Van start met lerend netwerk ‘Duurzaamheid in Projecten’

6-11-2017
Maarten Kraneveld

Tijdens Nd Zomergast op 31 augustus jl., bleek er een behoefte te zijn om meer kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. Om hier invulling aan te geven organiseerden we op 13 oktober 2017 een co-creatieve sessie, waar we met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs het brede begrip “duurzaamheid” verder hebben verkend en een aantal urgente vraagstukken rond dit onderwerp verzameld. Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers aangegeven om verder te werken aan een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten.

Aan de hand van een aantal oefeningen en vraagstukken gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Tussentijds deelden we de inzichten via een online app. Ook Wouter Goossens, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf en tafelgast bij Nd Zomergast, was van de partij: “Ik heb het ervaren als een hele goede manier om bij een thema dat zich ontwikkelt verschillende opdrachtgevers te verbinden met elkaar.”

Emmely de Kruijff en Wouter Goossens (Rijksvastgoedbedrijf) bij Nd Zomergast. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Persoonlijke motivatie

Er werd breed gevoeld dat bij duurzaamheid persoonlijke motivatie en drive van het projectteam en van de stakeholders van doorslaggevend belang is. Het vraagt om lef en creativiteit om aan de rand van de scope kansen op het gebied van duurzaamheid te verzilveren. De deelnemers waren gemotiveerd, waardoor er veel herkenning was, maar bewustwording van de urgentie voor duurzaamheidsmaatregelen is er nog niet bij iedereen in projecten en de moederorganisaties.

Sommigen zijn ermee bezig, anderen zien het wel als het een checklist wordt.”

Organisatiebeleid en projectambities

De kloof tussen het beleid van organisaties en de ambities van projecten is niet zo groot als soms wordt gedacht, maar er is wel een discrepantie tussen organisatiedoelstellingen op het gebied van duurzaamheid en het gebrek aan ruimte en middelen om dit in projecten concreet te maken.

Projecten vragen van de organisaties om heldere ambities, doelen en kaders en (experimenteer)ruimte om hier vervolgens invulling aan te geven. Of liever nog een stap verder: “Toets vanuit eigenaarschap op directieniveau individuele projecten en programma’s op de bijdrage die ze leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen en stimuleer ideeën en ontwikkeling.”

Het vraagt van projecten creativiteit om het interne draagvlak te vergroten. Daarvoor heb je een goed verhaal nodig. De uitwisseling van praktijken tijdens de sessie heeft verschillende projectmanagers geholpen: “Ik kan voorbeelden van andere organisaties gebruiken om mijn directie te overtuigen.”

Deelnemers in gesprek tijdens de sessie.

Denken vanuit de levenscyclus

Bij de financiële beoordeling van duurzaamheidsmaatregelen in projecten moet meer gekeken worden naar de hele levensduur van het project, zo vonden de deelnemers. Life Cycle Costing (LCC) zou de standaard moeten zijn. Nu worden de kosten en baten vaak nog te rigide gescheiden in projectfasen, waardoor de kosten van maatregelen in de realisatie niet kunnen worden afgezet tegen de baten in het beheer en onderhoud.

Vervolg van het lerende netwerk

Een grote meerderheid van de deelnemers tijdens de co-creatieve sessie heeft aangegeven door te willen in een lerend netwerk duurzaamheid in projecten. Met een aantal van hen maken we binnenkort een ontwerp voor een vervolgprogramma.

 

Download hier de output van de co-creatieve sessie. In de bijlage van het document vind je een beknopte bloemlezing van ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid van alle direct en indirect bij Neerlands diep betrokken organisaties, met een lijst van thema’s en begrippen die we in de diverse formuleringen hebben aangetroffen.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij het lerende netwerk over duurzaamheid in projecten? Neem dan contact op met Maarten Kraneveld via maarten@neerlandsdiep.nl.

 

Geef je reactie

Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

19-01-2018

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

Deel 2 Kijken in de Spiegel over ervaringen binnen Nd Brug

18-01-2018

Wat is de succesformule van Nd Brug? Kunnen een paard en een kudde schapen je helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf? En hoe ga je om met de discrepantie tussen je ideaalbeeld en je perceptie van de werkelijkheid? Over deze en andere onderwerpen vertellen vier projectmanagers van drie organisaties in deel 2 van de korte film ‘Kijken in de Spiegel’. In dit deel staan hun (leer)ervaringen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

Maarten Reinking neemt afscheid als directeur Neerlands diep

21-12-2017

Na een kleine drie jaar zit mij avontuur bij Neerlands diep erop. Drie jaar die voor mij gepaard gingen met pieken en dalen, waarin ik veel geleerd heb en bovenal met trots op terug kan kijken. Met veel plezier en vertrouwen heb ik het stokje de afgelopen maand mogen overdragen aan Alex Vermeulen. Hij start per 1 januari als interim directeur van Neerlands diep. Voor nu wens ik jullie allen heerlijke feestdagen, met veel reflectie en een inspirerend en vooral ook weer lerend 2018.