Nd Duurzaamheidschallenge

Klimaatverandering is zonder meer een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Ook in de wereld van bouw- en infraprojecten kunnen we er niet meer omheen en zullen we alles op alles moeten zetten om liefst in een versneld tempo te verduurzamen. Dit klinkt gemakkelijker dan het is, want onze organisaties en systemen zijn hier nog niet op ingericht. De Nd Duurzaamheidschallenge helpt jou en je collega’s om jullie eigen verduurzamingsambities daadwerkelijk te realiseren.

De Nd Duurzaamheidschallenge is als ontwikkelprogramma opgezet door Neerlands diep in co-creatie met LEF future center naar aanleiding van het Manifest tot versnelling verduurzaming bouw- en infraprojecten (2018). In dit manifest roept een aantal projectmanagers uit het netwerk van Neerlands diep op om de verduurzaming van projecten te versnellen door te verbinden. De opstellers van dit manifest willen een brede beweging creëren van collega’s die zich bewust zijn van de noodzaak om de verduurzaming van projecten te versnellen en daar ook concrete initiatieven in te nemen.

ONTWIKKELTRAJECT

De Nd Duurzaamheidschallenge is op de eerste plaats een uitdaging, voor jezelf, voor je projectteam en voor je organisatie. Maar deze uitdaging hoef je niet alleen aan te gaan. Vanuit Neerlands diep en LEF begeleiden we jullie in een ontwikkeltraject voor divers samengestelde teams bestaande uit projectmensen, beleidsmakers, lijnmanagers en mogelijk andere relevante spelers.

Je werkt vanuit een concreet verduurzamingsvraagstuk uit jouw eigen praktijk. We leren je onder meer het stakeholderveld rond dit vraagstuk in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren met als doel om gezamenlijk condities te creëren om de verduurzaming van je project te kunnen realiseren en versnellen. Je krijgt methodieken, tools en modellen aangereikt, reflectieopdrachten en inspiratie van gastsprekers. Hiermee vergroten we het oplossend vermogen van jouw team, werken we aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en creëren we eigenaarschap.

“Je praat even met iemand en ineens gaan allerlei deuren open. Daar stond ik wel van te kijken. Sowieso gaat het niet om techniek als je werk wilt maken van duurzaamheid. Technisch kunnen we alles in Nederland. Maar er is vrijheid en vertrouwen nodig om kansen te grijpen. Of je die krijgt hangt af van de processen die spelen en de rol die mensen innemen.”

Fernand Hoogeveen, Projectleider Duurzaam Opdrachtgeverschap
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het traject duurt ongeveer een half jaar. Inspiratiesessies wisselen we af met reflectiesessies, waarin  de teams reflecteren op elkaars voorlopige resultaten en impulsen geven voor het vervolg. Ook worden externe inspiratoren betrokken om vanuit hun eigen expertise de kennis en inzichten van de deelnemers te verrijken. Met dit traject dagen we de deelnemers uit om los te komen van abstracte beschouwingen en concrete verbindingen te leggen tussen beleidsdoelstellingen en de daadwerkelijke projectpraktijk.

OPBRENGSTEN

In een uitgebreide evaluatie van de eerste twee edities van de Nd Duurzaamheidschallenge geven deelnemers aan dat hun doelen voor meedoen aan dit programma grotendeels behaald zijn. De meest genoemde doelen zijn:

 • leren van anderen met vergelijkbare verduurzamingsopgaven;
 • methodieken, tools, andere benaderingen je eigen maken;
 • inspiratie opdoen om een (eerste) stap voor verduurzaming te kunnen nemen;
 • een podium, springplank en/of meer zichtbaarheid creëren.

“Je wordt uitgedaagd en geprikkeld om met je team het verschil te maken, leert je netwerk beter te benutten en creëert een nieuw netwerk. Deze impuls gun ik iedereen.”

Waldo Molendijk, Contractmanager Sterke Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

ONLINE BIJEENKOMSTEN

De Nd Duurzaamheidschallenge bestaat uit zes online bijeenkomsten: een kick-off en twee inspiratiesessies van twee dagdelen verspreid over twee dagen (een middag en een ochtend), twee reflectiesessies van twee uur en een slotsessie van een dagdeel (middag). Voorafgaand aan de kick-off voert elk team een startgesprek met een van de twee programmabegeleiders.

Data en tijden bijeenkomsten:

 • Kick-off
  • deel 1: do 20 mei – 13:00 tot 17:00u
  • deel 2: vr 21 mei – 09:00 tot 13:00u
 • Reflectiesessie 1
  • vr 4 juni – 10:00 tot 12:00u
 • Inspiratiesessie 1
  • deel 1: do 24 juni – 13:00 tot 17:00u
  • deel 2: vr 25 juni – 09:00 tot 13:00u
 • Reflectiesessie 2:
  • vr 10 september – 10:00 tot 12:00u
 • Inspiratiesessie 2
  • deel 1: do 30 september – 13:00 tot 17:00u
  • deel 2: vr 1 oktober – 09:00 tot 13:00u
 • Slotsessie
  • do 4 november – 14:00 tot 17:00u

ERVARINGEN EERDERE DEELNEMERS

Vorig jaar hebben we de twee eerdere edities van de Nd Duurzaamheidschallenge uitgebreid geëvalueerd. Bijna 95% van de respondenten beveelt deelname aan dit programma aan. Zij geven hierbij onder meer de volgende argumenten:

 • “Energie-gevende en fijne tools om echt de next step te kunnen maken.”
 • “In contact komen met andere netwerken en andere ideeën, bekend maken van de aanvullende tools, bewust maken van de kracht een tool, andere omgeving buiten je eigen organisatie, het werkt inspirerend.”
 • “Het geeft een nieuw, verfrissend beeld bij waar je mee bezig bent. Dat je op afstand kijkt naar wat is mijn vraag, wat wil ik bereiken, wat heb ik ervoor nodig? Je krijgt nieuwe ideeën, tools aangereikt. Dat helpt bij de totstandkoming ervan.”

In dit online interactief evaluatierapport lees je de ervaringsverhalen van eerdere deelnemers. In deze samenvatting staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Ook het interview met Fernand Hoogeveen en Waldo Molendijk die deelnamen aan de editie in 2019 geeft een mooi beeld van hoe ze de Nd Duurzaamheidschallenge hebben ervaren en wat het hen heeft gebracht.

MEEDOEN

De Nd Duurzaamheidschallenge is geen vrijblijvend traject. Deelnemen betekent dat je je committeert aan het volgende:

 • Je formeert een challengeteam van 4 tot 6 personen, dat een representatieve afspiegeling vormt van het stakeholderveld rond jouw vraagstuk. Dat zijn collega’s die voor verschillende organisatieonderdelen werken (denk aan project, lijn, beleid, beheer, etc.).
 • Je benadert minimaal één manager, leidinggevende of directeur om jouw verbeterteam in het verbeterproces te ondersteunen en om, waar nodig, verbindingen te leggen met de moederorganisatie.
 • Het challengeteam neemt deel aan alle zes online bijeenkomsten en werkt tussentijds door aan de uitdaging. Voorafgaand aan de kick-off voer je als team een startgesprek met een van de begeleiders van Neerlands diep en LEF.
 • Je betaalt als team een bijdrage van € 4.950. Deze bijdrage geldt niet voor projecten die aangesloten zijn bij het Nd Projectennetwerk.

We streven in dit programma naar een evenwichtige verdeling van de deelnemende teams over de verschillende organisaties die bij Neerlands diep zijn aangesloten. Je kunt je nu inschrijven via onderstaande link. De gegevens van je teamleden kunnen later doorgegeven worden. Inschrijven kan tot 23 april 2021.

De aanmelding is gesloten.

 • Maarten Kraneveld
 • Programmamanager