Nd Duurzaamheidschallenge: Alle neuzen dezelfde kant op

  • 06 juni 2023
  • Sharon Fisser

Zeven projectteams zijn de Nd Duurzaamheidschallenge aangegaan. In vier inspiratiesessies en twee reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun verduurzamingsambities. We volgen de teams gedurende dit traject in een reeks artikelen en bevragen de verschillende teams over hun opgave, leerdoelen en ervaringen.

De teams zijn inmiddels op stoom. De eerste inspiratiesessie zit erop, dus het is tijd om hierop terug te blikken. Deze keer lichten we de projecten uit: Dijkversterking Well (Waterschap Limburg) en het landelijke programma Kaderrichtlijn Water (Rijkswaterstaat).

De projecten in het kort

Guy Theunissen – Technisch Manager
Dijkversterking Well

Vertel eens kort over jouw project.
“Het dorp Well en de omliggende kernen worden beschermd door dijken, maar deze zijn op dit moment niet hoog genoeg. Binnen de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gaan we hiermee aan de slag, maar dit vraagt onder andere om een goede samenwerking met partners en betrokkenen.”

Wat is jullie Nd Duurzaamheidschallenge?
“Het verbinden van de natuuropgaven. Het beekherstel, de natuurinclusieve landbouw, de kwelnatuur, de dijken en natuurgebied de Band ecologisch verbinden zodat het integrale beeld meerwaarde oplevert voor de omgeving en de verschillende en gezamenlijke doelen van stakeholders uit het gebied.”

 

Jos Wieggers – Senior Adviseur Bodem
Kaderrichtlijn Water (KRW)

Waarom is er een Kaderrichtlijn Water?
“Door waterstaatkundige ingrepen is de natuurlijke stroming van water veranderd. Hierdoor is de ecologie uit balans geraakt. Rijkswaterstaat investeert daarom, samen met andere landen in Europa, in het verbeteren van de waterkwaliteit door ecosystemen te verbeteren.”

Welke challenge gaan jullie aan?
“Materialen uit de aanleg van de KRW-maatregelen met een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde voortgezet gebruiken. Bijvoorbeeld het Hoogwaterbeschermingsprogramma, laaggelegen bodems in het westen van Nederland ophogen of inzet in landbouw of keramische industrie.”

Gedeelde ambities en collectief eigenaarschap

Het realiseren van verduurzaming van een programma of project is een complexe opgave, omdat hierbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken, de context hierdoor onvoorspelbaar is, actoren en factoren elkaar wederzijds beïnvloeden en er vooraf geen direct waarneembare relatie is tussen oorzaak en gevolg, maar patronen zich in de tijd ontvouwen. Complexe opgaven vragen naast de conventionele projectmatige aanpak om een multistakeholderbenadering, gericht op het creëren van gedeelde ambities en collectief eigenaarschap op de realisatie hiervan.

Guy herkent deze uitdaging in zijn verduurzamingsopgave: “Het blijft moeilijk om de neuzen van alle verschillende stakeholders dezelfde kant op te krijgen en te zorgen dat juist de meerwaarde focus krijgt in plaats van de individuele belangen.” Tijdens de eerste live inspiratiesessie hebben alle teams daarom gewerkt aan een aansprekend verhaal om hun stakeholders deelgenoot te maken van de gemeenschappelijke uitdaging die ze hebben. Jos schreef dit verhaal misschien wel liever samen met zijn stakeholders: “Onze echte uitdagende stakeholders zijn nog niet aanwezig. Dat voelt toch als een risico. Gelukkig zijn ze er in een toekomstige inspiratiesessie wel bij, zodat we ze echt deelgenoot kunnen maken.”

Oprechte nieuwsgierigheid

Ook hebben de deelnemende teams gesprekken geoefend om stakeholders te stimuleren mee te doen. De kunst hierbij is de gesprekspartner niet vanuit overtuiging, maar vanuit oprechte nieuwsgierigheid te benaderen, vooral door vragen te stellen om op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor een verbinding met de gemeenschappelijke uitdaging. Dit zijn essentiële hulpmiddelen voor het mobiliseren van het stakeholderveld.

Het team van Guy keerde met belangrijke inzichten weer huiswaarts. Guy sluit af: “We hebben vooral geleerd dat alles bespreekbaar is met stakeholders. Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Maar, we hebben te maken met een politieke kant van de stakeholders, waardoor keuzes niet altijd de ‘best-for-project’-keuzes zijn. Dat maakt het soms moeilijk. Gelukkig zijn we door de sessie en de interactie met andere deelnemers geprikkeld om vol energie vooruit te gaan!”

Reageer

Ook interessant

  • Nd Duurzaamheidchallenge: vruchtbare grond?

Een interview met deelnemer Arjan Kooij, omgevingsmanager POV DGG Februari startte vol energie met de kick-off van de Nd Duurzaamheidschallenge. Zeven teams gaan het komende half jaar de challenge met hun verduurzamingsopgave aan. In vier inspiratiesessies en twee online reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van […]

lees meer
  • Nieuws
  • ‘Mentale kussens’ opgeschud tijdens Nd Zomergast 2023

Rotterdam was het decor voor Nd Zomergast 2023. Met de Erasmusbrug op de achtergrond, schudde prof. dr. Ap Dijksterhuis (Hoogleraar, psycholoog en schrijver) de ‘mentale kussens’ van aanwezigen op. Nd Zomergast stond in het teken van Verwondering; het thema dat dit academisch jaar centraal staat. Als kers op de taart sloten de deelnemers de middag […]

lees meer
  • Nd Duurzaamheidschallenge – Maas 2050: Duurzaam bouwen aan veilige Limburgse dijken

Zeven projectteams zijn de Nd Duurzaamheidschallenge aangegaan. In vier inspiratiesessies en twee reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun verduurzamingsambities. We volgen de teams gedurende dit traject in een reeks artikelen en bevragen de verschillende teams over hun opgave, leerdoelen en ervaringen. Strengere veiligheidseisen (de […]

lees meer