1 juni 2016
Diepgang

Deze editie van de Neerlands diepgang is Jaap Balkenende gastheer. Jaap is projectmanager OV SAAL en Doorstroomstation Utrecht bij ProRail.

De aannemerspyramide

Het onderwerp dat Jaap met zijn collega’s wil bespreken tijdens de Neerlands diepgang is ‘de aannemerspiramide‘, zoals hij dat zelf noemt. Jaap heeft hierover vanuit zijn eigen praktijk een theorie ontwikkeld. Op 1 juni verkennen de projectmanagers deze theorie verder.

Diepgang

De Neerlands diepgang heeft een besloten karakter. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor de eindverantwoordelijken van de projecten. Vier keer per jaar komen de projectdirecteuren en -managers van de bij Neerlands diep aangesloten projecten bij elkaar. Bij elke sessie treedt een van de leden op als gastheer. Die legt meestal een actueel dilemma of vraagstuk uit de eigen projectpraktijk voor aan zijn of haar collega’s. Dit betekent echter niet dat alleen de gastheer haalt en de andere leden brengen. Bij de Neerlands diepgang draait het nadrukkelijk om kennis délen.