‘Participatie is serious business’

  • 17 september 2020
  • Noel Houben

Het project Oostvaardersoevers beleeft eind juni een dubbele primeur: het is onderwerp van de eerste Nd Participatie Spiegel én van de eerste online Nd Spiegel van Neerlands diep. In drie korte sessies halen het omgevingsteam van het project en collega spiegelaars van andere projecten en organisaties veel nuttige adviezen en verbeterpunten op.

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere, maar kwetsbare natuurgebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor veel vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. Dit komt omdat ze van elkaar gescheiden zijn door de Oostvaardersdijk. Binnen het project Oostvaardersoevers willen Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland samen met de gemeente Almere, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap hier iets aan doen. Bedoeling is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Zo ontstaat een vitaal en gevarieerd merengebied, dat klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie kan opvangen. Uiteindelijk moet met innovatieve waterbouw een aantrekkelijker, beleefbaarder en veilig merengebied ontstaan.

schets van uitdaging en ambitie project Oostvaardersoever (bron: markermeerijmeer.nl)

Friskijkers

Het project Oostvaardersoevers is een pilot. Het wil in de aanpak van de participatie al zoveel mogelijk voorsorteren op de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt. Wat doen we goed op het gebied van de participatie, en vooral: wat kan nog beter? Op deze vragen wilde het omgevingsteam van het project antwoord krijgen in de Nd Participatie Spiegel. Zeker omdat Oostvaardersoevers zich in de verkenningsfase bevindt, is er nog veel ruimte om verbeteringen mee te nemen in het vervolg van het project. In drie kernachtige online sessies wisselen het team en collega’s van andere projecten met elkaar van gedachten. Het levert aanbevelingen op waarmee het project Oostvaardersoevers en andere projecten uit het netwerk van Neerlands diep hun voordeel kunnen doen. Zo kun je soms met weinig geld veel draagvlak in de omgeving realiseren. Voor omwonenden van een spoorproject kunnen bijvoorbeeld geluidsschermen die op een natuurlijke wijze opgaan in de omgeving het verschil maken. ‘Friskijkers’ (denk aan studenten) kunnen creatieve ideeën aandragen voor de participatie. En van de stedenbouwkundige aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf valt veel te leren voor gebiedsgerichte projecten.

Projectmanager Petra van Konijnenburg van Oostvaardersoevers toont zich aan het slot van de Nd Participatie Spiegel tevreden met de opbrengst. “Ik heb de nodige punten gehoord waarmee wij nu verder kunnen. Bijvoorbeeld het vertalen van omgevingswensen in beoordelingscriteria die mede bepalen wat straks het voorkeursalternatief wordt. Het is in de sessies ook nog eens benadrukt dat participatie serious business is. Je moet het gedegen organiseren, het komt niet vanzelf goed. Dit nemen wij zeker ter harte. Dankjewel voor jullie inbreng en kritische blik.”

Team effort

Ook omgevingsmanager Eric Westerhuis van ProRail kijkt terug op een geslaagde Nd Spiegel. Hij was een van de collega spiegelaars die de participatie bij Oostvaardersoevers onder de loep nam. “Het waren drie compacte bijeenkomsten, die ook voor de spiegelaars een cadeautje waren. Je kijkt door de spiegelgesprekken toch weer met een frisse blik naar je eigen project. Misschien een open deur, maar ook in deze Nd Spiegel weer bevestigd: participatie werkt alleen als het een team effort is van het complete IPM-team. Alleen samen kun je serieuze invulling geven aan ideeën en suggesties die uit de participatie komen. Dat neem ik mee in mijn dagelijkse werk.”

Het online karakter van de Nd Spiegel pakte goed uit, vindt Westerhuis. “Het scheelt veel reistijd en zorgt ervoor dat alles op korte termijn kan worden georganiseerd en afgerond. Ik vind overigens dat er bij Oostvaardersoevers een heel competent team zit. Ze hebben in een vroege fase van het project al veel contacten gelegd en veel inbreng opgehaald uit de omgeving. Het is nu zaak om de puntjes op de i te zetten in de participatiestrategie.”

Hier kun je lezen welke adviezen en verbeterpunten kwamen uit de Nd Spiegel van het project Oostvaardersoevers. Bekijk tevens het bijbehorende spiegelwiel. Wil jouw project ook eens in de Nd Participatie Spiegel kijken, om de participatie op een (nog) hoger niveau te krijgen? Neem dan contact op met programmamanagers Janine van Oosten, Guus Pieters of Ruud Stevers van Neerlands diep. 

 

Reageer

Ook interessant

  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer
  • Een digitale revolutie

Een digitale revolutie. We zitten er middenin. Ook in de publieke bouw- en infraprojecten. Ervan weglopen? Dat kan. Toekijken en aanschouwen? Kan ook nog. Maar voor hoe lang nog? Het nu beetpakken, omarmen en uitdragen van technologische ontwikkelingen, is de optie waar de deelnemers van Nd Digitaal Leiderschap voor kozen. Want, het meebewegen in een […]

lees meer
  • Anders samenwerken met je stakeholders in de Nd Opgave-impuls

In de Nd Opgave-impuls staat het werken aan een complexe opgave samen met het stakeholderveld centraal. Het programma helpt teams het veld in kaart te brengen, stakeholders uit te nodigen en collectief eigenaarschap te creëren rond een opgave. Vijf teams rondden het programma – tot dan nog de Nd Transitiechallenge – begin van dit jaar […]

lees meer