Verwondering opent dialogen en verbreedt je blikveld

  • 17 januari 2024
  • Andrea Dronk

Directeur Ellen Visser en programmamanagers Janine van Oosten en Jaap Verhoeven delen hun visie op verwondering. Het jaarthema van Neerlands diep dat mooi aansluit op het 10-jarig bestaan in 2024.

“Verwonderen is met de ogen van een kind naar de wereld kijken. Niets als vanzelfsprekend beschouwen en nieuwsgierig blijven”, vertelt Ellen, “volgens mij is dat één van de randvoorwaarden voor het kunnen en willen leren. De bouw- en infrasector staat bekend als degelijk en als een sector waarin voorspelbaarheid een grote rol speelt. Dat is niet voor niets. Maar soms is het ook goed om deelnemers uit de waan van de dag te halen en neer te zetten op een plek waar ruimte is voor verwondering. Met het faciliteren van individuele en teamgerichte programma’s, waarin de deelnemers oefenen met het anders kijken naar de dilemma’s in hun dagelijkse praktijk, zorgen we voor een intensieve leerervaring. En naarmate meer deelnemers een programma bij Neerlands diep hebben afgerond, sijpelt dit gedachtegoed verder door in de organisaties van onze partners. Mensen lopen rond met het Neerlands diep DNA en nemen anderen mee in de mogelijkheden van anders denken en het leren van verschillende ervaringen. Als Neerlands diep zijn we ervan overtuigd dat dit de sleutel is tot het succes van complexe projecten. Vanzelf gaat dit natuurlijk niet, daar moeten we als team hard voor werken. Het vraagt onder meer dat we ons houden aan wat we uitdragen onder het motto: ‘zo buiten, zo binnen’.”

“En het vraagt dat we regelmatig met medewerkers, (oud)deelnemers en partners samen onderzoeken wat er nodig is voor de transformatie die we met onze programma’s willen teweegbrengen. Zo werken we nu aan een nieuw programmaplan dat weer vier jaar vooruitkijkt. In de komende jaren zal Neerlands diep nog meer inzetten op de gewaardeerde onderdelen en wil zij de band met, en tussen, oud-deelnemers verder intensiveren. Ook stapt er waarschijnlijk een nieuwe partner in het netwerk”, vertelt Ellen: “Netbeheerder TenneT heeft net als onze andere partners een grote maatschappelijke opgave en past daarom goed in het netwerk. Ik verwacht dat er voor alle partners een gezonde balans van halen en brengen ontstaat die van enorme meerwaarde is. Onze academie is van, voor en door partners, en de verbinding is sterker dan ooit.” Op de vraag waar Ellen zich nog over verwondert, zegt ze: “Werken bij Neerlands diep dwingt mij ook om op een andere manier te kijken naar dingen die vanzelfsprekend lijken waardoor ik een veelheid aan nieuwe mogelijkheden kan zien. Elke keer ben ik weer verbaasd hoeveel dat oplevert.”

Een leven lang ontwikkelen

De programmamanagers bij Neerlands diep zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van de individuele – en teamprogramma’s. Janine en Jaap delen hun kijk op verwondering en hoe dit terugkomt in de verschillende programma’s. “Verrassing en verbazing”, zijn de eerste twee associaties die Jaap heeft bij het horen van het woord verwondering. Hij zegt: “In onze Brugprogramma’s (Nd Brug) leren we deelnemers om niet alles te geloven wat ze denken en zien. Als je ervaren bent in je werk, is dat een ontzettend moeilijke opgave. Je eigen visie aan de kant zetten geldt als een bron van leren, én zorgt voor verwondering. Als je je niet meer verwondert, dan stopt ook het leren en ontwikkelen.” Janine sluit zich aan bij Jaap: “Vernieuwend zijn en nieuwsgierig blijven zien we ook wel als de fundamenten van Neerlands diep. We creëren verwondermomenten door de dialoog te openen en met elkaar nieuwe perspectieven te delen. Die momenten ontstaan onder andere in onze netwerkactiviteiten, waarbij we vooraf goed nadenken over datgene waar mensen mee naar huis gaan. Alleen dan blijft het stromen en stopt het anders denken en zien van nieuwe mogelijkheden niet meteen bij het verlaten van de ruimte. Naast het samenbrengen van verschillende mensen en hun uitdagingen, faciliteren wij ook een inspirerende omgeving die dat mogelijk maakt. We bezochten eerder al een pretpark, keken samen naar kunst en nodigden onderscheidende inspirators uit. Maar ook onderzochten we de mogelijkheden van virtual reality, om zo de theorie te koppelen aan de praktijk en aan de complexe opgaven.”

De reacties van deelnemers op deze vertaalslag en werkwijze zijn positief, vertelt Jaap: “Wij doen het op een andere manier en ontwikkelen geen standaard programma’s. Deelnemers vinden onze activiteiten verrassend en uitnodigend en mede daardoor ontstaat verwondering. We helpen mensen met het loskomen van het bekende en leren ze om niet te snel conclusies te trekken. Hoe langer je meegaat, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk niks weet, weet ik uit eigen ervaring.”

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer