Zuidasdok OVT gespiegeld door collega’s

  • 05 maart 2024
  • Sharon Fisser

Station Amsterdam Zuid groeit snel en wordt naar verwachting het op een na grootste station in Amsterdam. Een gezamenlijk programma van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam richt zich op het ondergronds brengen van de A10-zuid bij de Zuidas. Het project Zuidasdok is in 2020 omgevormd tot een programma-organisatie met afzonderlijke projectonderdelen. Het eerste project, de OV Terminal (OVT), is gestart in 2021 als een vervoersknooppunt met trein, metro, tram en bus. Projectteam OVT maakt gebruik van de Nd Projectmanagementspiegel om verbeterpunten in hun aanpak inzichtelijk te maken.

Team OVT Zuidasdok heeft een hectische periode beleefd waarin ze hun project binnen het nieuwe Zuidasdok-programma opnieuw moesten vormgeven en samen met een nieuwe aannemer de verloren tijd moesten inhalen. Ondanks het overwegend succesvolle verloop, erkent het team dat er weinig tijd was voor reflectie. Deze Nd Spiegel was een mooi moment om daar verandering in te brengen.

Over de Nd Spiegel

De projectmanagementspiegel, ontwikkeld als reflectiemethode voor lopende projecten, biedt een diepgaande analyse van de manier waarop een projectteam zijn project beheert. De methode betrekt zowel het projectmanagementteam als vakgenoten uit andere projecten bij het beoordelen van de projectbeheersing. Met 9 invalshoeken, zoals politiek & bestuur, cultuur, en contractering, worden alle relevante managementaspecten behandeld. Het spiegelproces omvat intensieve gesprekken en dialoog tussen het projectteam en het collega-spiegelteam, waarbij sterke en zwakke plekken worden geïdentificeerd. De uiteindelijke rapportage bevat collegiale adviezen ter verbetering van het project.

Conclusie Nd Spiegel

Het team presteert goed en ervaart geen dringende behoefte aan verandering. Desondanks hebben spiegelsessies aangetoond dat het waardevol is om gezamenlijk tijd te nemen voor reflectie, open gesprekken en het organiseren van tegenspraak. De teamleden erkennen het belang van af en toe stilstaan en het toelaten van verschillende perspectieven. De organisatieopstelling wordt positief beoordeeld als een effectieve methode om de onderlinge verhoudingen en functies binnen het team en ten opzichte van andere groepen te visualiseren. Overwogen wordt om deze methode vaker in te zetten om de teampositionering en samenwerking met andere groepen te verduidelijken, met als doel inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen en het begrijpen van onopgeloste kwesties.

Lees hier complete spiegelverslag.

Ook een Nd Spiegelsessie?

Ook interesse om als team eens gespiegeld te worden op een vraagstuk door collega’s uit het vak? Lees hier meer. Wil je een keer als Spiegelaar meedoen? Meld je dan hier aan en dan nemen we bij een volgende Nd Spiegel contact met je op.

Reageer

Ook interessant

  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer
  • Nieuws
  • Er was eens… Nd Teams 2024

De laven sliepen nog, Holle Bolle Gijs had zijn buik nog vol. De Efteling lag er nog stil bij toen een Arabische poortwachter op de vroege morgen de deelnemers van Nd Teams 2024 naar hun bestemming begeleidde. Sommigen konden hun bijna kinderlijke enthousiasme niet bedwingen. En terecht. Hoe vaak komt het nou voor dat je […]

lees meer