Nd Duurzaamheidschallenge – Maas 2050: Duurzaam bouwen aan veilige Limburgse dijken

  • 17 augustus 2023
  • Sharon Fisser

Zeven projectteams zijn de Nd Duurzaamheidschallenge aangegaan. In vier inspiratiesessies en twee reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun verduurzamingsambities. We volgen de teams gedurende dit traject in een reeks artikelen en bevragen de verschillende teams over hun opgave, leerdoelen en ervaringen.

Strengere veiligheidseisen (de nieuwe normen voor waterveiligheid – 2017) vragen om het versterken van heel veel kilometers dijk. Voor Waterschap Limburg gaat dit om maar liefst 121 kilometer in totaal. Het huidige programma omvat 17 projecten waarmee 54 kilometer dijk wordt aangepakt. Maar daarmee is Waterschap Limburg nog niet klaar. De kilometers die nog versterkt moeten worden zijn verwerkt in een programmering strategie Maas 2050. Een forse taak voor Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg (HWBP WL) die dit met beide handen aangrijpt. Er moeten letterlijk en figuurlijk meters gemaakt worden in de toekomstige projecten die gebiedsgericht én duurzaam aangevlogen worden. We spreken hierover met Joyce Vreede, Programmasecretaris HWBP WL.

“De toekomstige dijkversterkingsprojecten willen we een kader, handvatten en handelingsperspectief voor duurzaamheid meegeven. Het uitrollen van de projecten in Limburg onder een HWBP programmastructuur biedt voordelen voor de toepassing van duurzaamheidseisen. Binnen Waterschap Limburg (WL) is er uiteraard beleid op duurzaamheid. We merken wel dat dit voor projecten nog verder uitgewerkt moet worden, wil het bruikbaar beleid zijn. Ideeën, best practices en vooral veel ervaring hebben we hiervoor nodig.” Maar de hoeveelheid informatie maakt het voor Joyce en haar team lastig om tot de essentie te komen waarmee ze op het juiste abstractieniveau een goede opdracht kunnen formuleren. Een goede opgave om te delen met de andere deelnemers van de Nd Duurzaamheidschallenge dus.

Inhoud inspiratiesessie
Tijdens de derde bijeenkomst hebben de deelnemers kennisgemaakt met de Complexity Navigator, een set aan bouwstenen als hulpmiddel om te navigeren in een complexe opgave. Deze navigator is gebaseerd op de multi-stakeholderbenadering. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor is actieve deelname van belanghebbenden uit het “hele systeem” (alle stakeholders). Hierbij worden vaak onconventionele en creatieve interactietechnieken en dialoogvormen toegepast, met het doel om ‘common ground’ te vinden: datgene waar alle stakeholders achter staan en ondersteunen. Tijdens de live inspiratiesessie op 26 mei zijn de deelnemers nader ingegaan op de werking van de multi-stakeholderdialoog. Hoe zet je zo’n dialoog op? Wat zijn de onderliggende principes? En wat maakt zo’n dialoog anders dan een reguliere vergadering? Dit is niet alleen theoretisch geduid, maar de deelnemers hebben ook een simulatie van een multi-stakeholderdialoog doorlopen aan de hand van de centrale vraag, zoals deze eerder door het backboneteam is geformuleerd.

Joyce: “Het was inspirerend om met de centrale vraag aan de slag te gaan. Het zit namelijk in het verlengde van de vraag die wij als Maas 2050 hebben neergelegd. Hiermee bezig zijn levert dus ook heel concreet iets voor ons team op.”

De multi-stakeholderdialoog is voor sommige teams even wennen. Maar Maas 2050 weet deze techniek meteen toe te passen: “Bij reguliere overleggen begin je meestal al met een probleemstelling en ga je van daaruit werken aan een oplossing. Bij de multi-stakeholderbenadering begin je bij het delen van de belangen en het uitspreken van wensen. De snelheid waarmee je dan de belangen van alle stakeholders op tafel krijgt en daarmee naar oplossingen gaat werken, is een eyeopener geweest voor ons. Het verruimt het oplossend vermogen en het zoekgebied voor oplossingsrichtingen. Heel concreet gaan we deze benadering nu toepassen bij het project Vierwaarden. Dat is het project dat als eerste van de Maas 2050 projecten uitgerold gaat worden. Met de leerervaringen die we daarbij opdoen, gaan we kijken hoe we deze werkwijze uniform gaan inpassen in ons programma HWBP WL.”

Later blikken we terug op de laatste inspiratiesessie van de Nd Duurzaamheidschallenge. In deze sessie zetten de deelnemers een dialoog op met hun eigen stakeholders.

 

Reageer

Ook interessant

  • Nd Duurzaamheidchallenge: vruchtbare grond?

Een interview met deelnemer Arjan Kooij, omgevingsmanager POV DGG Februari startte vol energie met de kick-off van de Nd Duurzaamheidschallenge. Zeven teams gaan het komende half jaar de challenge met hun verduurzamingsopgave aan. In vier inspiratiesessies en twee online reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van […]

lees meer
  • Nd Duurzaamheidschallenge: Alle neuzen dezelfde kant op

Zeven projectteams zijn de Nd Duurzaamheidschallenge aangegaan. In vier inspiratiesessies en twee reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun verduurzamingsambities. We volgen de teams gedurende dit traject in een reeks artikelen en bevragen de verschillende teams over hun opgave, leerdoelen en ervaringen. De teams zijn […]

lees meer
  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer