Nd Duurzaamheidchallenge: vruchtbare grond?

  • 28 maart 2023
  • Sharon Fisser

Een interview met deelnemer Arjan Kooij, omgevingsmanager POV DGG

Februari startte vol energie met de kick-off van de Nd Duurzaamheidschallenge. Zeven teams gaan het komende half jaar de challenge met hun verduurzamingsopgave aan. In vier inspiratiesessies en twee online reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun ambities. We volgen de teams gedurende dit traject en spreken na iedere sessie een ander team over hun opgave, leerdoelen en ervaringen. Het startsein wordt gegeven door Arjan Kooij, omgevingsmanager bij waterschap Limburg en mede-initiator van deze Nd Duurzaamheidschallenge.

Arjan Kooij is de omgevingsmanager van Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) bij waterschap Limburg. In deze verkenning onderzoekt en stimuleert hij met zijn projectteam het gebruik van grond uit het gebied rondom een dijkversterkingsproject. Nu wordt grond vaak van ‘buitenaf’ gebruikt, maar het toepassen van gebiedseigen grond is onder andere duurzamer, geeft minder overlast en kan kostenbesparing opleveren. Het vraagt alleen wel om een andere werkwijze: van richtlijn gestuurd ontwerpen naar grondgestuurd ontwerpen.

Gebruik van gebiedseigen grond als de nieuwe norm

De wens om deze werkwijze de norm te maken, in plaats van de uitzondering, is de centrale vraag van het projectteam POV DGG binnen de Nd Duurzaamheidschallenge. Arjan: “De POV DGG is inmiddels breed bekend en wordt gewaardeerd; we merken dat het toepassen van gebiedseigen grond door steeds meer projectteams wordt opgepakt. De Nd Duurzaamheidschallenge is een mooie gelegenheid om projecten waar we nog mogelijkheden zien bij elkaar te brengen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het is een mooi vehikel om bewustwording bij andere projecten te bewerkstelligen en ze op deze manier met elkaar te verbinden.”

Op de vraag wanneer de challenge geslaagd is, zegt Arjan: “Voor ons is dit traject geslaagd wanneer de andere deelnemers ook actieve ambassadeurs worden van grond gestuurd ontwerpen en het handelen naar het gedachtegoed van de POV DGG dus de nieuwe norm wordt.”

Waarom nog niet bij alle dijkversterkingsprojecten gebiedseigen grond wordt gebruikt, weet Arjan wel: “De praktijk is en blijft weerbarstig. De wil om opgaven te koppelen en grondbalansen te sluiten is er, maar in de praktijk waar beheersing van tijd, geld en risico’s om de hoek komt kijken, worden kansen nog niet altijd benut. Zo worden tijdpaden toch niet sluitend gekregen of spelen er andere factoren zoals de milieu-hygiënische kwaliteit.” Een oplossing is er volgens Arjan gelukkig wel: “De oplossing ligt voor een deel bij bestuurders die programma- en organisatie overstijgend de handen ineen kunnen slaan en opgaven bij elkaar kunnen brengen. Daarnaast is ook het projectteam belangrijk, omdat daar vanuit de inhoud de relatie met andere projecten gelegd kan worden. Het bij elkaar brengen van grondvraag en -aanbod is de sleutel tot succes.”

Nd Duurzaamheidchallenge: vruchtbare grond voor POV DGG

Met de kick-off van de Nd Duurzaamheidschallenge nog vers in het geheugen, blikken we er nog eens kort op terug. “In de eerste kennismaking viel ons op dat aanwezige projectteams zich direct kwetsbaar op durfden te stellen en open kaart speelden. Het werd daardoor een dynamische, inspirerende en ook verrassende bijeenkomst. Het enthousiasme van alle teams bleef ons goed bij.” Zelfs de kick-off bleek al een vruchtbare samenkomst voor het gebruiken van gebiedseigen grond: “Er is meteen al een koppeling gemaakt tussen een grondvragend project en een grondleverend project. De kansen bleken voor het oprapen te liggen!”

De Nd Duurzaamheidschallenge 2023 loopt van februari tot en met juni. Na afloop van de challenge horen we van Arjan of het doel van het projectteam behaald is.

Geïnteresseerd in deelname aan een volgende Nd Duurzaamheidschallenge? Neem dan contact op met Maarten Kraneveld via maarten@neerlandsdiep.nl.

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer