Nd Masterclass over de morele kanten van de bouwopgave

  • 22 april 2022
  • Marianne Scheeper

Nd Masterclass over de morele kanten van de bouwopgave:
“Geïnspireerd om waarden te gaan bespreken met mijn team.”

 

Onlangs organiseerde Neerlands diep voor haar netwerk een Masterclass in Rotterdam. Met een prachtig uitzicht op de Erasmusbrug vanuit Hotel Nhow werden deelnemers vanuit o.a. Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeentes en ProRail een paar dagen uitgedaagd om met een morele bril naar hun projecten te kijken. Centraal stond het thema ‘van doen naar denken over de morele kanten van de bouwopgave’. De project- en programmamanagers dachten na over hoe waarden een rol spelen in hun projecten en kregen daarbij praktische tips.

Organisatiefilosoof Marianne Scheeper stimuleerde het denken over hoe persoonlijke waarden een rol kunnen spelen in projectmanagement. Met Heleen Wijtmans, Strategisch Projectmanager van de Gemeente Utrecht, gingen deelnemers in gesprek over de ontwikkeling van ‘het Smakkelaarsveld’ en hoe moreel leiderschap daar een rol in speelde. Daarnaast was Techniekfilosoof Prof. Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek & Technologie aan de TU Delft te gast. Van den Hoven is gespecialiseerd in ethiek van informatietechnologie en lichtte toe hoe Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) discussie over het al dan niet centraal zetten van relevante waarden kan voorkomen en de doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van programma’s en projecten juist kan vergroten.

Wat deelnemers ontdekten is dat we vaak gewend zijn om vooral oplossingen aan te reiken tijdens gesprekken over de voortgang voor een project, maar dat dit niet altijd een positieve uitkomst heeft. Eén van de redenen is dat de onderliggende waarden dan teveel uiteenlopen. Heleen Wijtmans had praktische tips voor een andere aanpak. Eén projectmanager gaf achteraf aan dat zij door de Masterclass geïnspireerd werd om waarden te gaan bespreken met haar team. Ook werd het inzicht als waardevol ervaren welke waarden van jouzelf zijn en die van de ander; van collega’s of organisaties. Het voornemen was om “na te denken in hoeverre ik mijn waarden, behalve impliciet uitdragen, ook expliciet wil maken of bespreken, bijvoorbeeld met mijn team”.

Daarnaast werd aangegeven dat er tijdens de Masterclass “een groeiend besef kwam van ethisch projectmanagement, de noodzaak ervan en hoe dit mogelijk toegepast kan worden in eigen projecten.” Door ook de morele kanten van de bouwopgaven in het vizier te houden, wordt niet zozeer gezocht naar draagvlak, maar “samengewerkt aan gedragen oplossingen met impact”, was ook de boodschap van Heleen Wijtmans.

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer