Open Academy

De bestuurlijke alliantie als middel voor maatschappelijke waardecreatie