerprogramma al actief mee aan de slag gaan.
  • Kennis en inspiratie over relevante thema’s in relatie tot programmatisch werken.
  • Een stap dichterbij een oplossing voor jullie praktijkvraagstuk.
  • Een peergroup waarmee je ook na het leerprogramma kan sparren.

Facts

De tijdsbesteding is afhankelijk van jullie eigen inzet, maar we verwachten dat jullie gedurende het jaar ongeveer 20 uur besteden aan deelname aan sessies en 60 uur aan het praktijkonderzoek, voorbereiding van sessies en werken aan jullie praktijkvraagstuk.

Deelname aan Nd Programmaleren is exclusief voor teams die lid zijn van het Nd Projectennetwerk.

Informatie en aanmelden

Deelname aan Nd Programmaleren is exclusief voor teams die lid zijn van het Nd Projectennetwerk. De bijeenkomsten worden gepland bij voldoende inschrijvingen. Heb je belangstelling voor een volgende editie of wil je meer weten over Nd Programmaleren of lidmaatschap van het projectennetwerk? Neem dan contact op met programmamanager Steven van Luipen via steven@neerlandsdiep.nl.

  • Steven van Luipen
  • Programmamanager