Het managen van culturele raakvlakken

31-05-2012
Jenny Kamstra

Hoe technisch het er ook aan toe kan gaan: grote complexe infrastructurele projecten blijven mensenwerk. Cultuur is even belangrijk als dat het ongrijpbaar lijkt. Samen met professor Alfons van Marrewijk zoekt Neerlands diep antwoord op de vraag: hoe werken culturele mechanismen in megaprojecten en wat kun je ermee als projectmanager? Het resultaat is de publicatie ‘Het managen van culturele raakvlakken in complexe projecten’.

Culturele raakvlakken

Succesbepaler

Projectmanagers die begrijpen hoe cultuur een project kan maken of breken, krijgen meer grip op hun project. Cultuur bepaalt de manier waarop samenwerking verloopt, en daarmee voor een zeer belangrijk deel het succes van projecten.

Op zoek naar antwoorden

Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam – in de persoon van professor Alfons van Marrewijk – zoekt Neerlands diep naar antwoorden op de vraag: hoe werken culturele mechanismen in megaprojecten en wat kun je ermee als projectmanager? Expertmeetings tussen wetenschap en projectmanagement hebben inmiddels interessante bevindingen opgeleverd. De ervaringen uit de praktijk van Neerlands diep­-projecten en de wetenschappelijke inzichten zijn beschreven in dit boekje.

Auteurs

Alfons van Marrewijk is bijzonder hoogleraar bedrijfs­antropologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Jaap Verkade is programmamanager Cultuur bij Neerlands diep.