Nd Duurzaamheidschallenge

Veel projectmanagers zijn zich bewust van de noodzaak van verduurzaming in bouw- en infraprojecten. De opgave is echter groot en complex. Hoe kun je de verduurzaming binnen je project versnellen? Met de Nd Duurzaamheidschallenge brengen we de door jouw beoogde versnelling op gang. In een periode van een halfjaar word je met een zelf samengesteld team tezamen met andere door Neerlands diep begeleid. We benaderen die uitdaging niet zozeer vanuit een technisch-inhoudelijk perspectief, maar meer vanuit een organisatorische en een systemische invalshoek.

ONTWIKKELTRAJECT

Neerlands diep begeleidt het ontwikkeltraject samen met het LEF future center, waarin deelnemers vanuit projecten met beleidsmakers, lijnmanagers en mogelijk andere relevante spelers in gezamenlijke teams aan de slag gaan.

We werken vanuit concrete verduurzamingsvraagstukken uit de eigen praktijk en we zoeken onder andere naar de oorzaken van belemmeringen die (het versnellen van) de verduurzaming van projecten in de weg staan. Vanuit het fundamentele begrip van deze oorzaken ontwikkel je samen met jouw team bestendige en gedragen oplossingen.

Het traject heeft een cyclische werkwijze. Maandelijks reflecteren de teams op elkaars voorlopige resultaten, stellen ze elkaar vragen en geven ze impulsen voor het vervolg. Ook worden externe inspirators betrokken om vanuit hun eigen expertise de kennis en inzichten van de deelnemers te verrijken. Met dit traject dagen we de deelnemers uit om los te komen van abstracte beschouwingen en concrete verbindingen te leggen tussen beleidsdoelstellingen en de daadwerkelijke projectpraktijk.

VOLGERS VAN DE CHALLENGE

We vragen directeuren van verschillende organisaties uit het netwerk van Neerlands diep om de Nd Duurzaamheidschallenge 2020 vanaf de start met extra aandacht te volgen. Zij kijken naar hoe de teams de uitdaging aangaan, en bijvoorbeeld hoe ze in de eigen organisaties opereren en wie het meeste lef toont in het adresseren van hun uitdaging. Tijdens de Nd Duurzaamheidschallenge zijn zij beschikbaar voor advies en aan het einde van het traject bepalen zij welk(e) team(s) volgens hen de grootste doorbraken hebben bereikt.

VOOR WIE EN WAT?

Een team van drie tot maximaal zes deelnemers:

 • Samengesteld uit collega’s die voor verschillende organisatieonderdelen werken (denk aan collega’s binnen je project, lijn, beleid, beheer, enzovoort).
 • Met een concrete uitdaging rondom de verduurzaming binnen jouw project.
 • Alle deelnemers van het team nemen deel aan zes bijeenkomsten (waarvan twee online sessies) en werkt tussentijds door aan de uitdaging.
 • Elk team benadert minimaal één manager, leidinggevende of directeur om het team in het verbeterproces te ondersteunen en waar nodig verbindingen te leggen met de moederorganisatie.
 • Het programma duurt een halfjaar.

BLENDED BIJEENKOMSTEN

Voor de kick-off voert elk team een startgesprek met een van de Neerlands diep begeleiders. Er zijn in totaal zes bijeenkomsten, waarvan vier bijeenkomsten in LEF future center bij Rijkswaterstaat in Utrecht en twee online reflectiesessies. De kick-off is een tweedaagse bijeenkomst met overnachting.

Data bijeenkomsten:

 • 23 en 24 januari 2020 | Kick-off LEF future center
 • 14 februari 2020 | Online Reflectiesessie
 • 11 maart 2020 | Live Reflectiesessie LEF future center
 • 24 april 2020 | Online Reflectiesessie
 • 20 mei 2020 | Live Reflectiesessie LEF future center
 • 16 juni 2020 | Slot bijeenkomst LEF future center

ERVARING EERDERE DEELNEMERS

Ondanks dat duurzaamheid al volop terugkomt in de dagelijkse werkzaamheden, wilde het vierkoppige team van het Rijksvastgoedbedrijf graag deelnemen aan de Duurzaamheidschallenge. Ze wilden hiermee versnelling realiseren in het programma verduurzaming Dienst Justitiële Inrichtingen. De Nd Duurzaamheidschallenge bood de gelegenheid om uit de waan van de dag te stappen en ideeën te formuleren hoe de doelstellingen beter bereikt konden worden.

“De challenge helpt ons om af en toe een stapje terug te doen en reflectievragen te stellen. Waar zijn we mee bezig? Hoe komen we tot resultaten? Zijn we tevreden met de resultaten tot nu toe? De challenge geeft ons ook meer inzicht waarom onze acties wel of juist niet lukken.”

Lees hier het hele artikel en ervaring van het team.

INSCHRIJVEN

We vragen voor deelname dus:

 • Een team van 3 tot maximaal 6 deelnemers, met collega’s die voor verschillende organisatieonderdelen werken.
 • Commitment van de deelnemers om het gehele programma te doorlopen: aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en online sessies, en tussentijds te werken aan de uitdaging in de eigen praktijk.
 • Minimaal één manager, leidinggevende of directeur die het verbeterteam in het verbeterproces ondersteunt en waar nodig verbindingen legt met de moederorganisatie.
 • Per team, ongeacht het aantal deelnemers, betaal je een bijdrage van € 4.950. Deze bijdrage geldt niet voor projecten die aangesloten zijn bij het projectennetwerk van Neerlands diep.

We streven in dit programma naar een goede verdeling van de deelnemende teams over de verschillende organisaties die bij Neerlands diep zijn aangesloten. Je kunt je nu inschrijven via de onderstaande link. De gegevens van je teamleden kunnen ook later doorgegeven worden. Inschrijven kan tot 20 december 2019.

MELD JE HIER AAN

 • Steven van Luipen
 • Programmamanager