Een digitale revolutie

  • 17 april 2024
  • Sharon Fisser

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een wereld waarin de ontwikkelingen je om de oren vliegen, is iets wat deze deelnemers wilden snappen, op willen kunnen sturen en waarmee ze collega’s willen inspireren. We spreken deelnemers Christa Kempenaar (Projectmanager bij Rijkswaterstaat), Tom Huveneers (Projectmanager bij Rijkswaterstaat) en Jim Muijsselaar (Technisch Manager bij Ingenieursbureau Den Haag) over de ingebrachte vraagstukken en de resultaten. Drie vraagstukken met diverse invalshoeken, maar met één ding gemeen: nieuwe technologie een plek geven in hun opgaven om beter gesteld te staan voor de toekomst van de bouw- en infrawereld.

Over Nd Digitaal Leiderschap

Het vernieuwde programma Nd Digitaal Leiderschap erkent de groeiende rol van digitalisering in publieke bouw- en infraprojecten en richt zich op het versterken van het digitale leiderschap van projectmanagers. Dit omvat het begrijpen, omarmen en strategisch inzetten van technologieën om projecten, opgaven en organisaties te versterken. Het programma benadrukt ook de noodzaak voor leiders om disruptieve veranderingen te omarmen en anderen hierin mee te nemen om de kansen van de digitale wereld volledig te benutten.

Het programma omvat vier modules gericht op inspiratie, netwerken en leiderschap, met de nadruk op het snappen, sturen en inspireren van digitale transformatie. Deelnemers leren hoe ze digitale oplossingen kunnen toepassen en betrekken stakeholders bij hun digitaliseringsvraagstukken. Het doel is om leiders te inspireren om een cultuur van innovatie te creëren, te blijven ontwikkelen en anderen te motiveren om mee te gaan in deze onontkoombare ontwikkeling. Lees meer…

*deze tekst is gegenereerd met ChatGPT

Door de ‘digitale wasstraat’

Christa Kempenaar startte met Nd Digitaal leiderschap omdat ze aanvoelde dat ze nog niet genoeg ‘feeling’ had met de digitale veranderingen in de branche. Ze wilde beter gesteld staan en snappen wat er aan de hand is, waar projecten en programma’s kunnen leren en wat dit betekent voor Rijkswaterstaat als organisatie. Christa: “We bevinden ons in een brede digitale wereld, die we als grond, weg en waterbouwers, naar mijn mening, nog onvoldoende benutten. Ik wilde daarom eens goed door de ‘digitale wasstraat’ gehaald worden om te kunnen begrijpen wat dit betekent voor het managen van deze ontwikkelingen.” Een van de ontwikkelingen die Rijkswaterstaat in pilotvorm inzet zijn ‘digital twins’, waarbij bruggen en tunnels digitaal worden gedupliceerd zodat het als hulpmiddel kan dienen. “Het gebruik van deze data is ontzettend belangrijk en een efficiënt hulpmiddel in de projectvoorbereiding. Een goede manier om nieuwe technologie in te zetten binnen de organisatie. Maar ik realiseer me tegelijkertijd ook dat we niet direct vooroplopen met het inzetten van dit soort ontwikkelingen.”

Daarom focuste Christa haar vraagstuk ook op het inspireren van haar collega’s. “Naar aanleiding van Nd Digitaal leiderschap komen we periodiek samen met een paar senior collega’s uit de hele organisatie om te onderzoeken waar we als Rijkswaterstaat in het managen van onze projecten meer digitaal kunnen werken. We moeten er iets mee, iedereen herkent de noodzaak. Maar we beseffen ook dat binnen een organisatie als deze geen grote, snelle stappen mogelijk zijn. Het belangrijkste is op dit moment dat we collega’s nieuwe inzichten geven, inspireren en hier en daar het bewustzijn vergroten.”

Omdenken met robotisering

Iedereen benadert technologie anders. De een gebruikt data om sneller en efficiënter te werken, de ander onderzoekt de inzet van robots. Dat deed Projectmanager Tom Huveneers, verantwoordelijk voor tunnelrenovaties in Zuid-Nederland. “Met het onderhoud aan een tunnel is soms zwaar werk gemoeid. Zo moesten er ruim 3000 gaten in het plafond geboord worden. Normaliter wordt dit door 10 tot 15 personen gedaan. Een ontzettend zware, arbeidsintensieve en zelfs gevaarlijke klus. Daarnaast was het beschikbare personeel schaars, waardoor het projectteam genoodzaakt was te zoeken naar andere oplossingen. Het robotiseren van deze klus bleek de oplossing. De tunnel werd digitaal ingemeten en een boorrobot heeft de klus uiteindelijk uitgevoerd, met maar één persoon om het proces te begeleiden.” Tom stimuleerde het toepassen van de boorrobot binnen zijn project en wist daarmee te sturen op de inzet van nieuwe technologie. “Het programma zorgt voor een verbreed beeld en denkveld rondom de inzet van digitale technologie. Er ging een wereld voor me open. Het is mij gelukt om binnen die kaders mijn vraagstuk klein, concreet en binnen mijn eigen invloedssfeer te houden. Gelukkig ondervond ik daarin geen weerstand en waren de reacties heel positief.”

Het sparren met andere deelnemers was voor Tom ontzettend waardevol binnen Nd Digitaal Leiderschap. “Ondanks dat we van verschillende organisaties komen en totaal verschillende vraagstukken hebben, is het uitwisselen van gedachten helpend geweest voor mij. Je gaat toch gezamenlijk het traject in en triggert elkaar met nieuwe inzichten.”

BIM voor en door iedereen

Technisch Manager Jim Muijselaar stortte zich in het programma op de intensivering van het gebruik van Building Information Modeling (BIM), een werkmethodiek dat gebruikt wordt in de bouw, architectuur en constructie om 3D modellen/tekeningen te maken. Denkt het overgrote deel van zijn organisatie tenminste. Maar de werkmethodiek biedt nog heel veel meer mogelijkheden. Jim: “Voor veel mensen is het nog onzichtbaar wat die mogelijkheden eigenlijk allemaal zijn. De werkmethodiek is dan een ‘mooi 3D model’ maken. Daarom richtte ik mijn vraagstuk op het implementeren van BIM voor en door iedereen, in alle fases van een project. Nu zijn het vooral specialistische modelleurs die mooie 3D modellen/tekeningen maken die vervolgens weer platgeslagen worden naar reguliere 2D tekeningen voor collega’s om er mee te werken. Elke collega zou BIM moeten kunnen gebruiken om slimmer te kunnen werken.”

Binnen het Ingenieursbureau Den Haag is de inzet nog nieuw. Specialisten zijn binnengehaald en er is een plan van aanpak gemaakt voor de implementatie. Door Nd Digitaal leiderschap ben ik in gaan zoomen op wat er bedacht was, zodat we dit verder kunnen implementeren in het bestaande proces en zodanig dat BIM iets wordt voor ons allemaal en niet alleen voor BIM specialisten. Een fijne opstap daarvoor was de module waarin ik met mijn stakeholders door middel van scenariodenken het plan een stap verder heb gebracht. Hiermee heb ik financiële dekking kunnen realiseren en waren collega’s bereidwillig om mee te denken. Het heeft uiteindelijk geleid naar een ‘go’ op het plan!”.

Na afloop van het programma heeft Jim niet stil gezeten en is er een ‘BIM-groep gevormd binnen de gemeente, waarin ze periodiek samen komen en stap voor stap doelstellingen stellen. Jim sluit af: “Hier is het plan is nu echt omarmd. Het is iets geworden voor en van ons allemaal en maken stappen”.

Met hun diverse vraagstukken is na deelname aan Nd Digitaal Leiderschap een beweging in gang gezet. Is het niet binnen een project, dan wel binnen een team of een organisatie. De deelnemers snappen, sturen en inspireren binnen hun organisatie op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Ook geïnteresseerd in deelname aan Nd Digitaal Leiderschap? Binnenkort start er een nieuwe editie. Lees hier meer over de inhoud van het programma of neem contact op met Programmamanager Janine van Oosten via janine@neerlandsdiep.nl.

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer
  • Zuidasdok OVT gespiegeld door collega’s

Station Amsterdam Zuid groeit snel en wordt naar verwachting het op een na grootste station in Amsterdam. Een gezamenlijk programma van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam richt zich op het ondergronds brengen van de A10-zuid bij de Zuidas. Het project Zuidasdok is in 2020 omgevormd tot een programma-organisatie met afzonderlijke projectonderdelen. Het eerste project, de OV […]

lees meer