Open Academy

Nd Kern Eindopgaven

 • Artikel
 • Eindopgaven Nd Kern 2015-2017

Alle deelnemers van Nd Kern maken een eindopgave. Na voltooiing van deze opgave ontvangen zij een certificaat. In de eindopgave onderzoekt de projectmanager een vraagstuk dat hem of haar nauw aan het hart ligt en raakt aan de praktijk van alledag. Hieronder is een selectie te lezen van de eindopgave van het programma Nd Kern […]

 • Artikel
 • Eindopgaven Nd Kern 2016-2018

De deelnemers aan het leerprogramma Nd Kern maken een eindopgave. In de eindopgave onderzoekt de projectmanager een vraagstuk dat hem of haar nauw aan het hart ligt en raakt aan de praktijk van alledag. Na voltooiing van deze opgave ontvangen zij een certificaat. Hieronder is een selectie te lezen van de eindopgave van het programma […]

 • Artikel
 • Eindopgaven Nd Kern 2019-2021

Alle deelnemers van Nd Kern maken een eindopgave. Na voltooiing van deze opgave ontvangen zij een certificaat. In de eindopgave onderzoekt de projectmanager een vraagstuk dat hem of haar nauw aan het hart ligt en raakt aan de praktijk van alledag. Hieronder is een selectie te lezen van de eindopgave van het programma Nd Kern […]

 • Artikel
 • Eindopgaven Nd Kern 2020-2022

Alle deelnemers van Nd Kern maken een eindopgave. Na voltooiing van deze opgave ontvangen zij een certificaat. In de eindopgave onderzoekt de projectmanager een vraagstuk dat hem of haar nauw aan het hart ligt en raakt aan de praktijk van alledag. Hieronder is een selectie te lezen van de eindopgave van het programma Nd Kern […]

 • Artikel
 • Eindopgaven Nd Kern 2018-2020

Alle deelnemers van Nd Kern maken een eindopgave. Na voltooiing van deze opgave ontvangen zij een certificaat. In de eindopgave onderzoekt de projectmanager een vraagstuk dat hem of haar nauw aan het hart ligt en raakt aan de praktijk van alledag. Hieronder is een selectie te lezen van de eindopgave van het programma Nd Kern […]

 • Artikel
 • Eindopgaven Nd Kern 2017-2019

De deelnemers aan het leerprogramma Nd Kern maken een eindopgave. In de eindopgave onderzoekt de projectmanager een vraagstuk dat hem of haar nauw aan het hart ligt en raakt aan de praktijk van alledag. Na voltooiing van deze opgave ontvangen zij een certificaat. Hieronder is een selectie te lezen van de eindopgaven van het programma […]

 • Artikel
 • ‘Schipper mag ik overvaren?’ Van crisismanagement naar assetmanagement

‘Als je onderhoud lang genoeg uitstelt, wordt assetmanagement vanzelf crisismanagement.’ In de eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 onderzoekt Bert Polak de oorzaken en achtergronden van wijzigingen in prestatiecontracten en extra opdrachten voor onderhoud van wegen in het algemeen en in de regio Noord Nederland van Rijkswaterstaat in het bijzonder. Tevens onderzoekt hij wat de oorzaken zijn van […]

 • Artikel
 • Behind the painted smile

Scriptie van projectmanager Erica de Jong voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Belemmeringen en kansen voor de Rijksgebouwendienst

In de scriptie die Jan Mutsaers schreef tijdens zijn Kernprogramma was het doel van zijn onderzoek het bieden van een methode om de aanpak en resultaten van de projecten te verbeteren en daarnaast het opbouwen van kennis. Mutsaers onderzocht daarvoor het mechanisme dat de dynamiek in en rondom een project beïnvloedt.   Belemmeringen en kansen […]

 • Artikel
 • Capaciteit in realisatiefase DBFMO-contract – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Wouter Goossens van het Rijksvastgoedbedrijf onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen de verschillen van inzicht omtrent de benodigde capaciteitsinzet in de realisatiefase van een DBFMO-project worden verklaard en hoe kunnen deze verschillen worden opgelost? Lees hier de hele opgave.

 • Artikel
 • De menselijke kant van kosten en budgetten

Scriptie van projectmanager Marco Bakermans voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Evenwichtig in Balans – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Mark Eichner van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 het volgende: Deze rapportage heeft als doel om de problematiek met feitelijke oorzaken te onderbouwen, en maatregelen voor te dragen die gaan helpen tot het geleidelijk in balans brengen van de onevenwichtige tijdsverdeling binnen de productielijn A-Wegen.

 • Artikel
 • Gedoe in projectteams

Scriptie van projectmanager Rik Hoogeveen voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Het verkrijgen van Treinvrije Perioden (TVP’n) – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Hans van der Lit van ProRail onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: “Hoe het komt dat we jaarlijks een uitdaging hebben om de TVP’n vastgesteld te krijgen?”

 • Artikel
 • Kennis is de deur naar morgen

Scriptie van projectmanager Luuk van Hengstum voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Procedures doen niks, het zijn de mensen. Over het raakvlak tussen project- en beheersorganisaties

De eindopdracht voor het Kernprogramma 2013-2015 van Jacco Zwemer, projectmanager bij Rijkswaterstaat, betreft het raakvlak tussen project en beheer. Binnen Rijkswaterstaat wordt hieraan door middel van procesafspraken veel aandacht aan besteed. Toch gaat hier nog veel energie verloren aan procedures en work-arounds. De centrale vraag in het onderzoek van Jacco is: ‘Wat kunnen projectmanagers doen […]

 • Artikel
 • Procesdenken in de verkenningsfase als sleutel tot besluitvorming

Scriptie van projectmanager Geert Draijer voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Programmamanagement bij Rijkswaterstaat – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Christa Kempenaar van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvraag: Wat is er nodig voor een betere samenhang tussen programma’s en programmamanagers binnen Rijkswaterstaat?

 • Artikel
 • Projecten-programma’s binnen de Rijksoverheid

Scriptie van projectmanager Dick van Klaveren voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Samenwerken bij grote projecten

Scriptie van projectmanager Frans Loman voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Samenwerken in infrastructuur corridors

Scriptie van projectmanager Ben Klaasman voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Spreek elkaars taal zodat je samen je verhaal kunt vertellen

Scriptie van projectmanager Jacco van der Vegte voor Kernprogramma

 • Artikel
 • Toepassen van het IPM-gedachtegoed binnen Ingenieursbureau Amsterdam

Berichtgeving in de krant en op tv over de bouw van infrastructurele projecten in Amsterdam is regelmatig negatief. Veelal is hier een gegronde aanleiding voor. Realisatie van grote infrastructurele projecten moet én kan beter is de persoonlijke overtuiging van Elian Ineke, projectmanager van de gemeente en inwoner van de stad Amsterdam. Het toepassen van het […]

 • Artikel
 • Verbinding verzocht – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Amiranda Abbes van Rijkswaterstaat onderzocht voor de opgave van het Kernprograma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat houdt de sturingsfilosofie in en op welke manier wordt die geoperationaliseerd? 2. Met welke interventies zou ik in mijn project A27/A1 het overdrachtsproces kunnen verbeteren? Lees hier de hele opgave.

 • Artikel
 • Waarom is er nog geen licht aan het einde van de tunnel? – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Eelco Negen onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 de volgende onderzoeksvragen: Waarom blijven de problemen met Rijkswaterstaat tunnels op het gebied van Tunnel Technische Installaties (TTI) van de laatste 10 jaar (vertraging, storingen na openstelling) terugkomen en lijkt het dat er geen structurele oplossing is? Welke patronen zijn er te herkennen die er voor zorgen dat dit in stand gehouden wordt en hoe kunnen deze patronen doorbroken worden?

 • Artikel
 • Wat kan ík er aan doen? – Opgave Kernprogramma 2014-2016

Gert-Jan Goelema van Waterschap Rivierenland onderzocht voor de opgave van het Kernprogramma 2014-2016 het volgende: De vraag is wat ik er als opdrachtgever aan kan doen om claims te voorkomen, zodat het gedoe na gunning minder wordt?