Brugprogramma 6: deelnemer Arthur de Craen aan het woord

  • 18 februari 2015
  • Jenny Kamstra

In april hopen zestien deelnemers aan het Brugprogramma 6 hun Proeve in ontvangst te nemen. Arthur de Craen, projectleider planstudie bij Rijkswaterstaat, is een van de deelnemers. We spraken hem vlak voor en na de vijfde module.

Arthur de Craen in actie tijdens het Brugprogramma.

Arthur de Craen in actie tijdens het Brugprogramma.

Waarom doe je mee aan het Brugprogramma?

“Al zeventien jaar ben ik actief als projectleider planstudie bij Rijkswaterstaat. Persoonlijk effectief worden, en minder introvert overkomen – dat zijn voor mij de hoofdredenen van deelname. Via mijn werkgever kwamen vijf plaatsen beschikbaar voor de opleiding. Uit twintig aanmeldingen werd ik gekozen. Dit op basis van mijn motivatie en leervragen. Ook speelde mijn ervaring een rol in de weging. De komende module heet ‘regie naar de markt’. Ik ben vooral benieuwd naar het ‘naar’. In hoeverre ga je de regie over je werk loslaten? Hoe ga je in gesprek met marktpartijen? Hoe ga je met elkaar om? En ik kijk uit naar het bezoek aan A2 Maastricht. Zelf zit ik op twee A1-projecten.”

Welke indruk heb je tot nu toe van het Brugprogramma?

“Het is ver boven mijn verwachting. Geweldige groep! Het is veel ‘in de groep’ maar ook een-op-een. Divers. We brengen elkaar veel. En hebben leuke, goede gesprekken. Het kan over van alles gaan, zakelijk en privé. Je hebt er de tijd voor. Het levert mij heel veel op. Wat opvalt is dat precies die onderwerpen aan de orde komen waar ik in mijn werk mee te maken heb, zoals teambuilding. Het Brugprogramma volgt bij mij zelfs mijn dagelijkse persoonlijke praktijk: ik ben bezig met een eigen huis. Je komt dan voor essentiële keuzes te staan. De vragen van de architect nemen je mee op een vergelijkbare weg. Wat wil ik? Wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Het zakelijke en privé-spoor lopen gelijk op. Afgelopen jaar heb ik heel hard geleerd.”Wat wil je vooral leren?

“Effectief worden als omgevingsmanager, zowel in de eigen organisatie als hoe je jezelf opstelt naar de omgeving. Ik wil krachtiger zijn in de organisatie.”

Pas je lessen uit het Brugprogramma toe in je werk?

“Gaandeweg de opleiding heb ik steeds beter geleerd meer bij mijzelf te blijven. Ik ervaar nu vaker het gevoel van ‘zoals ik werk, is het goed’. Ik merk dat mijn omgeving dat waardeert. Een introverte persoonlijkheid hoeft geen belemmering te zijn om een goede projectmanager te zijn. Een andere les die ik toepas is dat ik rationeler tegen zaken aankijk. Vaker beschouwend zijn, dat helpt om minder energie te verliezen.”

En? Hoe was het?

“Het was weer bijzonder geslaagd. De eerste dag zijn we bezig geweest met hoe je omgaat met de markt. De tweede dag hebben we gewerkt met acteurs. Daarbij gingen we eerst een een-op-eengesprek aan met andere deelnemers. Het was spannend voor mij. Met name doordat onverwachte en levensechte situaties levensecht werden. Het waren dan wel nagespeelde cases, maar ze maakten het net zo moeilijk als in het echt. Je werd redelijk actief benaderd. Het werd mij duidelijk hoe ik acteer op diverse niveaus. Daarnaast was er een workshop waarin we oefenden met lsd: luisteren, samenvatten, doorvragen. Het is eigenlijk heel makkelijk: als je de goede vraag stelt, krijg je het goede antwoord. Misschien voor de hand liggend, maar voor mij waardevol. Door dóór te vragen heb je een goed gesprek. Ik ga dit toepassen in een ontmoeting die ik binnenkort heb met iemand uit een andere organisatie. Dat gesprek ga ik nu met een goed gevoel in.”

Wat heb je gezien en geleerd bij A2 Maastricht?

“Als inwoner van Maastricht speelde ik een thuiswedstrijd dit keer. Het is een gigantisch tunnelproject met veel impact op de stad. We werden rondgeleid door een gids van de VVV, ingehuurd door de aannemer. Eerder hadden Hennes de Ridder en Wim Korf het bezoek ingeleid. Plenair doken we in de stelling of het regie náár of óver de markt is. Moet we het terughalen van de markt of juist de teugels meer laten vieren? Diezelfde vraag kwam ‘sur place’ terug. Opdrachtgever en opdrachtnemer van A2 Maastricht gaven hetzelfde antwoord, en gaven aan dat dat komt door de lange samenwerking. Ze hebben notities geschreven en doorleefd. Ze weten elkaar formeel en informeel te vinden. Ze ervaren persoonlijke affiniteit.
Uit het bezoek aan het project is mij bijgebleven dat hetgeen je aan het begin afspreekt het script is. Na een aanbestedingsprocedure ga je gewoon samenwerken met elkaar. Daar ga je tussentijds niet aan zitten morrelen. 

Een extra les die ik meeneem uit de vijfde module is dat ik verder ontdekt heb hoe ik om kan gaan met m’n leerdoelen. En dan met name op gebied van het perfectionisme waar ik last van heb. Het was een intensieve maar bijzonder leerzame module.”

Arthur geeft het stokje door aan Marie-Jeanne Kleemans, zij is de hekkensluiter in deze reeks interviews. Na de laatste module van Brugprogramma 6, in januari, volgt nog de Slotproeve in maart. In april zien we dan hopelijk zestien trotse deelnemers met een certificaat.

Meer weten?

Meer over het Brugprogramma lees je hier.

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer