Een inkijkje in het Nd Topprogramma

  • 24 januari 2024
  • Sharon Fisser

Nd Top is het executive programma van Neerlands Diep. Het biedt een stevig netwerk van vakgenoten, zodat deelnemers samen kunnen reflecteren op hun rol als publiek leider. Nd Top biedt geen pasklare oplossingen maar reikt uiteenlopende perspectieven aan en nodigt uit om vragen te stellen vanuit een onderzoekende houding. Deelnemers aan dit programma staan voor de uitdaging om complexe maatschappelijk opgaven te realiseren. Ze zijn eindverantwoordelijk voor grote projecten binnen de publieke bouw- en infrawereld. Alijd Bunge en Yvonne Burger, alweer tien jaar de programmaleiders van Nd Top, nemen je mee in een bijeenkomst van Nd Top.

Het is donderdagochtend, vlak voor 9:00 uur. Een directeur van één van de meest complexe bouw- en infraprojecten in Nederland springt van zijn OV-fiets, een Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat stapt uit haar auto en de directeur van het ingenieursbureau van een van de grootste gemeenten rijdt de parkeerplaats op. We gaan zo starten met weer een tweedaagse van het topprogramma van Neerlands Diep. Ook wij als programmaleiders hebben weer veel zin in het programma, dat we op maat voor de deelnemers hebben samengesteld.  Deze tweedaagse gaan we in gesprek met een filosoof en met iemand uit de top van de rechtspraak. We ontvangen een gelouterd hoogleraar over publiek leiderschap.  Ook gaan we in een workshop vechtkunst aan den lijve ervaren hoe je omgaat met druk. Er is weer tijd voor verdieping, voor reflectie, voor elkaar en voor het bouwen aan een stevig netwerk van professionele vrienden. Want leren doe je van en met elkaar en dat gaat ook door na het Nd Topprogramma.

De leiders doen mee met Nd Top omdat ze in het publieke domein als functionaris, als mens, betekenisvol willen handelen. Zij zitten in een positie waarin je invloed kunt uitoefenen, richting kunt geven, voorbeeld kunt stellen. En zij willen hierover sparren met gelijkgestemde mededeelnemers en aan het denken worden gezet door inspirerende gasten uit de overheid en het bedrijfsleven, van universiteiten, kennisinstellingen of uit de culturele wereld.

En daar is in Nd Top ruimte voor. In Top stap je uit de alledaagse hectiek om je vanuit verschillende perspectieven een beeld te vormen van wat aan de orde is in de maatschappij, in je organisatie, in je team. Hoe is dat te duiden? Welk appèl doet dat op jou?  Wat is het kompas waarop jij vaart? En hoe acteer je dan in deze context?

Deelnemers over Nd Top 2022-2023

 “In het topprogramma ontmoet je interessante collega’s uit de infrawereld die met vergelijkbare opgaven bezig zijn. Geïnspireerd door externe deskundigen verken je samen de maatschappelijke context van je werk, maar kijk je vooral naar je eigen rol hierin, als directeur, als mens”
Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma

“Als publiek leider bevind je je dagelijks in een uitdagende en complexe omgeving, waarbij je werkt aan belangrijke vraagstukken in de samenleving. Er komt in zo´n functie veel op je af en er is altijd veel te leren in hoe je dat doet, hoe je bijvoorbeeld handelt als het stormt. Het Topprogramma van Neerlands Diep biedt hier de handvatten voor, door te mogen leren in een groep met nieuwsgierige mensen die dezelfde uitdaging hebben, door geïnspireerd en uitgedaagd te worden door sprekers die je eigen denken en handelen verder oprekken en door de goede begeleiders die treffend inspelen op de behoeften van ons als deelnemers. Voor mij was dit een onmisbare ervaring waar ik nu en in de toekomst veel uithaal”
– Marjolijn van de Zandschulp, Hoofdingenieur-directeur RWS. Deelnemer Nd Top 2022-2023

Onze gast uit de rechtspraak vertelt over de invloed van de veranderende verhoudingen tussen politiek, burger en zijn organisatie. En wat dit van hem vraagt als publiek leider, maar ook hoe hij zich persoonlijk verhoudt tot deze veranderingen. Er ontstaat een levendig gesprek met onze gast. Na de pauze nemen we de tijd om de casuïstiek naar de eigen praktijk te vertalen en staan de deelnemers stil bij de vraag in hoeverre zij hun eigen waarden (kunnen) naleven in de rol die zij hebben.

In de avond is er vrije ruimte. Een aantal deelnemers peinst na over de ontvangen persoonlijke feedback in de workshop vechtkunst. Anderen vertellen elkaar over een issue op hun werk wat hen bezighoudt. Nieuwsgierig wordt doorgevraagd. De vraagstukken zijn herkenbaar. De aanpak verschilt.

De deelnemers zijn elke keer benieuwd naar het programma van de tweedaagse. Want hoe het Nd Topprogramma zich in de anderhalf jaar looptijd ontwikkelt is afhankelijk van de onderzoeksvraag van de deelnemers en wat er gebeurt in hun context. De programmaleiders observeren, luisteren en bedenken hoe zij het programma gedurende de looptijd op maat maken voor de groep. Zij beschikken samen over een enorm netwerk van gasten die met heel veel plezier een dagdeel met de deelnemers in gesprek gaan om vanuit die rol ook bij te kunnen dragen aan de maatschappelijke opgaven waar de deelnemers voor staan.

Op de tweede dag neemt de hoogleraar de deelnemers mee in het ontstaan en de ontwikkeling van de democratie en wat we daar op dit moment van kunnen leren. De filosoof laat de hersens van de deelnemers kraken in een workshop kritisch denken. Rond half vijf sluiten we de tweedaagse af. Deelnemers gaan gelaafd huiswaarts. De trio’s die gevormd zijn bij de start van het programma trekken nog even de agenda’s om af te spreken bij wie van hen ze ditmaal langsgaan voorafgaand aan de volgende tweedaagse. Een kijkje nemen op een project, elkaar helpen bij een casus, elkaar steunen en uitdagen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is wat het zo waardevol maakt elkaar tussentijds te ontmoeten.

Het volgende topprogramma start in het voorjaar van 2024. Aanmelden kan uitsluitend op voordracht van de eigen organisatie. De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 maart. Voor meer informatie kun je terecht op de website of bij Alijd Bunge (alijd.bunge@RWS.nl, 06 13628835).

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Er was eens… Nd Teams 2024

De laven sliepen nog, Holle Bolle Gijs had zijn buik nog vol. De Efteling lag er nog stil bij toen een Arabische poortwachter op de vroege morgen de deelnemers van Nd Teams 2024 naar hun bestemming begeleidde. Sommigen konden hun bijna kinderlijke enthousiasme niet bedwingen. En terecht. Hoe vaak komt het nou voor dat je […]

lees meer
  • Nieuws
  • Verbindingen leggen voor meer synergie

Gezamenlijk aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken en een integrale blik werpen op de complexe opgaven. Dijkversterking, verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het versterken van de natuur. Neerlands diep en LEF future center faciliteerden de Nd Duurzaamheidschallenge HWBP-PAGW, in samenwerking met RWS Ontwerpkracht. Regina Havinga, senior adviseur Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), […]

lees meer
  • Nieuws
  • Verwondering opent dialogen en verbreedt je blikveld

Directeur Ellen Visser en programmamanagers Janine van Oosten en Jaap Verhoeven delen hun visie op verwondering. Het jaarthema van Neerlands diep dat mooi aansluit op het 10-jarig bestaan in 2024. “Verwonderen is met de ogen van een kind naar de wereld kijken. Niets als vanzelfsprekend beschouwen en nieuwsgierig blijven”, vertelt Ellen, “volgens mij is dat […]

lees meer