“We durven elkaar eerlijke feedback te geven”

  • 25 april 2016
  • Jenny Kamstra

Leren stopt niet bij het behalen van een certificaat, beseften Frank Fieman en zes collega-projectmanagers begin 2014. Het intervisiegroepje dat ze voor afronding van het derde Brugprogramma oprichtten, komt nog steeds bij elkaar. Fieman, bij Rijkswaterstaat werkzaam als planstudiemanager voor de A27 Houten-Hooipolder, geeft ook op andere manieren een leven lang leren vorm.

De intervisiegroep. Vlnr: Liane Meijeringh, Hans Leermakers, Liesbeth Kooy-Jansen, Frank Fieman en Rob Henneveld. Foto door Wiep van Apeldoorn.

De intervisiegroep. Vlnr: Liane Meijeringh, Hans Leermakers, Liesbeth Kooy-Jansen, Frank Fieman en Rob Henneveld. Foto door Wiep van Apeldoorn.

Hoe is jullie intervisiegroep ontstaan?

“Tijdens het Brugprogramma, als je iedere paar maanden twee dagen bij elkaar bent, ging de intervisie eigenlijk vanzelf. ‘Hoe verder?’, vroegen we ons af toen het einde van het programma naderde. We wilden ons graag aan elkaar blijven spiegelen. Er zijn toen spontaan drie groepjes ontstaan van mensen die elkaar makkelijk konden vinden. Hoe het met de andere twee groepjes is afgelopen, weet ik eigenlijk niet. Maar wij komen nog zeker vier keer per jaar bij elkaar om met elkaar te sparren. Daarbij is steeds één groepslid gastheer.”

Wie zijn ’wij’?

“Oorspronkelijk drie mensen van Rijkswaterstaat, één medewerker van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en drie mensen van het Rijksvastgoedbedrijf. Eén medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf is afgevallen, de rest is er nog steeds bij. Wel werkt de projectmanager van DLG inmiddels bij de provincie Noord-Brabant en iemand van Rijkswaterstaat is bij een adviesbureau gaan werken. Dit zorgt voor frisse invalshoeken binnen onze groep.”

Waar hebben jullie het dan over?

“Dat verschilt enorm. We mailen elkaar steeds wat we de volgende keer willen bespreken. We hebben het afgelopen bijeenkomst bijvoorbeeld gehad over hoe het nu is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Daar kon Rob Henneveld, degene die van Rijkswaterstaat is overgestapt naar een adviesbureau, mooi over vertellen. Een andere keer gaat het over het omgaan met reorganisaties. Wat betekent het als mensen in je team of jijzelf hiermee te maken krijgen? Hoe houd je dan je motivatie overeind? Op de leerdoelen die we hebben geformuleerd aan het eind van het Brugprogramma, zijn we laatst nog teruggekomen. Hoe kunnen we het werken hieraan combineren met de PE-punten (Permanente Educatie punten, red.) die we moeten halen om het certificaat van het Brugprogramma te behouden?”

Wat zijn jouw persoonlijke leerdoelen?

“Een belangrijk doel is om de verbinding tussen de verschillende fases van een project te verbeteren. Planstudie, realisatie, beheer en onderhoud: de overgang van de ene naar de andere fase verloopt niet altijd soepel, weet ik uit ervaring. Ik probeer als projectmanager voor de verkenning en planstudie nu al na te denken hoe het project straks gemaakt en onderhouden kan worden. Dat klinkt logisch, maar gebeurt meestal niet. Verder betrek ik mensen die straks de realisatie gaan doen nu al zoveel mogelijk bij het project.”

Hoe komt het dat jullie intervisiegroep bij elkaar blijft komen?

“Het klikt gewoon tussen ons, al is dat natuurlijk niet het hele verhaal. Het is erg fijn om te sparren met mensen die je in je dagelijkse werk niet ziet, maar wel voldoende met je gemeen hebben om het waardevol te maken. We zijn allemaal projectmanagers en coördinatoren bij vergelijkbare projecten. We zijn bovendien twee jaar intensief met elkaar opgetrokken binnen het Brugprogramma. Daardoor is het vertrouwen er om persoonlijke dingen met elkaar te delen. We durven elkaar kritische vragen te stellen en eerlijke feedback te geven. Het geeft ook een gezamenlijk referentiekader. ‘Hier hebben we het in die en die module ook nog over gehad’, hoor je regelmatig. Natuurlijk hebben we allemaal een volle agenda en matchen project- en intervisieafspraken niet altijd. Maar we hebben ooit afgesproken om een intervisiegroepje te vormen en vinden onze ontmoetingen leuk. Daarom blijven we er tijd voor vrijmaken.”

Wat haal jij uit deze bijeenkomsten?

“Vaak heel praktische dingen. Hoe kun je omgaan met de enorme hoeveelheid mail die je krijgt als spil van een project? Wat doe je als je project met negatieve publiciteit te maken krijgt? Het zet me aan het denken en geeft me nieuwe perspectieven door hier met elkaar over te praten. ‘Ja, zo kun je het ook aanpakken’, denk ik vaak. Onze gesprekken zorgen bovendien voor relativering: niet alleen ik heb met ‘gedoe’ te maken, anderen ook. Ik heb het er tijdens de laatste bijeenkomst van het intervisiegroepje trouwens nog met de anderen over gehad waarom we bij elkaar komen en wat we eruit halen. Het bleek dat iedereen er vergelijkbaar in stond. ‘Een kijkje in de keuken van de ander helpt tegen bedrijfsblindheid’, vond projectmanager Liane Meijeringh van het Rijksvastgoedbedrijf. ‘Je haalt er uit wat je er zelf in stopt’, vulde haar collega Liesbeth Kooy-Jansen terecht aan.”

Neerlands diep is ook een netwerk. Gebruik je dat netwerk wel eens?

“Zeker. Zo heb ik communicatiemanager Manon Raats, die voor Neerlands diep en de Noord/Zuidlijn werkt, uitgenodigd bij mijn project. Zij vertelde hoe ze de communicatie met de omgeving bij de Noord/Zuidlijn hebben aangepakt. Hoe zet je je project neer, hoe betrek je mensen, hoe ga je om met weerstanden: met die ervaringen kunnen wij als project ons voordeel doen. Zelf heb ik kennis gedeeld door mee te werken aan de aftrap van het achtste Brugprogramma. Daar konden collega projectmanagers mij en andere alumni ondervragen over onze ervaringen. Ook ontstaat er een netwerk doordat steeds meer vakcollega’s die de leerprogramma’s van Neerlands diep hebben gevolgd, elkaar treffen op bijeenkomsten van Neerlands diep en daar buiten. Door elkaar te treffen creëer je onderlinge verbondenheid en een gemeenschappelijke taal, waardoor we, ook al zijn we van andere organisaties, betere gesprekken met elkaar voeren en elkaar helpen met vraagstukken.

Bezoek je de netwerkbijeenkomsten van Neerlands diep?

“Bij de laatste Zomerborrel was ik aanwezig. Anje-Marijcke van Boxtel vertelde daar een interessant verhaal over het coachen van deelnemers aan de Volvo Ocean Race. Ik zou vaker Café Colleges willen bezoeken, maar die zijn altijd op hetzelfde tijdstip als onze vaste projectvergadering. Ik kijk wel af en toe op de site van Neerlands diep. De verhalen van collega’s daar zijn interessant. Ik vind het alleen jammer dat ik als alumnus niet meer terecht kan op het besloten portaal voor deelnemers aan de leerprogramma’s. Ik zou nog wel eens willen grasduinen in verslagen, vertrouwelijk een vraag willen voorleggen aan collega’s, willen kijken wie ik kan uitnodigen om meer te vertellen over een interessant onderwerp. Zo’n online community zou echt meerwaarde hebben voor mij.”

Wil je nog eens een leerprogramma volgen van Neerlands diep?

“Ik heb bij de certificaatuitreiking van het Brugprogramma al aangegeven dat ik het Kernprogramma graag wil volgen. De regel is dat deelnemers aan het Brugprogramma eerst twee jaar in de praktijk moeten brengen wat ze hebben geleerd. Die twee jaar van toepassen en reflecteren zijn nu voorbij. Rijkswaterstaat Zuid Nederland ziet het zitten dat ik het Kernprogramma ga volgen. Dus ik denk dat het er wel van komt. Ik verwacht dat het Kernprogramma nog een stapje extra, verder en dieper zal zijn dan het Brugprogramma. Dat wil ik graag ervaren.”

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer