Academie Tour: 1ste webinar over 24 uur online kennisdelen

  • 11 juni 2014
  • Steven van Luipen

De eerste activiteit van de Neerlands diep Academie Tour was een webinar over de resultaten van 24 uur online kennisdelen. Drie maanden geleden sloten wij zes projectmanagers op in de Beurs van Berlage. Alleen verbonden met de buitenwereld met online middelen kregen zij een opdracht om aan te werken. In een interactief webinar spraken Fred Rodewijk en Marcel Hertogh over de uitkomsten van 24 uur online. Fred Rodewijk was deelnemer aan het experiment en is contractmanager bij A15 Maasvlakte-Vaanplein. Marcel Hertogh is hoogleraar Infrastucture Design and Management aan de TU Delft. De focus van dit webinar lag op de opbrengsten van het inhoudelijk vraagstuk. Heeft het gebruik van social media tot vernieuwende resultaten geleid? En wat zou je een volgende keer anders doen?

Terugblik

Gespreksleider Maarten Kraneveld opent met de vraag hoe de heren na drie maanden terug kijken op het experiment. Fred vond het leerzaam en vindt het nog steeds een heel boeiend experiment. Wel geeft hij aan dat de duur van het experiment wat hem betreft een volgende keer korter mag. “Je merkt dat de scherpte er na een aantal uren toch vanaf gaat.” Marcel kijkt terug op een geslaagd experiment, waar hij professionals vanuit hun eigen ervaringen hoorde reflecteren. Marcel noemt verder het grote aantal volgers van het event via social media. Dat maakt hij op uit het groot aantal reacties dat hij achteraf kreeg.

Vraagstelling

De vraagstelling van 24 uur online was als volgt: Hoe verkrijg en behoud je als projectteam binnen het complexe samenspel tussen verschillende overheden de regie op de samenwerking met en tussen deze overheden, zodanig dat je de opgave waarvoor je besteld bent binnen de afgesproken kaders kunt realiseren?

Voor Fred was de vraagstelling herkenbaar, maar het heeft geen echt nieuwe antwoorden opgeleverd. Hij denkt dat dat onder andere komt doordat er een generatie projectmanagers is die weinig met online middelen doet. Die bereik je niet  via social media. De mensen die wél meededen via social media gaven zo veel informatie, dat het voor de deelnemers moeilijk was daar de juiste dingen uit te halen. Eén van de belangrijkste lessen voor Fred zat ten slotte in het scherp krijgen van de vraagstelling:

“Als je zo’n groot publiek betrekt bij de oplossing van je probleem, dan is het verstandig om de vraag zo concreet mogelijk te maken, dan heb je de beste kans dat je concrete antwoorden krijgt.”

Nieuwe generatie

Tijdens het webinar komt via de chat een vraag binnen van mededeelnemer aan het experiment Erica de Jong. Ze vraagt of het betrekken van ‘dwarskijkers’ of creatievelingen had geleid tot andersoortige oplossingen. Marcel denkt dat het betrekken van de nieuwe generatie van (TU-)studenten boeiend was geweest:

“Misschien was het leuk geweest studenten parallel met hetzelfde vraagstuk aan de gang te laten gaan.”

Marcel haalt daarbij een voorbeeld aan van een gebiedsontwikkelingsproject in Brazilië. Daar hebben ze studenten uit Brazilië en Nederland laten sparren over oplossingen voor het gebied.

In de praktijk

Fred is door 24 uur online geen dingen anders gaan doen in zijn project. De dagelijkse praktijk van projecten blijkt weerbarstig. Marcel reageert hierop door te stellen dat het nodig is om leren en reflecteren in je team bewust te organiseren. Het gaat ten slotte niet alleen om het draaien van je project, maar ook om het groeien als organisatie.

Hoe kunnen social media hierbij helpen? Fred denkt dat online tools van waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld als je via een online community snel reacties en reflecties kunt krijgen op een actuele vraag. De ervaring is wel dat het moeilijk is de energie binnen zo’n community vast te houden. En denk bijvoorbeeld eens aan het gebruik van een videoverbinding via bijvoorbeeld een Google Hangout, de online tool die wordt gebruikt voor het webinar, wat veel reistijd scheelt.

En wat is de waarde van het experiment geweest? Voor Marcel is het belangrijk dat je altijd leert van iets nieuws. Een andere invulling, in onder andere vraagstelling, duur en indeling, zou deze werkvorm krachtiger maken, denkt hij. ‘Ik kijk uit naar volgende experimenten van Neerlands diep.’

Volgende keer

Het volgende webinar over 24 online kennisdelen is op 17 juni om 16.00 uur. Erica de Jong, deelnemer aan 24 uur online, en organisatiepsycholoog Edu Feltmann praten dan over de groepsprocessen tijdens 24 uur online.

Meer over 24 uur online kennisdelen

Lees meer over dit experiment:

24 uur online: evaluatie van de 6 projectmanagers

Twee documenten met resultaten, drie webinars in juni

24 uur online: tips voor gebruik social media

We sluiten zes projectmanagers op in het hart van Amsterdam

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Nd Teams 2020 De Gedoe Parade: “Denk positief en geniet!”

Gedoe is core business voor projectteams in de bouw en infrastructuur. Tijdens Nd Teams 2020 wordt deelnemers niet alleen de nodige heisa voorgeschoteld, maar krijgen ze vooral ook handreikingen om hier mee om te gaan.

lees meer
  • Nieuws
  • Kick-off Nd Duurzaamheidschallenge 2020: ‘We moeten door op het ingeslagen pad’

Zeven teams staan op donderdag 23 en vrijdag 24 januari aan de aftrap van de Nd Duurzaamheidschallenge 2020. Zij gaan het komende halfjaar de uitdaging aan om hun project (nog) duurzamer te maken.

lees meer
  • Nieuws
  • Nd Masterclass ‘Regie van samenwerken’

Samenwerken tussen professionals uit verschillende disciplines is noodzakelijk om complexe thema’s voor cliënten en burgers verder te brengen. Dat klinkt simpel, maar dat is zeker bestuurlijk vaak niet makkelijk of vanzelfsprekend. Hoe kun je bijvoorbeeld complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief inrichten? Wat zijn succesfactoren voor gecompliceerde samenwerking? En welk appèl doet dit op leiderschap? Vraagstukken […]

lees meer