Nd Webinar Publieke waarde creëren in de vloeibare samenleving

  • 10 oktober 2018
  • Janine van Oosten

Trendwatcher Farid Tabarki en Rijkswaterstaat-portfoliomanager Adri de Groot gingen in het Nd Webinar op 2 oktober 2018 met elkaar in gesprek over de kenmerken van de ‘vloeibare’ samenleving en de mogelijkheden voor de projectmanager om daarin publieke waarde te creëren. Het Nd Webinar is inmiddels terug te zien onderaan dit bericht.

De tijdsgeest

De Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman typeerde als eerste de moderne samenleving als ‘vloeibaar’. De enige zekerheid in deze samenleving is dat niets zeker is, aldus Bauman.

In het webinar werden die drie dominante ontwikkelingen genoemd die deze onzekerheid veroorzaken:

  1. De wereld is door sociale media en open data transparanter aan het worden.
  2. Activiteiten worden meer en meer op kleine schaal decentraal/lokaal georganiseerd.
  3. De hoeveelheid data groeit in hoog tempo en kan veel beter op maat met doelgroepen worden gedeeld.

Gevolg van deze ontwikkelingen is een toenemende complexiteit van processen, afnemende kracht van hiërarchische structuren en een forse uitbreiding van (digitale) middelen voor communicatie. De vloeibare samenleving is geen utopie, maar een grillige realiteit waarin ook contrabewegingen te zien zijn. Meer transparantie, hoeft bijvoorbeeld niet automatische te betekenen dat instanties, burgers, belangengroepen elkaar ook beter leren kennen en begrijpen.

Uitdagingen voor projectmanagement

Volgens Farid Tabarki wordt de toenemende transparantie en decentralisatie voor de projectmanager voelbaar in vier dimensies: waarde, mensen, ontwikkeling en identiteit.

Download hier de Whitepaper Transformation Playground van Studio Zeitgeist.

Uitgaande van deze vier dimensie zijn er zeven bewegingen te onderscheiden waar de projectmanagers mee te maken heeft of gaat krijgen. Uitdaging voor elke projectmanager is om te onderzoeken waar hij redenen heeft om in te springen op deze bewegingen en wat hem er van weerhoudt.

Beweging Toelichting Uitdaging
Van vast naar vloeibaar Verandering is constante Om kunnen gaan met afnemende stabiliteit van scope
Van proces naar spel Processen en protocollen maken plaats voor creativiteit

 

Flexibeler, intuïtiever omgaan met besluitvorming
Van transactie naar participatie Consumenten gaan deelnemen naar het productieproces, burgers gaan beleid maken Tijd durven nemen om omgeving te leren kennen en betrekken
Van gesloten naar open Open-source, communitygedreven , allianties, partnership Vormen en benutten divers samengesteld netwerk met als doel collectief slimmer worden
Van schaarste naar overvloed Meer data, meer mediaplatforms Slim beschikbare data van andere partijen benutten in besef dat overheid geen monopolie heeft.
Van product naar betekenis Centraal staat de waarde voor (groepen) burgers, consumenten Telkens en continue scherp hebben welke appreciaties er zijn in de samenleving voor de opgave waaraan gewerkt wordt. Waarde toevoegen voor deelgroepen zonder dat dit ten koste gaat van de waarden van anderen.
Van hiërarchie naar netwerk Taken toevertrouwen aan individuen en groepen en ruimte bieden om de opgave centraal te stellen Inzetten op group effort

 

Wat is al voelbaar?

Adri de Groot vertelt in het webinar dat de bewegingen ‘van proces naar spel’ en ‘van product naar betekenis’ voor hem al heel herkenbaar zijn. Bij langlopende projecten is het nu al heel lastig om een blijvende consensus te behouden voor wat gebouwd wordt en wat daarvan de meerwaarde is is voor de samenleving. De kunst is om goed te differentiëren tussen beslissingen die in ieder geval in een vroeg stadium genomen moeten worden en welke beslissingen beter uitgesteld kunnen worden. Een vaardigheid die, volgens Farid, alleen maar belangrijker zal worden. Van de projectmanager zal verwacht worden dat hij overzicht heeft, data slim gebruikt en op elk mediaplatform verbinding kan maken. Hij zal ook 3D-omgevingen en Virtual Reality moeten kunnen benutten om burgers te helpen zich in te leven in waarden die de samenleving nodig heeft.

Nd Webinar Terugzien

Het webinar is hieronder terug te kijken. In de eerste helft zijn Farid en Adri in gesprek over de ontwikkelingen die de samenleving vloeibaarder maken en hoe dit doorwerkt in de inrichting en sturing van projecten. In de tweede helft gaan zij in gesprek met de deelnemers.

Volgende Nd Webinar

Het volgende Nd Webinar in deze serie over de toekomst van het vak projectmanagement is op 20 november met Geert Teisman. We gaan in gesprek over het spanningsveld tussen klassieke (government) en horizontale (governance) sturing waarmee waarmee uitvoerende managers moeten dealen.

Inschrijven kan hier.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Daar doen we het voor

Na de feestelijke decembermaand valt het begin van het nieuwe jaar – zeker met zo’n natte en grijze januarimaand als dit jaar – me behoorlijk tegen. Kijk ik naar buiten dan zie ik regen en modder, kijk ik in de krant dan zie ik deprimerende berichten over oorlog, klimaat, maatschappelijke onrust. Het raakt niet alleen […]

lees meer
  • Nieuws
  • De transitie naar werken vanuit een gebiedsperspectief

Wim Leendertse sloot eind vorig jaar een succesvolle reeks Nd Sociëteiten af. Als laatste in een reeks van vier gaf hij deze editie zijn academische blik op de noodzakelijke en urgente transitie van sectoraal naar gebiedsgericht denken en werken in de infrastructuurplanning. Wim Leendertse is hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling aan de Rijksuniversiteit van Groningen en […]

lees meer
  • In memoriam: Pim Verheijen

Pim is niet meer. Bevlogen mens, onvermoeibaar strijder. Gedreven om alles uit het leven te halen. Onmisbare inspirator voor onze programma’s en groot Bruggenbouwer. We hadden samen nog zulke mooie plannen – het mag niet zo zijn. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor Neerlands diep heeft betekend en wensen zijn familie en vrienden […]

lees meer