Team

Jaap Verkade

 “Het realiseren van projecten is mensenwerk”

Wat ik doe

Ik kijk samen met een projectteam naar de manier waarop een project omgaat met partners en stakeholders. Cultuur aspecten spelen daarbij een cruciale rol. Denk aan de aannemers- of bestuurscultuur. Als je weet waar de projectcultuur botst met de cultuur van je partner, kun je daarop sturen. In samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam deden we onderzoek naar culturele (samenwerkings)praktijken. Dat heeft de publicatie ‘Het managen van culturele raakvlakken in complexe projecten’ opgeleverd, als aanvulling op de eerder gemaakte publicatie ‘Omgaan met cultuur in megaprojecten’. Ook ben ik samen met een aantal projectmanagers op zoek naar andere manieren van omgaan met de markt dan normaliter gebeurd. De factor mens is daarbij het centrale thema.

Achtergrond

Ik heb de studie HTS Weg- en Waterbouwkunde afgerond en ben ruimtelijk econoom. Tot 1998 maakte ik carrière binnen Rijkswaterstaat, waar ik op het laatst leiding gaf aan dienstbrede organisatie-ontwikkelingstrajecten. Als organisatieadviseur ontwierp en begeleidde ik tal van ontwikkelingstrajecten voor verschillende organisaties. Bij Neerlands diep organiseer ik de Kring van projectmanagers, het programma Intern Opdrachtgeverschap, de Opdrachtgevers Spiegel en de Spiegel.

Culturele bril

Ik ben geboeid door de ontwikkeling van mensen. De mens die de ontwikkeling bij zichzelf en in zijn organisatie tot stand moet brengen staat voor mij centraal. Door te kijken naar cultuuraspecten zorg ik ervoor dat de projectmanagementteams door een culturele bril kijken hoe een goede samenwerking met Neerlands diep te realiseren is. Ook een goed begrip van drijfveren en het gedrag van mensen is nodig om goede projectresultaten te boeken.

Jaap werkt gemiddeld 1 dag per week voor Neerlands diep. Geen vaste dagen, maar flexibel, passend bij de netwerkorganisatie die Neerlands diep is.