Nd Projectsturing

Nd Projectsturing is een leertraject gericht op de samenwerking tussen de diverse rollen bij de sturing van een project. In welke dynamiek werk je, hoe werk je samen, wat wordt er van jou verwacht en wat heb je van elkaar nodig? Bij Nd Projectsturing ga je samen met jouw ’team’ en een aantal andere teams aan de slag om hier inzicht in te krijgen en het samenspel in de projectsturing verder te professionaliseren.

 

Voor wie en wat

Het team wordt speciaal samengesteld voor dit leertraject en bestaat uit 3 tot 6 deelnemers. Wij denken graag met je mee over de invulling. Denk aan rollen zoals die van interne (ambtelijk) opdrachtgever, de projectmanager, de (interne) klant, portfoliomanager, afdelingshoofd, directeur of verantwoordelijke vanuit de politieke lijn zoals wethouder of bestuursadviseur. Deze personen maken allemaal deel uit van het ‘opdrachtgevende systeem’ rondom een project. Het doel van Nd Projectsturing is meer zicht te krijgen op de dynamiek binnen dat systeem, het handelingsrepertoire te vergroten, opdat het nog beter gaat functioneren en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van publieke opdrachtgeverschap toeneemt.

Het leertraject staat open voor projecten die deel (gaan) nemen aan het Nd Projectennetwerk van Neerlands diep. De diversiteit van de deelnemende teams, afkomstig uit verschillende organisaties, zorgt dat verschillende invalshoeken aan de orde komen.

Wat levert Nd Projectsturing op?

  • Inzicht in jullie eigen projectsturing: je ontdekt wat goed werkt en waar verbetering mogelijk is.
  • Kennis en inspiratie: doordat je dit leertraject samen met andere teams doorloopt, krijg je toegang tot andere opvattingen en breid je je netwerk uit. Ook word je als team aan het denken gezet en uitgenodigd tot gesprekken die in de dagelijkse hectiek zelden gevoerd worden.
  • Kapstokken voor reflectie: de reflectie is breed van opzet zodat eventuele blinde vlekken zichtbaar worden. Diepgang op deelonderwerpen kan aanvullend aangeboden worden, daar waar er behoefte aan is.

 

Inhoud

De kern van het programma Nd Projectsturing is reflectie, inzicht en het voeren van een professioneel onderzoekend gesprek, zowel binnen je eigen team als tussen de deelnemende teams. Het programma neemt concrete praktijkvraagstukken als uitgangspunt om de dynamiek in dat specifieke opdrachtgevende systeem te doorgronden en hiervan te leren. Hierbij maken we gebruik van de Nd-Spiegel systematiek, waarbij de spiegel is toegesneden op deze leergang. Elk team staat een keer ‘voor de spiegel’ en wordt gespiegeld door de overige deelnemers van de leergang.

Het programma start met een gesprek met elk deelnemend team. Hierin worden verwachtingen afgestemd en actuele thema’s en dilemma’s opgehaald. Daarnaast wordt tijdens dit gesprek de aansluiting tussen de deelnemende teams besproken. Daarna volgt de verkenningsbijeenkomst met alle teams samen. Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te leren kennen door middel van een eerste uitwisseling van hoe de verschillende organisaties de sturing van hun project hebben ingericht en hoe dat in de praktijk functioneert. Ook wisselen we uit welke vraagstukken/dilemma’s/paradoxen bij de sturing van projecten optreden. Vervolgens staan er enkele projectsturingspiegels gepland waarin we de dynamiek rond dat specifieke project onderzoeken. Waarna een inhoudelijke verdieping volgt naar aanleiding van een terugkerend thema uit deze spiegels. Een externe gast kan hier een rol in spelen. Hierna volgt nog een laatste projectsturingsspiegel en de slotbijeenkomst. Er zullen zowel live als online momenten zijn.

Facts

Wij verwachten het complete team op elke bijeenkomst. Als een team zelf in de spiegel staat, is het mogelijk extra ‘spelers’ uit dat opdrachtgevende systeem uit te nodigen.

Er is plek voor maximaal vier teams. We streven naar variatie en diversiteit, met teams vanuit verschillende organisaties en projecten. In geval van meer aanmeldingen dan plek hanteren wij deze criteria om een selectie te maken.

Kosten

Deelname is voor teams die lid zijn of lid worden van het Nd Projectennetwerk. Kosten worden gedekt uit budget Nd Projectennetwerk.

Informatie en aanmelden

De bijeenkomsten worden gepland bij voldoende inschrijvingen. Heb je belangstelling voor de volgende editie of wil je meer weten over Nd Projectsturing of lidmaatschap van het projectennetwerk? Neem dan contact op met programmamanager Alijd Bunge via alijd@neerlandsdiep.nl of 06-13 26 88 35.

  • Alijd Bunge
  • Programmamanager