Open Academy

Verslagen van Nd Spiegels

 • Artikel
 • Eindrapportage Nd Spiegel Samenwerking Singelgrachtgarage

De gemeente Amsterdam werkt aan een parkeergarage onder de Singelgracht. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer was een belangrijke contractwens. Tijdens de uitvoeringsfase hebben de twee teams elkaar goed gevonden en is er hard gewerkt aan het vormgeven van deze samenwerking. Er was dan ook een uitdrukkelijke wens om gezamenlijk als één projectteam aan deze […]

 • Artikel
 • Eindrapportage Nd Spiegel Samenwerking bij De Knoop

In deze eindrapportage van de Nd Spiegel staat de evaluatie van de samenwerking tussen de opdrachtgever (Rijksvastgoedbedrijf) en de opdrachtnemer (Consortium R Creators) centraal bij de realisatie van Rijkskantoor De Knoop. Het betreft hier een PPS-project. De samenwerking tussen beide partijen, die hier geëvalueerd wordt, begon in 2012 en eindigde formeel op 17 mei 2018, […]

 • Artikel
 • Eindrapportage Nd Spiegel A2 Maastricht

In april 2018 vond de Nd Spiegel plaats over de samenwerking tussen de opdrachtgever Projectbureau A2Maastricht en de opdrachtnemer Avenue2 bij de voorbereiding en de uitvoering van het A2-project de Groene Loper. Tijdens deze tweedaagse waren opdrachtgever en opdrachtnemer beide aanwezig. Samen met een collegaspiegelaars is er gereflecteerd op dit bijzondere project. Het project behelst […]

 • Artikel
 • Eindrapport evaluatie allianties OV SAAL

Hoe kan ProRail in de toekomst bewuster kiezen tussen een alliantie en een andere contractvorm? En kunnen ProRail en marktpartijen het uitvragen, inrichten, bemensen en samenwerken binnen een alliantie verder verbeteren? Op deze vragen moest een evaluatie van twee allianties binnen het project OV SAAL antwoord geven. Doel van deze evaluatie is om meer inzicht te […]

 • Artikel
 • Eindrapport Spiegel Tweede Coentunnel

Na oplevering van de Tweede Coentunnel zaten opdrachtgever en opdrachtnemer samen in een Neerlands diep Spiegel om het projectmanagementproces te evalueren en ervaringen te delen met het projectennetwerk. De Spiegel is een beproefde manier om in korte tijd opgedane kennis te destilleren en vast te leggen voor jezelf en anderen. Spiegelteam De Spiegel is een […]

 • Artikel
 • Eindrapportage Spiegel A4 Delft – Schiedam

Het verloop van een project valt moeilijk te voorspellen. Onenigheid met de aannemer, technische problemen: voor je het weet, zit je als projectmanager met de handen in het haar. Met de Spiegel leg je de sterke en de zwakke punten van je project in korte tijd bloot en voorkom je ‘blinde vlekken’. Collega’s uit het […]

 • Artikel
 • Eindrapportage Spiegel Afsluitdijk

In de periode dat de aanbesteding van het project Afsluitdijk werd voorbereid is het projectteam onderwerp geweest van een Spiegel. Samen met Nederlandse bouw- en infraprojecten bekijkt Neerlands diep hoe de uitvoering van grote infrastructurele projecten verbeterd kan worden. Daarbij speelt leren van elkaar, als collega’s, door uitwisseling van persoonlijke ervaring en inzichten een cruciale […]

 • Artikel
 • Eindrapportage Spiegel Haringvliet en Volkerak Sluizen

De aanbesteding van de renovatie van de Haringvliet en Volkerak Sluizen was destijds één van de eerste die door Rijkswaterstaat als een Design, Build en Maintain contract werd neergezet. Al gedurende het project heeft dit nieuwe inzichten opgeleverd. Na afloop zijn er middels een Spiegel lessen getrokken en aanbevelingen geformuleerd.          

 • Artikel
 • Eindrapportage Spiegel OVT Utrecht

Het verloop van een project valt moeilijk te voorspellen. Onenigheid met de aannemer, technische problemen: voor je het weet, zit je als projectmanager met de handen in het haar. Met de Spiegel leg je de sterke en de zwakke punten van je project in korte tijd bloot en voorkom je ‘blinde vlekken’. Collega’s uit het […]

 • Artikel
 • Evaluatie ICT en systeemintegratie Spoorzone Delft

Op 28 februari 2015 reed de eerste trein door de spoortunnel in Delft. Jarenlang werkte het projectteam van Ad Broeders toe naar dit moment. Ze startte met het civiele werk, en eindigden met de kabels, de beveiligings- en ICTsystemen en de software daarvoor. Wat leerde ze van de laatste fase van het project? En wat […]

 • Artikel
 • Pionieren met DBFM, eindrapport Spiegel bij project A15 Maasvlakte-Vaanplein

De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen te evalueren. Zij trokken, met behulp van de Neerlands diep Spiegel, lessen die nuttig zijn voor andere projecten die in uitvoering zijn of in de […]

 • Artikel
 • Projectbeheersing in de praktijk

Moet je je als spoorbeheerder bezighouden met de ruimtelijke inrichting in een stad? Wat heb je aan instrumenten als probabilistische analyses als de werkelijkheid telkens anders blijkt te zijn dan de theorie? Hoe ga je om met belangenverschillen tussen project en moederorganisatie? Deze en andere onderwerpen kwamen aan de orde tijdens een Spiegel bij ProRail-project […]

 • Artikel
 • Projectmanagementspiegel Project Vijzelstraat

De Vijzelstraat maakt onderdeel uit van de Rode Loper: de doorgaande route vanaf het Damrak, door de historische binnenstad, naar de Ferdinand Bolstraat. Ondergronds gaat hier vanaf  2018 de Noord/Zuidlijn rijden. De toenemende drukte op deze route vraagt om een andere inrichting van de straten. Het gaat goed met het project, maar iedereen vindt ook dat […]

 • Artikel
 • Rapportage Spiegel Rode loper

De Neerlands diep Spiegel bestaat uit vier dagdelen waarin een projectteam onder meer wordt geïnterviewd door collega’s uit het netwerk. Die collega’s geven terug wat zij zien en vervolgens bespreken het projectteam en de collega’s de bevindingen met elkaar tijdens het vierde dagdeel. Deze dialoog leidt vaak tot verrassende inzichten en verbeterpunten die vast worden […]