Nd Participatie Spiegel

Al jaren werkt Neerlands diep met de zogenaamde Nd Projecten Spiegel. Participatie had via omgevingsmanagement en communicatie daarin zijdelings een plek, maar heeft nu een eigen spiegeltraject, de Nd Participatie Spiegel. Participatie wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen projectmanagement; mondiger wordende burgers en de nieuwe Omgevingswet zijn hiervan belangrijke aanjagers. Maar hoe richt je dat goed in en hoe houd je vinger aan de pols gedurende dat proces?

VOOR WIE?

De Nd Participatie Spiegel is beschikbaar voor alle project-, programma- en omgevingsteams die deel uitmaken van het projectennetwerk van Neerlands diep.

INHOUD

De essentie van het spiegelconcept is dat collega’s uit het Neerlands diep projectennetwerk, project- en omgevingsmanagers van diverse bouw- en infraprojecten, ‘in de keuken kijken’ van een project met de bedoeling van elkaar te leren en beter te worden. Die collega’s vormen het ‘spiegelteam’. Dat in de keuken kijken gebeurt op een gestructureerde manier. Eerst wordt bevraagd en onderzocht hoe het project/omgevingsteam, met elkaar, het project en de participatie uitvoert. Dan bespreekt het spiegelteam wat zij gehoord hebben en wat zij daar van vinden. Dat geven zij weer in de zogenaamde Collegaspiegel. Parallel hieraan bespreekt het projectteam hoe zij zelf naar hun uitvoering kijken. Zij geven dat weer in de zogenaamde Zelfspiegel. Zelfspiegel en collegaspiegel leggen we vervolgens naast elkaar en in een gezamenlijke dialoog wordt besproken welke lessen uit deze vergelijking te trekken zijn. Deze dialoog leidt vaak tot verrassende inzichten en nuttige verbeterpunten. Die worden overzichtelijk samengebracht in een eindrapportage. We delen deze eindrapportage met het netwerk van Neerlands diep, zodat ook andere projecten hier hun voordeel mee kunnen doen.

ERVARING DEELNEMERS

Projectmanager Petra van Konijnenburg van Oostvaardersoevers over de opbrengst van de Nd Participatie Spiegel:

“Ik heb de nodige punten gehoord waarmee wij nu verder kunnen. Bijvoorbeeld het vertalen van omgevingswensen in beoordelingscriteria die mede bepalen wat straks het voorkeursalternatief wordt. Het is in de sessies ook nog eens benadrukt dat participatie serious business is. Je moet het gedegen organiseren, het komt niet vanzelf goed.” – Lees hier meer over deze Participatie Spiegel.

Eric Westerhuis (ProRail) was een van de collegaspiegelaars:

“Het waren drie compacte bijeenkomsten, die ook voor de spiegelaars een cadeautje waren. Je kijkt door de spiegelgesprekken toch weer met een frisse blik naar je eigen project. Misschien een open deur, maar ook in deze Nd Spiegel weer bevestigd: participatie werkt alleen als het een team effort is van het complete IPM-team. Alleen samen kun je serieuze invulling geven aan ideeën en suggesties die uit de participatie komen. Dat neem ik mee in mijn dagelijkse werk.”

EXTRA DIMENSIE

Participatie is altijd in samenwerking met de omgeving, daarom hebben we ook een variant van de participatiespiegel waarbij deze omgeving een plek heeft. Leden van de klankbordgroep, het bestuur, de belangrijkste stakeholders, kunnen een plek krijgen in het spiegelproces. Hiermee verbetert niet alleen het interne proces, maar kan ook het participatieproces samen met de stakeholders worden verbeterd.

GESPREKSAGENDA

De gespreksagenda wordt gebruikt als kapstok, zowel bij het bevragen als het maken van de zelfspiegel en de collegaspiegel. Deze gespreksagenda is het Participatiewiel met 8 invalshoeken. Dat helpt om het gesprek te structureren en zorgt ervoor dat alle relevante aspecten aan bod komen. In het participatiewiel staan vragen die kunnen helpen bij het op gang brengen van het gesprek. Daarbij hebben we ook een online vragenlijst en Mural omgeving ontwikkeld in lijn met het participatiewiel. Deze tools helpen bij het ophalen van invalshoeken en borgen van het proces.

 

FACTS

  • Een Nd Participatie Spiegel duurt gemiddeld drie dagdelen en kan worden uitgebreid als er stakeholders meedoen in het spiegelproces.
  • Tijdens een Nd Participatie Spiegel komen acht perspectieven aan de orde van het participatiewiel.
  • Door Covid-19 is een online versie gemaakt. De spiegel is zowel online als hybride (deels fysiek en deels online) uit te voeren.

INFORMATIE EN AANVRAGEN

Meer weten over de Nd Participatiespiegel of een Nd Participatie Spiegel aanvragen? Programmamanager Janine van Oosten helpt je graag verder via janine@neerlandsdiep.nl of 06-42344610.

  • Janine van Oosten
  • Programmamanager