18 juni 2019
Nd Webinar – Werken vanuit de bedoeling

meld je aan ▾
Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. In het Nd Webinar op 18 juni a.s. introduceert ‘Ontmanager’ Thom Verheggen 9 sleutels die opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouw- en infrastructurele projecten helpen om meer vanuit de werkelijke opgave hun relatie vorm te geven. Kunnen zij naast een dichtgeschroeide scope, planning en budget op andere wijze houvast bieden? Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk van het project De Entree in Amsterdam vertelt Thom zijn verhaal en biedt inspiratie om zelf aan de slag te gaan met de sleutels.
Meedoen
Als je aangemeld bent, gebruik deze link om in te loggen: https://parnasos.adobeconnect.com/werkenvanuitdebedoeling/

Ontmanagen

Thom Verheggen noemt zichzelf ‘ontmanager’. Hij begeleidt organisaties om met minder managen meer voor elkaar te krijgen. “Hoe kun je als leidinggevende er voor zorgen dat mensen zichzelf managen en zich niet kleiner maken omdat jij er bent?” In de loop der jaren heeft Thom veel voorbeelden van ‘ontmanagen’ verzameld bij vernieuwende bedrijven in Nederland. Hij beschreef zijn ruime ervaring met managen in in het boek ‘Ontmanagen voor managers’.Thom is een collega van Wouter Hart, auteur van de publicaties Verdraaide Organisaties (2012) en Anders Vasthouden (2017)

Systeemwereld

In hun model maken Hart en Verheggen onderscheid tussen:
  • de systeemwereld: de wereld van regels, protocollen en prestatieindicatoren;
  • de leefwereld: de waardecreatie tussen de professional en de klant in het hier en nu;
  • de bedoeling: daar waar het uiteindelijk om te doen is.

Hun analyse is dat de systeemwereld de laatste decennia dominant is geworden in organisaties. Dat is ten koste gegaan van de wakkerheid van de medewerkers en het werken vanuit de bedoeling. Het is tijd om de balans te herstellen.

Nd Webinars over vernieuwing van het vak

In 2018/2019 organiseert Neerlands diep een serie verkennende webinars over de toekomst van het vak projectmanagement. De opzet van deze reeks is dat projectmanagers worden uitgenodigd hun ervaring met vernieuwing van het vak te delen. Externe deskundigen worden uitgenodigd om op deze ervaringen te reflecteren en van een bredere context te voorzien. Wil je meewerken aan deze reeks neem dan contact op met Rudolf Cremer Eindhoven (via rudolf@ivmconsult.nl).

Meedoen

Dit Nd Webinar is digitaal bij te wonen op dinsdag 18 juni 2019 om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. In aanloop naar dit webinar kan je hier de blog van Thom Verheggen lezen waarin hij zijn visie uiteenzet over het werken vanuit de bedoeling en licht hij een tipje van de sluier op van de 9 sleutels. Naar blog.
Voorafgaande aan het webinar ontvang je een mail met instructies om online te gaan en deel te nemen. Aanmelden kan via onderstaand formulier.
Aanmelden Nd Webinar - 18 juni 2019
Sending