Spoorzone Delft

In het voorjaar van 2015 zijn de nieuwe spoortunnel, de stationshal, het ondergrondse station en het busplein in Delft in gebruik genomen. Ter voorbereiding op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt nog gebouwd aan een tweede spoortunnel die eind 2017 casco gereed is en in 2023 klaar is voor gebruik. Voor Delft en de gehele regio is hiermee een hoogwaardige toekomstbestendige openbaarvervoerverbinding gerealiseerd.

Het oude spoorviaduct is inmiddels gesloopt en de vrij gekomen ruimte en het gebied er omheen worden opnieuw ingericht. In het eerste deel van het stadskantoor, met daarin de stationshal en het ondergrondse station, heeft de gemeente al haar intrek genomen. Er wordt nu nog gebouwd aan het tweede deel van het stadskantoor, met daarin de publiekshal en overige kantoorruimtes. Tegelijkertijd worden een (ondergrondse) parkeergarage en fietsenstallingen gemaakt en ontstaat er ruimte voor de realisatie van een nieuw stadsdeel (Nieuw Delft) met grachten en groen. Spoorzone Delft is een samenwerking tussen de gemeente Delft en ProRail.

Station Delft. Foto door Jannes Linders

Station Delft. Foto door Jannes Linders

Uitdagingen project

“Bij Spoorzone Delft werken ProRail en de gemeente Delft in en onder een binnenstad met veel historische panden”, vertelt projectmanager Ad Broeders van ProRail. “Dat maakt dit project complex: technisch, politiek-bestuurlijk, maar zeker ook qua omgevingsmanagement.”

Waarom bij Neerlands diep?

“Wat doe je aan omgevingsmanagement als je middenin een stad werkt, hoe kun je stakeholders het beste benaderen? Of je nou bij ProRail, Rijkswaterstaat of een grote gemeente werkt, je loopt tegen vergelijkbare vragen aan. Het helpt enorm als je daarover met elkaar kunt sparren en Neerlands Diep faciliteert dat. Door bijeenkomsten te organiseren, maar bijvoorbeeld ook via het Topprogramma dat ik gevolgd heb.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

“Een concreet voorbeeld is de Team spiegel. Het is verhelderend om je project eens onder de loep te nemen met collega’s van andere grote projecten. Het heeft me geholpen om een beter beeld te krijgen van Spoorzone Delft toen ik hier aan de slag ging. Spoorzone Delft heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op risicogestuurd projectmanagement. We hebben risico’s uitgebreid geïnventariseerd en houden er in de planning en het budget rekening mee dat ze kunnen optreden. Het leidt ertoe dat we sinds 2010 onze mijlpalen steeds hebben gehaald. Ik zou deze werkwijze graag delen en vergelijken met andere projecten uit het netwerk.”

Planning

Eind 2016 is het stadskantoor gereed. Eind 2017 moeten de tweede tunnelbuis, parkeergarage, fietsenstallingen en de inrichting van de openbare ruimte in het gebied klaar zijn. De bouw van Nieuw Delft met circa 1000 woningen en 40.000m2 commerciële ruimte gaat nog door tot 2025.

Meer informatie

Over Spoorzone Delft lees je meer op www.spoorzonedelft.nl.

Station Delft. Foto door Jannes Linders

Station Delft. Foto door Jannes Linders