Serie van Nd Webinars over vernieuwing van het vak

  • 10 september 2018
  • Janine van Oosten

Neerlands diep wil het laatste half jaar van 2018 en 2019 actief en verfrissend bijdragen aan de ontwikkeling van het vak projectmanagement. Invulling geven aan deze ambitie doen we onder andere door het stimuleren en faciliteren van een zoektocht naar vernieuwende aanpakken van complexe bouw- en infraprojecten. Daarom organiseren we de komende anderhalf jaar, een serie van zes Nd Webinars waarin deze zoektocht centraal staat.

Inmiddels zijn de Nd Webinars niet meer weg te denken in het aanbod van Neerlands diep. Online vanuit huis of werk kan je deelnemen. Een webinar duurt gemiddeld een uur en zijn interactief, deelnemers kunnen via de chat vragen stellen. Deze innovatieve en laagdrempelige manier van kennisverrijking is een mooie manier om de vernieuwende aanpak van het vak verder te ontdekken. De eerste Nd Webinar van deze serie is op 2 oktober en gaat over de ‘vloeibare’ samenleving. Gast is trendwatcher, wereldreiziger en FD-columnist Farid Tabarki van Studio Zeitgeist. Hij gaat in gesprek met de deelnemers over het herkennen en doorgronden van de tijdgeest. Die vaardigheid is onmisbaar geworden omdat vaste structuren verdwijnen en projectorganisaties zichzelf telkens weer moeten heruitvinden. Inschrijven voor het webinar kan via deze link.

Neerlands diep komt graag in contact met projectmanagers die experimenteren met nieuwe vormen van sturen en organiseren. We zijn benieuwd naar je ervaringen en willen deze graag een plek geven in de Nd Webinars. Wil je mee doen? Neem dan contact op met Rudolf Cremer Eindhoven  via rudolf@ivmconsult.nl.

Vernieuwing van het vak

Standaardaanpakken voor complexe bouw- en infraprojecten bestaan niet. In toenemende mate vragen samenwerkingsketens en netwerken om maatwerk en creatieve oplossingen. Welke manier van werken past bij de betreffende opgave, is een zoektocht. Projecten en programma’s zijn in dit licht kraamkamers voor vernieuwing. Werkenderwijs en stap voor stap komen bijvoorbeeld verbeteringen in de aansturing tot stand. Zoektochten resulteren vaak in vernieuwing, maar brengen ook tekortkomingen aan het licht in het systeem, in procedures en protocollen. In deze serie krijgen opdrachtgevers en uitvoerende managers van ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Schiphol en de vier grote gemeenten het podium om hun persoonlijke ervaringen te delen met het verwezenlijken van bouw- en infraopgaven in een complexe, multigovernance-omgeving. Welke vernieuwingen zijn al realiteit, naar welke vernieuwingen wordt actief gezocht en welk vernieuwingen worden gemist? Voor duiding en beschouwing wordt een wetenschapper of een deskundige uit een andere sector uitgenodigd.

Complexiteit is de nieuwe realiteit

Professor Geert Teisman (Erasmus Univeristeit) schetst in een presentatie voor Rijkswaterstaat een beeld van de netwerksamenleving waarin lastige opgaven dwingen tot het kijken over de grenzen van de eigen organisatie. Andere partijen zijn nodig om tot een oplossing te komen en omdat meerdere partijen nodig zijn wordt het vraagstuk nog complexer (wicked problems). De gangbare management-reactie op deze ontwikkeling, één die diep is geworteld in de organisatieprincipes van de vorige eeuw, is die van projectmanagement met behoud van een heldere scope, planning en budget maar met het besef dat andere partijen nodig zijn om tot resultaten te komen. Een modernere management-reactie – een die verwant is met kennis-, proces- en omgevingsmanagement en nog volop in ontwikkeling- is die van programmamanagement. Een derde sturingsprincipe waarvoor de aandacht groeit, is opgavegericht werken. In 2016 schreef bestuurskundige Paul ‘t Hart dat opgavegericht werken en public value management een breuk impliceren met meer dan 100 jaar theorie en praktijk in openbaar bestuur. Maar hoe ziet een effectieve opgavegerichte bestuurlijke aanpak eruit en wat staat de projectmanager in de weg om deze ook daadwerkelijk te gaan hanteren?

Scope en thema’s

De scope van deze serie is de ontwikkeling en de toekomst van het vak projectmanagement. Daar hoort een kanttekening bij want projectmatig werken is niet meer bij alle opgaven vanzelfsprekend het te kiezen sturingsprincipe. Er zijn andere keuzes mogelijk, bijvoorbeeld een programmatische aanpak of een opgavegerichte aanpak.

In de serie zijn in ieder geval de volgende webinars gepland:

De vloeibare samenleving (2 oktober 2018)

Webinar met Farid Tabarki over het herkennen van de tijdgeest. Een must voor managers die publieke waarde willen creeren. Welke (besluitvormende) krachten laten zich gelden in het publieke domein, aan wat voor soort ‘meerwaarde’ is behoefte en wat is het ‘geheel’ waarin de projectmanager outcome moet verwezenlijken?

No one is in charge (20 november 2018)

Webinar met Geert Teisman over het spanningsveld tussen klassieke (government) en horizontale (gouvernance) sturing waarmee waarmee uitvoerende managers moeten dealen. De overheid handelt nog vaak leidend, maar positioneert zich tegelijkertijd als één van de actoren in de bestuursprocessen. In dit spanningsveld staat de projectmanager voor de uitdaging om bij te dragen aan het vertalen van een ‘infravraagstuk’ naar een opgave met o.a oog voor gebiedsgerichte inpassing en publieke waardecreatie. Hoe kan hij met dit spanningsveld omgaan?

Dynamisch organiseren (eerste kwartaal 2019)

Webinar over de opbouw van een tijdelijke organisatie die nodig is om een complexe opgave tot een goed einde te brengen. Die opbouw start onvermijdelijk improviserend en wordt gaandeweg procesmatiger aangepakt. Hoe kan veilig gesteld worden dat er een organisatie wordt opgetuigd die wendbaar is en kan meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving?

Handelen vanuit de bedoeling (derde kwartaal 2019)

Webinar over wat het vraagt om als projectmanager te handelen vanuit de bedoeling. Idealiter eindigt dit handelen op enig moment in een gewenste ‘outcome’ die maatschappelijke meerwaarde heeft. Maar wat is er nodig om zo ver te komen?

Fit voor de toekomst (vierde kwartaal 2019)

Webinar voor de projectmanager die topsport bedrijft: mentaal en fysiek. Wat kunnen hij doen om fit te zijn voor toekomstige uitdagingen? Welke mindset helpt hem om te kunnen verbinden met behoud van ruggengraat. Welke skills heeft hij  nodig om een spil te zijn in het samenspel tussen uiteenlopende partijen? Wat vraagt het van hem om zowel leiderschap te tonen in een bureacratische, professionele als politieke setting?

Aanmelden

Aanmelden voor de losse Nd Webinars kan via de agenda op website van Neerlands diep. De eerste Nd Webinar is op 2 oktober, aanmelden kan hier. Uiteraard sturen we het netwerk voor elke aflevering een uitnodiging.

Terugkijken

In een Nd Webinar kun je op een interactieve manier kennis en inspiratie opdoen, verhalen uit de projectpraktijk horen en meepraten over een actueel thema. Je doet mee met een pc, laptop, tablet of smartphone.

Benieuwd naar eerdere Nd Webinars? Kijk ze hier terug.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • ‘Mentale kussens’ opgeschud tijdens Nd Zomergast 2023

Rotterdam was het decor voor Nd Zomergast 2023. Met de Erasmusbrug op de achtergrond, schudde prof. dr. Ap Dijksterhuis (Hoogleraar, psycholoog en schrijver) de ‘mentale kussens’ van aanwezigen op. Nd Zomergast stond in het teken van Verwondering; het thema dat dit academisch jaar centraal staat. Als kers op de taart sloten de deelnemers de middag […]

lees meer
  • Nd Duurzaamheidschallenge – Maas 2050: Duurzaam bouwen aan veilige Limburgse dijken

Zeven projectteams zijn de Nd Duurzaamheidschallenge aangegaan. In vier inspiratiesessies en twee reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun verduurzamingsambities. We volgen de teams gedurende dit traject in een reeks artikelen en bevragen de verschillende teams over hun opgave, leerdoelen en ervaringen. Strengere veiligheidseisen (de […]

lees meer
  • Spiegelaars gezocht!

Neerlands diep organiseert voor het projectennetwerk Nd Spiegels. Bijeenkomsten waar collega’s reflecteren en feedback geven op een opgave van een project dat deelneemt aan het projectennetwerk. Een kans om jouw kennis en kunde te delen met collega’s en te leren van elkaar. Dit keer organiseren we een Nd Spiegel voor project Zuidasdok Openbaar Vervoer Terminal […]

lees meer