Open Academy

Samenwerken in programma's

  • Artikel
  • Programmamanagement bij Rijkswaterstaat – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Christa Kempenaar van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Wat is er nodig voor een betere samenhang tussen programma’s en programmamanagers binnen Rijkswaterstaat?

  • Artikel
  • Projecten-programma’s binnen de Rijksoverheid

Scriptie van projectmanager Dick van Klaveren voor Kernprogramma

  • Artikel
  • Webinar Programmamanagement

In het Nd Webinar op 20 april gingen Roeland Hillen en Ine Waterreus in gesprek over programmamanagement. Ine is alliantiemanager van de Markermeerdijken, een project dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2), met Roeland als programmadirecteur. In het webinar ging het over de wisselwerking tussen programma en project, en de dilemma’s die daarbij spelen.