Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

  • 19 januari 2018
  • Steven van Luipen

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

Co-creatie en ontwerp

Een kleine groep deelnemers die ook bij de co-creatieve sessie was, nam deel aan het ontwerpatelier. Daar reflecteerden we op de uitkomsten van de co-creatieve sessie, en bedachten waarover het in het lerende netwerk zou moeten gaan, wie we daarbij zouden moeten betrekken en in welke vorm het zou passen. In de output van het ontwerpatelier vind je ook de volgende processtappen, die op basis van het ontwerpatelier en de analyse daarvan zijn geformuleerd.

Lerend netwerk Duurzaamheid in projecten – deel 1 (klik voor grote versie).

Download de output

Download hier de output van de co-creatieve sessie Duurzaamheid in projecten op 13 oktober 2017.
Download hier de output van het ontwerpatelier op 15 november 2017 en stappen voor vervolg.
Download hier een grafische weergave van waar we nu staan met het netwerk.

Volgende stappen

We werken in een lerend netwerk niet planmatig. We hebben geen programma voor een lange periode, maar bepalen steeds opnieuw de volgende stappen op basis van het (urgente) vraagstuk. Deze expeditie van het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten is hieronder weergegeven.

Lerend netwerk Duurzaamheid in projecten – deel 2 (klik voor grote versie).

Twee volgende stappen die we hebben geformuleerd, zijn:

  • In een volgende bijeenkomst met de startgroep – de deelnemers aan de co-creatieve sessie – willen we programmamanagers van overkoepelende duurzaamheidsprogramma’s van de partnerorganisaties betrekken, om zo een brug te slaan tussen projecten en de collega’s die vanuit de lijnorganisatie duurzaamheidsbeleid ontwikkelen.
  • We gaan op korte termijn concreet invullen hoe we vanuit Neerlands diep meer aandacht kunnen geven aan duurzaamheid in activiteiten en in de communicatie. Daarbij gaan we ook kijken hoe we onze eigen bedrijfsvoering kunnen verduurzamen, vanuit het principe ‘practice what you preach’.

Lees de output van het ontwerpatelier voor meer over het vervolg van het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Nd Zomergast over Duurzaamheid: ‘Met een paar LED lampjes kom je er niet’

Het academisch jaar van Neerlands diep beleeft op donderdag 31 augustus zijn aftrap met de eerste Nd Zomergast. Patrick Buck, oud-directeur bij ProRail, bijt het spits af. Geïnspireerd door deze grondlegger van Neerlands diep ontstaat een boeiend gesprek over duurzaamheid en de praktische toepassing hiervan in de bouw- en infrasector.

lees meer
  • Nieuws
  • Van start met lerend netwerk ‘Duurzaamheid in Projecten’

Tijdens Nd Zomergast bleek er een behoefte te zijn om meer kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. Om hier invulling aan te geven organiseerden we op 13 oktober 2017 een co-creatieve sessie, waar we met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs het brede begrip “duurzaamheid” verder hebben verkend en een aantal urgente vraagstukken rond dit onderwerp verzameld. Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers aangegeven om verder te werken aan een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten.

lees meer
  • Nieuws
  • Update – Ontwerpatelier lerend netwerk Duurzaamheid in Projecten

Op 13 oktober was de eerste co-creatieve sessie over Duurzaamheid in projecten. Een geslaagde bijeenkomst waar we al eerder verslag van deden. Het doel was om ambities, vraagstukken en praktijkervaringen uit te wisselen en op basis daarvan te onderzoeken of en hoe we binnen een lerend netwerk duurzaamheid in projecten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en samen kunnen bouwen aan een duurzame wereld. Met een kleine vertegenwoordiging van de deelnemers van de co-creatieve sessie hebben we in een ontwerpatelier nagedacht over hoe het vervolg van het lerend netwerk eruit kan zien.

lees meer