Open Academy

Nd publicaties

 • Artikel
 • Nd Publicatie: Kracht van een driehoek – Freek Wermer

Freek Wermer, de specialist projectmanagement bij Rijkswaterstaat stond in 2006 aan de wieg van IPM. En hoewel hij niet de ‘moeder’ is, ontwikkelde hij zich in de loop der jaren wel tot hoeder van de werkwijze. Het maakt dat Wermer de aangewezen persoon is om een boek te schrijven over IPM en de praktijkervaringen hiermee. […]

 • Artikel
 • Asset op orde

De vraag naar het boek ‘Asset op orde’ werd steeds groter. Frans Hendrikx besloot het boekje te delen via de Neerlands-diep website. Zo zorgt het project Maaswerken voor een impuls voor het samenspel rond Oplevering en Overdracht.

 • Artikel
 • Een dikke 8 voor de Hanzelijn

De film ‘Een dikke 8 voor de Hanzelijn’ is gemaakt op initiatief van Neerlands diep. In de film gaan projectmanager Jaap Balkenende, fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob, burgemeester van Dronten Aat de Jonge en directeur spoorinfrastructuur bij ProRail Menno van der Ploeg met elkaar in gesprek. Doel is te achterhalen waardoor de Hanzelijn als […]

 • Artikel
 • King-boekje: Acceptatie en overdracht

Projecten zijn eindig, maar het resultaat kan oneindig zijn. Ga maar na: een weg, een spoorlijn, een waterkering of een vervoersysteem kan mensenlevens lang meegaan. Eenmaal klaar begint het eigenlijk pas. Ervaring leert dat het verstandig is tijdig te beginnen met acceptatie en overdracht van grote infrastructurele projecten.

 • Artikel
 • King-boekje: Project Instrumenten

Hoe komt het toch dat grote infrastructurele projecten mooie instrumenten ontwikkelen om hun werk goed te doen, maar dat die instrumenten niet in nieuwe projecten worden gebruikt? Neerlands diep ging samen met de TU Delft op zoek naar het antwoord. Kennis vastleggen Martijn de Gans, student aan de masteropleiding Management of Technology van de TU […]

 • Artikel
 • King-boekje: Thea en het mysterie van de mijlpalensturing

In deze graphic novel komt Thea terecht bij een project waar een grote financiële crisis dreigt te ontstaan. De manager projectbeheersing roept haar hulp in. Samen gaan ze onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Al snel wordt duidelijk dat de sterke afhankelijkheid tussen de verschillende contracten onvoldoende is geborgd en dus moet worden georganiseerd. […]

 • Artikel
 • King-boekje: Conditionering, van planvorming tot evaluatie

‘Conditionering omvat alle activiteiten die nodig zijn om een tracé juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase.’ Deze omschrijving duidt kernachtig het belang van conditionering aan. Je zou ook kunnen stellen dat een goed begin of een goede voorbereiding het halve werk is. Waarbij conditionering overigens niet alleen bij de start van […]

 • Artikel
 • King-boekje: Thea in het land van sturing en verantwoording

In dit eerste avontuur neemt Thea de lezer mee naar een project, waarin zij al gauw ontdekt dat de onderlinge communicatie tussen opdrachtgever, projectdirecteur en projectteam niet vlekkeloos verloopt. Zij gaat op onderzoek uit om te achterhalen waardoor dit komt. In haar zoektocht wordt steeds duidelijker dat de menselijke factor een cruciaal onderdeel is van […]

 • Artikel
 • King-boekje: De methode van Neerlands diep

De ultieme manier om kennis te delen is met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. Neerlands diep wil kennis uit de hoofden van mensen halen, veredelen en doorgeven aan toekomstige projecten, opdat die er hun voordeel mee kunnen doen. In deze publicatie maakt u kennis met onze methode. U krijgt een beeld van onze ervaringen, […]

 • Artikel
 • King-boekje: Projectcommunicatie

Communicatie is een relatief jong vak. Rijkswaterstaat bestond al tweehonderd jaar en realiseerde talloze bruggen en waterwerken voordat de minister-president zich wekelijks aan de pers toonde. In 1934 werd een Regeringsvoorlichtingsdienst opgericht. Het zou echter nog vijftig jaar duren voor communicatie als een instrument van beleid wordt gezien. Ontwikkelen In 2001 werd gepleit voor het […]

 • Artikel
 • King-boekje: Het vak omgevingsmanagement

Nog niet eens zo heel lang geleden had nog nooit iemand van de term omgevingsmanagement gehoord. Maar vandaag de dag is het betrekken van de omgeving bij de totstandkoming en realisering van projecten niet meer weg te denken. De omgeving in de breedste zin van het woord heeft een belangrijke stem in het geheel. Omgevingsmanagement […]

 • Artikel
 • King-boekje: Projectbeheersing in megaprojecten

‘Projectbeheersing in megaprojecten’ is een op praktische bevindingen gebaseerd richtsnoer. Een helder opgeschreven verhaal dat bruikbaar is voor iedereen die niet opnieuw het wiel wil uitvinden. Het schetst een beeld van integrale projectbeheersing in megaprojecten. De werkwijze, de vormgeving, het instrumentarium en, zeker niet onbelangrijk, hoe je alles zo op de rij zet zodat het […]

 • Artikel
 • King-boekje: Goed contracteren als basis voor succes

Design & Construct (D&C) contracten worden vaak toegepast bij het aanbesteden van infraprojecten. Maar we zijn er nog niet: de sector is weliswaar volop in transitie, maar werkwijzen die al vele tientallen jaren zijn ingesleten, wijzigen niet van de ene op de andere dag. Kennis delen Daar is nu eenmaal niet alleen veel tijd voor […]

 • Artikel
 • King-boekje: Stakeholderstrategie bij vitale infraschakels

Tunnels, bruggen, ecoducten. Het zijn de vitale schakels in grote infraprojecten. Pronkstukken bij succesprojecten, maar onherroepelijk doelwit wanneer er discussie ontstaat binnen een project. Daarnaast is het bouwen van tunnels en met name de Tunnel Technische Installaties de laatste jaren veel ingewikkelder geworden. In 2007 en 2008 liep een aantal van die discussies hoog op. […]

 • Artikel
 • King-boekje: Het managen van culturele raakvlakken

Hoe technisch het er ook aan toe kan gaan: grote complexe infrastructurele projecten blijven mensenwerk. Cultuur is even belangrijk als dat het ongrijpbaar lijkt. Samen met professor Alfons van Marrewijk zoekt Neerlands diep antwoord op de vraag: hoe werken culturele mechanismen in megaprojecten en wat kun je ermee als projectmanager? Het resultaat is de publicatie […]

 • Artikel
 • King-boekje: HSL-Zuid, lessen geleerd

De aanleg van de HSL was voor alle betrokkenen onalledaags. Het project was bijzonder door de nieuwe omgang met de markt in contractvormen en in de voorgenomen exploitatie, het gebruik van nieuwe technieken en (veiligheids-)systemen, en een unieke tunnel qua lengte en ligging. Zichtbaarheid In zo’n bijzonder project wordt veel geleerd. Veel van de lessen […]

 • Artikel
 • King-boekje: Innovatie, rem of drijfveer?

Er zijn veel verschillende aanleidingen tot innovatie. En er zijn net zoveel manieren om met innovaties om te gaan. Innovaties zijn niet simpelweg een last voor projectmanagers omdat ze een efficiënte projectuitvoering in de weg staan. Innovaties zijn soms juist de motor voor een proactieve projectuitvoering. Ook voor grote infraprojecten. Zoektocht De vele mogelijke interpretaties […]

 • Artikel
 • King-boekje: Naar evidence based communicatie

De betekenis van een goed en doordacht communicatiebeleid bij grote infrastructurele projecten wordt soms onderschat. Dat is verontrustend, want een serieuze informatie-uitwisseling met alle betrokken partijen kan een waardevolle bijdrage leveren aan een vlotte verwezenlijking van grote bouwplannen. Zo kan worden voorkomen dat eventuele gevoelens van weerstand niet alleen de kop opsteken, maar zelfs zúlke […]

 • Artikel
 • King-boekje: Omgaan met cultuur in megaprojecten

Projectmanagers in de grote infrastructuurprojecten zijn deskundig, door de wol geverfd en vooral in staat zakelijk leiding te geven en gehaaid te onderhandelen. En dus zou alles goed moeten gaan. Maar er blijkt meer tussen hemel en aarde te spelen. Ook is het in toenemende mate mogelijk ‘zachte’ zaken te benoemen, situaties te analyseren op […]

 • Artikel
 • King-boekje: De ideale uitvoeringsopdracht

In opdracht van Neerlands diep voorganger King heeft professor Joop Koppenjan, samen met collega-onderzoekers van de TU Delft, onderzoek gedaan naar de ideale uitvoeringsopdracht. Dit resulteerde in de publicatie ‘Op zoek naar de ideale uitvoeringsopdracht voor grote projecten’. Dit boekje kan projectmanagers helpen bij de vraag hoe zij een actievere rol kunnen spelen in de […]

 • Artikel
 • King-boekje: Organisatieverhalen van grote projecten

Kennis uitwisselen en kennis opdoen door elkaar verhalen te vertellen is een ongebruikelijke aanpak. Dat is jammer, want we kunnen veel leren van verhalen. Deze komen overal van pas, ook als je een kennisproduct wilt samenstellen over de totstandkoming van organisatiemodellen binnen toonaangevende projecten. Natuurlijk ligt het voor de hand om dan verslagen, plannen van […]

 • Artikel
 • King-boekje: Politiek handelen voor projectmanagers

Politiek handelen lijkt in de ogen van sommigen een verdachte activiteit. Of in ieder geval iets waar je als projectmanager of als professional in het algemeen alleen maar in je vrije tijd als burger iets mee te maken hebt. Niets is minder, zo blijkt. Op alle plekken waar besluitvorming aan de orde is en waar […]

 • Artikel
 • Succesvol samenwerken

Dit boek presenteert op een handzame en direct bruikbare wijze een basismodel met een aantal eenvoudige regels over de zachte kant van projectmanagement. De inzichten uit het boek zijn waardevol voor projectmanagers binnen en buiten het ministerie van Infrastructuur en Milieu: of ze nu een groot of een klein project leiden. Sterker nog, ook andere […]

 • Artikel
 • Samenspel en tegenspraak, 10 lessen Noord/Zuidlijn

Ervaringskennis actief delen, dat is het achterliggende idee om
aan de slag te gaan met Tien lessen uit de Noord/Zuidlijn. Het project besloot samen met de voorganger van Neerlands diep, Kennis in het groot om in zes bijeenkomsten een aantal geleerde lessen verder uit te diepen onder de noemer Samenspel en Tegenspraak. Die kennisuitwisseling bracht ervaringen, […]

 • Artikel
 • King-boekje: Wijsheden van King

In het boekje ‘Wijsheden van King’ zijn 35 wijsheden uit de Kring van projectmanagers verzameld. Voor alle projectmanagers en in alle projectfasen kan elk van de wijsheden stof tot nadenken bieden. Soms behoorlijk direct – ‘de vis begint te rotten bij de kop’, ‘kloven boven geven scheuren beneden’ – soms niet meer dan logisch lijkend […]