Certificaatuitreiking Nd Brug 11: ‘Verlegt je grenzen en verrijkt je vakmanschap’

  • 16 april 2018
  • Thea van Setten

Op 29 maart was het zover. In het indrukwekkende Paushuize te Utrecht werden de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van het 11Nd Brug programma. Het was een feestelijke bijeenkomst, waar de deelnemers konden terugblikken op een energiek en grensverleggend leerprogramma van Neerlands diep. Verbinding, vertrouwen, samenwerking en loslaten zijn de kernbegrippen van deze 11e editie van Nd Brug.

“Het is eigenlijk een soort grensverleggend ontdekken, waarbij je veel meer keuzes en mogelijkheden hebt, dan je in eerste instantie denkt.” Cors Bergmans – ProRail

Het was een drukte van belang op 29 maart in het uit 1517 stammende Paushuize, ooit gebouwd voor de enige Nederlandse paus: Adriaan Floriszoon Boeyens ofwel Paus Adrianus VI. Ook hij verlegde constant zijn grenzen en werkte aan het verbeteren van zijn vakmanschap. Dat was voor veel deelnemers aan Nd Brug de belangrijkste reden om deel te nemen aan dit anderhalf jaar durende trainingsprogramma. Zo ook voor Cors Bergmans, projectmanager bij ProRail. ”Voor mij was het vooral belangrijk om mezelf met vakbroeders te vergelijken. Dit programma daagt je uit om je grenzen op te zoeken en om anders naar bepaalde situaties te gaan kijken. Het is eigenlijk een soort grensverleggend ontdekken, waarbij je veel meer keuzes en mogelijkheden hebt, dan je in eerste instantie denkt. Je wordt buiten je eigen comfortzone geplaatst en kunt jezelf op een andere manier ontdekken. Dat heeft mij veel gebracht. Ik neem nu bijvoorbeeld meer afstand voor ik met overtuiging in een nieuw project stap. Ik heb het gevoel dat ik vanuit een breder perspectief naar mijn vakgebied kan kijken.”

Cors Bergmans. Foto: Jorrit ’t Hoen

Verbinden en vertrouwen

In het begeleidend improvisatieprogramma, verzorgd door André Besseling, werd nog eens ingegaan op de do’s en don’t s van projectmanagers. In een voorstelling over het Utrechtse hoofdpijndossier de Uithoflijn (Tramverbinding tussen Utrecht centrum en de Uithof) gaf hij op een ludieke manier aan, wat je vooral wel en niet moet doen als projectmanager. Vooral samenwerken, verbinden, vertrouwen hebben in elkaar, motiveren en constant met elkaar in overleg blijven. En niet als een kip zonder kop de verkeerde kant op rennen, geagiteerd raken, alles zelf op willen pakken en invloed willen uitoefenen op zaken waar je geen invloed op hebt. Via een simpele oefening liet hij zien dat degene die weerstand oproept, altijd tegendruk krijgt. De kunst is om dingen los te laten en mee te bewegen. Daarin zijn volgens de deelnemers van het  brugprogramma veel stappen in de goede richting gezet.

André Besseling in gesprek met deelnemers. Foto: Jorrit ’t Hoen

Hoog niveau

“Neerlands diep biedt een belangrijk netwerk biedt voor vakgenoten in de publieke bouw- en infrastructuur sector”,  benadrukt Alex Vermeulen, directeur Neerlands diep. Hij is blij dat hij vandaag 16 nieuwe deelnemers tot dit netwerk kan begroeten. “Nederland staat op een hoog niveau als het gaat om de uitvoering van bouw- en infrastructuur projecten. Zeker ook als je kijkt vanuit internationaal perspectief. Mooie voorbeelden zijn het nieuwe stationsgebied in Utrecht, de uitbreiding van Schiphol en niet te vergeten de prachtige renovatie van het Rijksmuseum. Maar het is zaak dat kwalitatief hoge niveau te behouden. Daar willen wij als Neerlands diep graag een steentje aan bijdragen. Het vak van projectmanager is constant in ontwikkeling. Nieuwe manieren van dataverwerking, nieuwe visies op bouwen en omgevingsmanagement. Neerlands diep kan een belangrijke rol spelen om het vakmanschap verder te verbeteren. Kijk naar de huidige 16 nieuwe deelnemers aan ons netwerk. Zij zijn de beloften voor de toekomst.”

Alle deelnemers van Nd Brug 11 die hun certificaat hebben ontvangen. Foto: Jorrit ’t Hoen

Klippen omzeilen

Als er iets is dat Leanne Reijnen, projectmanager gebiedsontwikkeling Amstel III, geleerd heeft tijdens Nd brug, dan is het wel hoe je door de klippen te omzeilen toch het eindpunt kunt bereiken. Zij nam met een onderbreking door zwangerschap twee keer deel aan dit brugprogramma. “Het grappige is dat ik in mijn thuissituatie dingen tegenkom – bijvoorbeeld het loslaten van zaken –  die ik ook in mijn werk ervaar en dat ik die op dezelfde manier kan oplossen en ook anders om. Dat heeft het brugprogramma helder gemaakt. Ik ben veel relaxter geworden en laat me minder snel van de wijs brengen. Je hoeft niet altijd het eindpunt van een project in zicht te hebben. Maar je moet er juist vertrouwen in hebben dat je eruit komt. Niet alleen vertrouwen in jezelf, maar ook in anderen. Het heeft me eveneens geleerd dat je de mensen uit je team in hun kracht moet zetten. Zo kun je veel efficiënter bezig zijn.” Hoe ik dat nu toepas in mijn werk? ”We moeten bij de gebiedsontwikkeling van Amstel III van een mono kantorengebied naar een gemengde stadswijk in samenwerking met de huidige eigenaren. Bij het organiseren van dat proces heb ik veel gehad aan de trainingen in het programma. Bijvoorbeeld bij het samenwerken met verschillende partijen en het vertrouwen krijgen in andere mensen. Het samen naar iets toewerken, waarvan je het eindbeeld nog niet kent, dat is voor mij de grootste meerwaarde van Nd Brug.”

Leanne Reijnen. Foto: Jorrit ’t Hoen

Samenwerking in “De Knoop”

Een bijzondere vorm van samenwerking was er ook bij de realisatie van Rijkskantoor De Knoop, in het stationsgebied van Utrecht. Een herontwikkeling van kazerne De Knoop tot een modern Rijkskantoor met (gast)werkplekken en vergadercentra voor rijksambtenaren via een PPS-constructie. Peter Eitjes, projectmanager van het Rijksvastgoedbedrijf en Debbie van Noort van projectmanager bij Structon, lieten in een presentatie zien hoe deze bijzondere samenwerking heeft geresulteerd in een compact en efficiënt gebouw, dat een forse besparing oplevert op de kosten van Rijkshuisvesting. In de PPS-constructie bij de ontwikkeling van De Knoop was er een duidelijke focus op duurzaam partnerschap en gastheerschap. Door in het begin van het proces veel aandacht te besteden aan zaken als raakvlakmanagement, conflictmanagement en constant met elkaar in gesprek te blijven, is veel efficiencywinst geboekt. Eenvoudige maatregelen als bij voorbeeld speeddaten om de mens achter de functie te ontdekken, informeel overleggen, samen in de bouwkeet, het delen van risicodossiers en kijkjes nemen in elkaars keuken vergroten het wederzijds begrip tussen de partijen. De enorme inzet in het begin van het proces om de samenwerking tussen de partijen te bevorderen, heeft het project geen windeieren gelegd. Het heeft een kwalitatief goed en mooi gebouw opgeleverd dat binnen de tijd en het budget is gerealiseerd.

Peter Eitjes, Projectmanager Rijkskantoor De Knoop. Foto: Jorrit ’t Hoen

Onorthodoxe methoden

Om bouwkundig- en civieltechnische ingenieurs uit hun comfortzone te trekken moet je van goede huize komen. Het feit dat de deelnemers met elkaar twee dagen in een totaal andere omgeving verkeren droeg daar zeker aan bij volgens Brugdeelnemer Anjali Banati. “Je krijgt veel meer tijd om te reflecteren. Als je een cursus van een dag of een middag hebt, dan zit je al heel snel weer in de waan van de dag. Wat ik ook heel leuk vond waren de interacties met de groep. Veel dingen zijn herkenbaar ook al werken de overige deelnemers in verschillende organisaties aan totaal andere projecten. Juist dat maakt het heel waardevol. Wat ik er persoonlijk van geleerd heb? Ik had altijd de neiging om te veel hooi op mijn vork te nemen en me overal verantwoordelijk voor te voelen. Dat heb ik nu los kunnen laten. Je kunt geen invloed uitoefenen op dingen die je niet kunt beïnvloeden.” Ook de methoden die gehanteerd werden tijdens het brugprogramma zorgen ervoor dat de deelnemers uit hun comfortzone werden getrokken. “De paardenspiegel vond ik heel leerzaam en ook de Aikido oefeningen voor de balans spraken mij erg aan”, vertelt Banati. “Het heeft me geleerd om mezelf meer te profileren. Ik ben me er meer bewust van geworden wanneer ik wel en niet naar buiten moet treden.” Banati heeft met een aantal andere deelnemers een spinoff van NDdBrug opgericht. “We hebben een intervisiegroep gevormd, die elke zes weken bij elkaar komt om nog dieper en persoonlijker op bepaalde kwesties in te gaan. Dat blijven we ook na het programma doen. Op die manier kunnen we ons vakmanschap blijven verbeteren.”

Anjali Banati. Foto: Jorrit ’t Hoen

Meer weten?

Meer weten over Nd Brug? Bekijk hier onze website voor meer informatie. Eerder publiceerde wij al de filmreeks ‘Kijken in de Spiegel’ over de ervaringen van deelnemers aan Nd Brug. Deze zijn hier te bekijken: Deel 1, deel 2 en deel 3.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Kijken in de Spiegel Deel 1 over de Leervraag van deelnemers aan Nd Brug

Hoe zie ik de man met de zaag eerder aankomen? Kan ik beter leren loslaten en delegeren? Hoe organiseer ik de benodigde rugdekking van het management? En is het mogelijk om mens- en resultaatgericht werken in één persoon te verenigen? Zomaar een greep uit de dilemma’s waarmee vier projectmanagers van drie organisaties Nd Brug instappen. In deel 1 van korte film Kijken in de Spiegel staat hun leervraag centraal.

lees meer
  • Nieuws
  • Deel 2 Kijken in de Spiegel over ervaringen binnen Nd Brug

Wat is de succesformule van Nd Brug? Kunnen een paard en een kudde schapen je helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf? En hoe ga je om met de discrepantie tussen je ideaalbeeld en je perceptie van de werkelijkheid? Over deze en andere onderwerpen vertellen vier projectmanagers van drie organisaties in deel 2 van de korte film ‘Kijken in de Spiegel’. In dit deel staan hun (leer)ervaringen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

lees meer
  • Nieuws
  • Deel 3 Kijken in de Spiegel: ontdekt

Wanneer zeg je iets wel en wanneer juist niet? Wat betekent deelname aan Nd Brug voor je huwelijk? Wie is de kolonel? En is lui zijn wel zo slecht? Vier projectmanagers van drie organisaties vertellen erover in het derde en laatste deel van korte film Kijken in de Spiegel. Dit keer staan hun ontdekkingen tijdens het volgen van Nd Brug centraal.

lees meer